petak, prosinac 4., 2020.

1650 župa u bazi

Župne novosti


31. kroz godinu04.11.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 4. 11. – 11.11. 2018.
Župski listić* Jelsa* Br. 43/2018 (634) *4. 11. 2018.
NEDJELJA 31. K. G. – 1. u mjesecu
* MISE: u 10h i u 17,30h (u 17h krunica)
PRVO ČITANJE: (Pnz 6, 2-6)
--------------------------------
KROZ TJEDAN: Misa u 17,30h; krunica (do 9.11. uklj.) za pokojne u 17h
četvrtak 8.11. Bl. Gracija Kotorski; subota 10.11.: Sv. Leon veliki, papa
u petak 9.11. Posveta lateranske bazilike – zaključak Osmine za pokojne.
--------------------------
11. XI. : NEDJELJA 32. KROZ GODINU – (Sv. Martin)
MISE: u 10h i u 17,30h (krunica za pokojne u 17 sati)
--------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK -OSNOVCI u utorak:
1. razred: u 9h ; 2. r: u 9,45h; 4. i 5. r.: u 10,30h ; 6. 7. i 8. r.: u 11,15h;
3. r-PRVOPRIČESNICI: u srijedu u 9h ;
SREDNOŠKOLCI – izostavlja se ovog tjedna (župnik odsutan – u Sv. Zemlji)
---------------------------------
Nasmijani kampaneli
„Vrijeme prolazi brzo ako činiš dobro, a sporo, isuviše sporo ako činiš zlo! Sve je manje magaraca, barem onih na 4 noge, pa više nisu u školama potrebne ni ovakve klupe!!!
BUDI TI ISKRA DOBROTE
Nemoj čekati da netko drugi započne. Na tebi je danas red da otvoriš krug radosti. Ponekad je dovoljna mala iskra da zapali veliku vatru. S iskrom dobrote moglo bi se početi mjenjati svijet. Ljubav je jedino blago koje se umnaža dijeljenjem. To je jedini dar koji se to više uvećava što se više troši. To je ujedno i jedino poduzetništvo u kojem se upravo trošenjem više zarađuje. Poklanjaj to blago, razdijeli ga, razbacuj ga na sve strane, do dna isprazni džepove i košare, isprazni čašu i sutra ćeš ga naći još više nego si ga imao jučer.
----------------------------
SLUŽBA RIJEČI U NEDJELJU 4.11.

PRVO ČITANJE:
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
U one dane: Mojsije reče narodu: »Svega vijeka svoga boj se Gospodina, Boga svoga – ti, i sin tvoj, i sin tvoga sina – vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se veoma razmnožiš jer ti je Gospodin, Bog otaca tvojih, obećao zemlju kojom teče med i mlijeko.
Čuj, Izraele! Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.
-----------------
PRIPJEV: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
------------------
DRUGO ČITANJE: (Heb 7, 23-28)
Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo! Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.
Takav nam veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena.
-----------------
EVANĐELJE: Mk 12, 28b-34
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.«
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.
-------------------------------------------------------------------------------
ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA - MB 1247948; OIB 51486979268; IBAN: HR042340009-1100140304
Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.mojazupa.com – Jelsa;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr
Kapelan: don Jurica Carić: 761-099; 091/508-9521;
----------------------------------------------------------------------------
O DUŠNOM DANU I MOLITVI ZA POKOJNE
(O. Vjenceslav Mihetec)
U cjelokupnoj Crkvi općinstvu svetih pripadaju i naši pokojnici, koji poradi većih ili manjih nesavršenosti nisu još potpuno združeni u savršenoj ljubavi s Bogom, izvorom vječne savršene ljubavi.
Kako II. Vatikanski sabor u dogmatskoj konstituciji o Crkvi ističe: „ Putujuća Crkva na zemlji od početka je razvijala i njegovala s velim poštovanjem spomen pokojnih iz dubokoga priznanja zajednice čitavog otajstvenog Tijela Isusa Krista“. Ovu brigu za pokojne svjedoči natpis u Katakombama, ali od početka i spomen i prošnje za pokojne u sv. Misi. Crkva se pri tom uvijek rado pozivala na riječi II. knjige o Makabejcima: „ Sveta i spasonosna misao je molitva za pokojne, da im se oproste grijesi“.
Danas molimo za pokojne koji su preminuli u stanju posvećujuće milosti. Molimo za one koji nisu mogli prije smrti primiti sv. Sakramente, nadamo se da su u trenutku smrti, u susretu s neizmjeno milosrdnim Bogom, pobudili u sebi savršeno pokajanje u ljubavi prema Bogu. Ali iako se nalazimo u stanju milosti, znamo biti poradi naših nesavršenosti i slabosti, uslijed svoje gorčite sebičnosti i po smrti upravo na putu k združenju s Bogom u vječnoj savršenoj ljubavi. Na ovom putu podupiremo naše pokojne svojim molitvama, a prije svega spasonosnom žrtvom našega Gospodina Isusa Krista, po kojem i u kojem smo kao članovi istoga otajstvenoga Tijela združeni s našim pokojnicima. U ovoj vezi ljubavi, u ovom zajedništvu koje ne može razbiti ni smrt, stoji naša najveća utjeha, naša najsnažnija nada za nadvladavanje tuge i žalosti, koja nas po naravi obuzme kad nas smrt rastavi od naših najdražih. A vjeru u našim molitvama, u dijeljenju milostinje i u prikazivanju svetih misa za naše pokojnike.
Sv. opat Odilo odredio je da se svakog 2. studenoga posebno moli za pokojne i da se prikazuju sv. Mise. To se proširilo na cijelu Crkvu. Uveden je i potpuni oprost za pokojne koji se može dobiti od svetkovine sviju svetih u podne do večeri dušnoga dana. Potrebno se je ispovjediti, sudjelovati u sv. Misi i pričestit se, te pohoditi crkvu i moliti na nakanu sv. Oca Pape, Vjerovanje, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.
Ne zaboravimo dragih pokojnika. Bili su nam za života blizu, voljeli su nas i puno su dobra učinili za nas. Iskažimo im zahvalnost i ljubav molitvom i prikazivanjem sv. Misa. Središnjica naše molitve neka bude Isus Krist, On nas i preko gorblja spaja u ljubavi i milosti snašim pokojnima i Nebeskim Ocem.
Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svijelila njima sa svima svetima uvijek, jer ti si tako blag!
Koliko utjehe unosi u srce tihi poj gregorijanskoga korala, koji moleći teče iz čovjekovih usta u Božje srce. Pjevana moltva čovjeka vjernika koji iščekuje Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista koji će preobraziti ovo naše tijelo i suobličiti ga svome Tijelu slavnome.
Preobrazba i suoblikovanje tijela događa se kroz smrt i uskrsnuće. Preobrazba koja suobličuje. Bog je čovjeka stvorio od zemlje na svoju sliku i sebi slična. Neprijatelj Boga i čovjeka, Demon-djelitelj razjedinitelj stavio je u čovjekovu ruku kamen neposlušnosti i nevjere kojim je čovjek razbio lik sličnosti i jedinstva s Bogom.

Stvoritelj „tako blag“ ne proklinje čovjeka, već ga ostavlja u njegovoj razbijenosti, u znoju lica, u zemlji trnja i korova. Ali u srce mu usađuje nadu u oslobođenje. Tu započima preobrazba, novo stvaranje i suoblikovanje. „Ja sam uskrsnuće i život, koji vjeruje u me, živjet će ako i umre; i ni jedan koji živi i vjeruje u me, neće umrijeti do vijeka“: to govori prvina usnulih, prvi ukrsli Isus Krist. On, naš Spasitelj i Otkupitelj. Život po vjeri Isusa Krista zrno je koje klije u vječni život. Slika Božja koju je čovjek razbio mora biti iscijeljena. To iscjeljenje čini Bog i čovjek zajedno. Koji živi i vjeruje, kaže Isus. Živeći i s povjerenjem slijedeći Isusov trag, čovjek uskim i strmim putem ide k spasenju k iscjeljenju, postaje Bogu sličan.
Sredstva spasenja na putu su Isusova riječ koja kroz vjeru i život postaje tijelo, djelo. Dakle, riječ koju nije dovoljno slušati, već ju treba živjeti. Riječ koja postaje djelo, tijelo, Euharistija. Čovjek postaje pohvala Božje slave. Čovjek zbog kojega drugi čovjek može reći: „Bogu hvala i slava.“
Čovjek koji umire u svojoj razbijenosti, nesličnosti Bogu, Crkva nas uči, ne može gledati slavu Božju. On i nakon smrti ostaje u procesu iscjeljenja, suobličavanja Bogu. Psalam kaže: „Nitko od onih koji siđu u tišinu ne hvale te Gospodine, mi smo dužni moliti za njih, činiti djela milosrđa, prikazivati Euharistiju, sv. Misu.“
Dušni dan je za svu Crkvu dan takve molitve. Dan molitve za one koji više ne mogu moliti, a naša im je molitva potrebna. To su, kako običavamo reći, duše u čistilištu. Mi živi trudimo se što više biti slika, Bogu slična, da bi žrtva koju ulažemo na tu nakanu i našim dragim pokojnicima pomogla da postignu vječnu ljubav. Dakle, „sveta je i spasonosna misao moliti za pokojne, da im se oproste grijesi“, potiče nas Makabejska knjiga.
Blagi Isuse, i braću našu predragu pozovi,
u Očevu da kraljevstvu svu vječnost budu blaženi.
Prema kršćanskoj tradiciji, koju prihvaćaju i mnogi ne-kršćani, dva dana u godini, 1. i 2. studenog, na blagdane Svih svetih i Dušni dan vjernici se posebno sjećaju i u duhu povezuju sa svojim pokojnicima.
Blagdan Svih svetih počeo se slaviti u 4. stoljeću. Crkva je od svojih početaka jednom na godinu slavila sve svete mučenike.
„Sveta je i spasonosna misao: moliti se za pokojne!“


Sve novosti

b