ponedjeljak, listopad 14., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


5. KORIZME - GLUHA07.04.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 7. 4. – 14. 4. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 14/2019 (656) * 7. 3. 2019.
----------------------------
NEDJELJA 5. KORIZMENA - Gluha
MISE : u 10h i u 18h (Put križa)
KROZ TJEDAN: misa u 18h (u pon. u 8h) ; u petak PRIMOPREDAJA KRIŽA
---------------------
MASLINOVE GRANČICE NADE ZA CARITAS
Tko može, donijeti pred garažu Tea Sarjanovića Jurine – do 10h u srijedu
(ne trebate ih usitnjavati, dovoljno je vezati ih čvrsto u snopove!)
------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – slijedećeg tjedna:
OSNOVCI: u srijedu - po rasporedu:
1.razred u 9h ; 2.r. u 9,45h 4. i 5. r. u 10,30h ; 6. 7. i 8.r. u 11,15h
PRVOPRIČESNICI (3.r.) u četvrtak, petak i u subotu u 9h;
SREDNJOŠKOLCI 1. r. u četvrtak u 19 sati; 2.r. u četvrtak u 20h
----------------------------------
ISPOVIJED U SUBOTU UOČI CVJETNICE:
10h – 12h; 16h – 19h ; srednjoškolci i ostali mladi u 19 sati
---------------------------------
NEDJELJA – 14. 3.: CVJETNICA - (Muke, od Palme)
bogoslužje započinje u 9 sati – blagoslovom grančica ispred Sv. Ivana;
Poslije mise KLANJANJE PRESVETOME – završna ura u 18h
----------------------------------
Molimo za OVOGODIŠNJE KRIŽONOŠE:
Petar Bunčuga (Jelsa), Krišto Barbić (Pitve), Božen Grgičević (Vrisnik),
Frane Carić (Svirče), Josip Bojanić (Vrbanj) i Robert Čagalj (Vrboska).
Podrobnije i slikom će vam biti predstavljeni u slijedećem Listiću.
-------------------------------
Nasmijani kampaneli:
Predstavljamo svo bogatstvo lokalnih izraza za jedan često korišten predmet.
Zapravo i ne postoji standardni izraz za ‘veliku žlicu’ uz pomoć koje se vadi juha ili drugo varivo. Pogledajte kako se to kaže u različitim dijelovima Hrvatske,
a možda vi znate još neki naziv!
Neki kažu da je „hrvatski“ zaimača ili grabilica, ali tako se naziva mnogo toga čime se grabi ili „zaima – uzima“!
A gledajte di je potonula naša - KAČICA!
----------------------------------
SLUŽBA RIJEČI:
PRIPJEV: Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni.
----------------
DRUGO ČITANJE:
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima (Fil 3, 8-14)
Braćo: Sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.
----------------------------
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Sada dakle, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem
svojim, jer ja sam nježnost sama i milosrđe.
------------------------------
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 8, 1-11)
U ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati.
Uto mu pismo¬znanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?« To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti.
Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.«
-------------------------------
IZ KRONIKE KAPETANA NIKE DUBOKOVIĆA
*** T R A V A N J

2.4.1876. Bi danas dovršen turanj na sjevernom lukobranu od Jelse na vrh koga stoji svjetiljka ( lanterna) . Potrošeno biše 255 fio.
2.4.1877. Bi danas pjevana zadnja misa u staroj crkvi Sv. Jakova u Pitvama.
4.4.1877. Počeli su danas razoriti crkvu svetog Jakova u Pitvama.
4.4.1910. Kap. Niko Duboković imenovan Predsjednikom Hrvatske Stranke u Dalmaciji. 5.4.1909. Danas je hrvatsko srbski jezik bio proglašen uredovnim jezikom kod državnih ureda u Dalmaciji.
6.4.1906. Danas je svršeno 46 linearnih metara obale od Vidalinčića kuće u Jelsi put škvera od Lučice.
9.4.1910. Današnja SMOTRA nosi da je Dum Mati
Gamulinu župniku Jelse bio udjeljen zlatni križ za zasluge s krunom.
10.4.1876. Bi danas imenovan Hvarskim biskupom dr. Andrija Ilić Starogradjanin. Bio je profesor i rektor bogoslovije u zadru, od 1876. do svoje smrti 1887. bio je hvarski biskup.
*14.4.1868. Namjesnik Filip Filipović koji je u ona doba vladao Dalmacijom potvrdio je bez ikakve promjene pravila Čitaonice; i tako je ona započela svoju djelatnost prvom skupštinom koja bi održana na 14. travnja 1868., u kojoj bi zaključeno da će se svetkovati otvorenje na 1. lipnja , i na istoj skupštini bi proglašen Biskup Strossmayer počasnim članom društva.
24.4.1879. Budući se umnožio broj Jelšanskih stanovnika i uslid toga postala uska sadašnja župna crkva, i buduć uslid naprednog mjesnog blagostanja postao neprikladan njezin oblik, odrediše oni produžit 18 nogah mletačkih .Načelnik se za nacrt obrati glavnom mjerniku Dragutinu dr. Bartolottu , za bijeli kamen Nikoli Štambuku iz Selac osim nadstupnika pročelja kojih izradi Andrija Bertapelle iz Vrboske kamenom izvadjenim iz rudah Ivana Mariotta iz Splitske dočim nadgledanje i ovršivanje radnje povjeri Nadzidaru Marku Fontani iz Imotske. Nadzidar Marko Fontana predstavi na jedan srebrni podnos prvi kamen Župniku Nikoli Gamulinu koji ga blagoslovi. Načelnik iza kratkog govora započne radnju postavljajuć blagoslovljeni kamen ispod praga velikih vratah, u kojem bi uklopjen jedan primjerak ove dokaznice sa njekoliko novacah sadašnje dobi i bi zaključeno da će se u jednom nadpisu spomenuti potomcima ovaj dogadjaj.
Evo nadpis koji se čita na pročelju crkve:
DNE XXIV TRAVNJA MDCCCLXXIX ( 24.IV.1879.) / SLAVEĆ SVI NARODI AUSTRIJSKI SREBRNI PIR VITEŠKOG CESARA FRANJE JOSIPA I I PREMILOSTIVE CARICE JELISAVE SVEČANO POSTAVLJEN BI TEMELJ KAMEN POVEĆANJU OVE CRKVE KOJU POBOŠNOST JELSANSKOG PUKA GOD. MDXXXV SAGRADI
22.4.1879. Dana 22. tekućeg mjeseca oko 6 sati p.p. bi svetčano postavljeno poprsje N.V. našeg premilostivog Kralja Franje Josipa na kamenom slavoluku, koji je bio podignut kad se je N.V. putujuć po Dalmaciji udostojio pohoditi ovu varoš.
25.4.1878. Danas je bio dovršen novi put preko Solinah započet na 3/7. Svaki Jelsanin od 18 do 60 godinah rabotao je dva dana mukte.
26.4.1909. Danas je hrvatsko srbski jezik bio proglašen uredovnim jezikom kod državnih ureda u Dalmaciji. Narodni preporod vodio je upornu borbu za javnu službenu upotrebu hrvatskog jezika. Uspjeh je bio postupan. Hrvatskim jezikom prvi je u dalmatinskom saboru progovorio Mihovil Pavlinović, zatim je uveden u škole, urede i sudstvo, da bi uredbom od 1. siječnja 1912. bio priznat kao službeni jezik Dalmacije.
Priredio: Fabijan Peronja
--------------------------------------------
PAŽNJA, PAŽNJA – DAJE VAM SE NA ZNANJE!
CRKVENI KOR (balatura):
Nakon što je kor (pjevalište, balatura) godine 2013. proširen, što su vrlo dobro bili izveli braća Ivanišević – Vinko i Marijo, i nakon što je nedavno Božo Gamulin marljivo montirao pod, upravo je Ferdo Gamulin majstorski obojao cijeli kor, počevši od kućišta orgulja, a potom osvježio velika ulazna vrata te temeljito popravio oštećenja na zidovima i kolonama crkve. Još jednom: svima od srca hvala i od Boga plaća!
----------------------------------------
OLTAR GOSPE KARMELSKE (Lepantske Gospe, a konzervatori je imenuju Gospa od Ružarija) – napokon je uvršten u ovogodišnji program financiranja Ministarstva, te su ga u utorak 28. 3. restauratori demontirali i odnijeli u Split na restauriranje. Obećali smo im da će se i župa uključiti svojim sredstvima da se ta obnova oltara ne bi odugovlačila godinama. Zatražit ćemo i pomoć općine, osobito za financiranje restauriranja oltarne slike, koja bi možda godinama morala čekati u redu pred vratima Ministarstva. A možda nam pomoć, makar simbolična, dođe i iz Veleposlanstva Španjolske u Hrvatskoj - Zagrebu, s kojim sam ovih dana kontaktirao, ako vas zanima - pročitajte kojim povodom:
Prošle godine, potkraj svibnja, bili smo primili od njih slijedeći dopis:
Upit: Poštovani, U znanstvenom radu g. Ivana Prijatelja Pavičić (zapravo je riječ o gospođi Ivani Prijatelj Pavičić, kćerki slavnog profesora Kruna Prijatelja, akademika – m.o.) sa Filozofskog fakulteta u Zadru iz 1993. g. smo pronašli podatak da se u Župnoj crkvi u Jelsi nalazi slika “Gospa od Karmena s likovima slavljenika lepantske pobjede i dušama od čistilišta”.
Među likovima na njoj se nalazi i španjolski kralj Filip II. Htjeli smo se raspitati je li župna crkva u Jelsi crkva Uznesenja Marijinog i obraćamo li se na pravu adresu? Ako jest tako, javljamo Vam da će naš Veleposlanik uskoro putovati na Hvar pa bi tom prigodom želio posjetiti crkvu i razgledati spomenutu sliku. Je li to moguće? * Unaprijed hvala i srdačan pozdrav, Vedrana Misita Drzanic - Oficina Cultural / Ured za kulturu, Embajada de España en Croacia.
Rado se bila uključila u tu komunikaciju i naša Španjolka Raquel Fontich Jevremović, ali veleposlanik na kraju nije dospio do Jelse. Zarobili ga Forani!
Dakle, tražili smo i tražit ćemo pomoć s raznih strana, ali: „Uzdaj se u se i u svoje kljuse!“ Molimo vaše priloge. Hvala onima koji su već pružili ruku!
-------------------------


4. korizme31.03.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 31. 3. - 7. 4. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 13/2019 (655) * 31. 3. 2019.

NEDJELJA 4. KORIZMENA - Sredoposna
MISE : u 10h i u 17,30h (Put križa) KROZ TJEDAN: misa svakog dana u 18h ; u petak i Put križa (u 18h) ;
petak: Sv. Vinko Fererski; PRVI PETAK; P. SUBOTA – molitva za duhovna zvanja
--------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: SVI u petak (Put križa, PRVI PETAK) u 18 sati;
PRVOPRIČESNICI – 3.r.
i u četvrtak u 18h zajedno s roditeljima da provjerimo imamo li za sve haljine,
tj. da možemo po potrebi na vrijeme pribaviti još haljina i(li) vjenčića.
Roditelji, ev. izostanak ide na vašu štetu!
----------------
KRIZMANICI (2.r.) – u subotu ili u nedjelju – obavijest će dobiti u grupi!
----------------------
NEDJELJA 7. 4.: 5. KORIZMENA - Gluha (1. u njesecu)
*MISE: u 10h i u 18h (Put križa)
-------------------------
Nasmijani kampaneli:
PROSIDBA: Dragi, nikada ne ću zaboraviti kako si bedasto izgledao kad si me zaprosio! – Nisam samo izgledao – promuca muž.
NOVI AUTO: Žena se sva zadihana obraća mužu: „Dragi, hoćeš li da sada popričamo o mojoj prvoj vožnji tvoga novog auta ili… - Što: ili? - Ili ćeš radije o tome čitati u sutrašnjim novinama?!
ONAJ PRAVI: Ženo, već je vrijeme da planiramo udaju naše kćeri, ali opet, ne smijemo je požurivati dok se ne pojavi onaj pravi. – Da sam ja čekala onog pravog, tko zna kad bih se udala!
LJUBOMORA: Ljubomorna žena pronašla je u jakni svoga muža papirić s nepoznatim brojem telefona. Hitro je nazvala taj broj i počela vikat: Znam ja sve! Dobila je odgovor: Pa zašto onda zovete službu informacija?
--------------------3. KORIZME24.03.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 24. 3. – 31. 3. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 12/2019 (654) * 24. 3. 2019.
----------------------------------
NEDJELJA 3. KORIZMENA - Bezimena
MISE : u 10h i u 17,30h (Put križa)
----------------------------------
KROZ TJEDAN: mise svakog dana u 8h i u 17,30h ; u petak i Put križa (u 17,30h) ;

U ponedjeljak 25. 3. : NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO * BLAGOVIJEST - svetkovina:
MISE: u 9h i u 17,30h
-----------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK –
OSNOVCI - FILMOVI: u utorak: 1-4 razred u 9h; 5-8 razred u 10,30h;
3. r. – prvopričesnici su dobrodošli i u utorak, a u srijedu u 9h obvezno!
SREDNJOŠKOLCI - SVI – pod „radnu obvezu“ (evidentirat će se):
u petak u 17,30h na PUT KRIŽA; uz to - 2. razred u nedjelju u 19h.
----------------------------------
BISKUPIJSKI KRIŽNI PUT – u petak (u 20h bdjenje u katedrali) i subotu
koji kane sudjelovati trebaju se prijaviti župniku do ponedjeljka u podne
i uplatiti kotizaciju – 50 kuna kao udio u troškovima.
--------------------------------
U noći od subote na nedjelju pomiču se kazaljke sat naprijed.
---------------------------
NEDJELJA 31. 3. * 4. KORIZME (Sredoposna)
*MISE: u 10h i u 17,30h (Put križa)
---------------------------------
Pozdrav iz Međugorja
u kojem smo se prošlog vikenda tako lijepo osjećali i svijetli trag ostavili!
Možete to lijepo vidjeti i na prigodnoj foto-izložbi.
-----------------------------------
Iz Kronike Kapetana Nike Dubokovića
O Ž U J A K


1.3.1863. Otvoren biaše danas poštanski ured i povjeren učitelju Josipu Andreisu.
1.3.1873. Načelnik Niko Duboković novcem zaštedjenim u gradjenju lukobrana od Lučice, bez ikakva troška od strane Obćine poploča ulicu koja vodi iz župničke kuće do kuće Selem u Banjskom dolcu i potroši 86 fiorina.
8.3.1899. Danas je bio dovršen u Banjskom dolcu pločnik sa basetinama, počevši od kuće Luke Drinkovića do kapelice oliti raskrsnice koja vodi put Gospe od Zdravlja i Gromindolca. Duljina pločnika je metara 160.60, dogradio ga je Jure Salamunić. Ukupno je pločnik zapao 633.23 fio. Novce je dala vlada.
9.3.1899. Danas je svršen pločnik isprid Skrivanelove kuće i kasarne žandarmerije. Potrošilo se kruna 695.
12.3.1899. U noći izmedju 12. 13/3. pao je u Jelsi i okolici veliki snijeg i zapuhala jaka bura uslid česa je toplomjer u jutro bilježio 1 povrh ništice.
14.3.1894. Danas Niko pok. Ivana Dubokovića sa suprugom i sinom krenuo je put Italije preko Dubrovnika.
15.3.1896. Posadjeni su bili ovog mjeseca borovi i čempresi oko Gospe od Zdravlja.
15.3.1908. Danas je bila dovršena u vrtu jedna prostrana soba pokrivena staklom i opskrbljena pećima za ugrijati ( centralno grijanje) prutiće od loze da puste što prije žile. Zapala je oko 600 kruna . ( Toplik).
20.3.1879. Danas se je počeo graditi put iz Vidalinčića ulice put Gospe od Zdravlja .
21.3.1874. Smrt biskupa Jurja Dubokovića. Netom se čulo da se je biskup smrtno razbolio po svim mjestima Hvarske biskupije su stali u crkvama moliti Boga za njegovo zdravlje, ali sve zahman. Bog ga je hotio sebi, i on okružen od svoje rodbine ostavi ovaj svjet za preseliti se u nebeskoj slavi na 6 urih popodne u subotu 21. ožujka 1874.
24.3.1882. Danas je pala obilna kiša od koje se je ćutila velika potriba, jer od 5/1. može se reći da kiše nije bilo nego vazda ljepo vrjeme, sunce i tišine, a mola kad bura. Takova je suša da je presušio ne samo potok od Klokuna nego i potok od Blata.
(priredio: Fabijan Peronja)
AMANDA VERNON I FR. MATT FASE


Amanda s obitelji Mattovo ređenje

Ipak, Bog je imao drugačije planove…
Foto: YouTube

Dopustili su Bogu da slomi njihovu romansu: Zaljubili su se još u srednjoj školi, ali Bog je imao drugačije planove… Amanda, pjevačica duhovne glazbe i fr. Matt Fase, član Družbe svetog Križa, prijatelji su od srednje škole, a u tom su se razdoblju i zaljubili jedno u drugo.
Nedavno se internetom proširila zanimljiva životna priča fr. Matta Fasea i Amande Vernon, objavljena u knjizi „Kad Bog slomi romansu“. Amanda, pjevačica duhovne glazbe i fr. Matt Fase, član Družbe svetog Križa, prijatelji su od srednje škole, a u tom su se razdoblju i zaljubili jedno u drugo. Ipak, Bog je imao drugačije planove koji su razdvojili njihove životne putove. Danas je Amanda supruga i majka četvero djece, dok je Matt svećenik.
U knjizi „Kad Bog slomi romansu“ objašnjavaju kako se nisu vodili osjećajima u svom odnosu, već su dopustili Bogu da ih vodi. Oboje su željeli ono najbolje za drugoga. „Godinama sam čekala Matta – nisam izlazila ni s kim drugim jer sam mislila samo na njega“ – prisjetila se Amanda i dodala da je u to vrijeme, dok ga je čekala, Matt molio za nju u sjemeništu. Mattova molitva glasila je ovako: „Gospodine, blagoslovi Amandu. Čuvaj ju. Udalji od nje one koji ju žele iskoristiti ili nauditi na bilo koji način. Dovedi u njezin život pravu osobu. Čovjeka koji će je voljeti i štititi, koji će ju voditi tebi. Čovjeka koji je bolji od mene.“ (Iz knjige „Kad Bog slomi romansu“) Oboje su Božju volju tražili u molitvi, sve do trenutka kada su bili sigurni da ih Bog poziva na različite putove: „Naša su srca bila dobro pripremljena za taj trenutak. To je nešto o čemu smo razmišljali i molili za to“ – rekla je Amanda, napomenuvši da postoje i drugi koji su imali slično iskustvo kao ona i fr. Matt, ali i da knjigu ne bi mogla napisati bez blagoslova svoga supruga s kojim ima četvero djece. Na pitanje kako su nakon svega ostali prijatelji, odgovorila je da su zajedno prošli kroz mnoge teškoće te da je upravo ta bol učinila njihovo prijateljstvo snažnijim – ono se temelji na istini, a ne na osjećajima. „Bog u naša srca stavlja naše najdublje želje kako bismo ih ispunili“ – zaključila je Amanda.
----------------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI U NEDJELJU 24.3. - 3. KORIZMENU:
PRIPJEV: Milosrdan je i milostiv Gospodin.
----------------
DRUGO ČITANJE (1 Kor 10, 1-6.10-12)
Čitanje Prve poslanice
svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Ne bih htio da budete u neznanju: oci naši svi bijahu pod oblakom, i svi prijeđoše kroz more, i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru, i svi su isto duhovno jelo jeli, i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji. To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni. I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika. Sve se to, kao pralik, događalo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne.

----------------------------------------------
PRIJE EVANĐELJA: Obratite se, govori Gospodin,
približilo se kraljevstvo Božje.
---------------------------------------------
EVANĐELJE (Lk 13, 1-9)
U taj čas dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: »Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.«
Nato im pripovjedi ovu prispodobu: »Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe pa reče vinogradaru: ’Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?’ A on mu odgovori: ’Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.’«
NE ZABORAVITE – DANAS KOD SKUPLJANJA MILOSTINJE :
Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini
pozovite donacijski telefon 060 9010 (cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uklj.)
------------------------------------------------------------

2. korizme17.03.2019.

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA - MB 1247948; OIB 51486979268; IBAN: HR042340009-1100140304
Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.mojazupa.com – Jelsa;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr
Kapelan: don Jurica Carić: 761-099; 091/508-9521;
----------------------
ŽUPSKE OBAVIJESTI 17. 3. – 24. 3. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 11/2019 (653) * 17. 3. 2019.

NEDJELJA 2. KORIZMENA- Presv. Sakramenta
MISE : u 10h i u 17,30h (Put križa)
-----------------
KROZ TJEDAN: mise svakog dana u 8h i u 17,30h ; u petak i Put križa (u 17,30h) ;
Počinje Tjedan solidarnosti i zajedništva
s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (18.-24.3.2019.)
U akciju se može uključiti:
- pozivom na donacijski telefon 060 9010 (cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uključen)
- uplatom na žiro račun Hrvatskog Caritasa, IBAN: HR05 2340 0091 1000 80340, poziv na br. 101
- uplatom novčanog dara u župi (i kroz milostinju u nedjelju) - on-line donacijom
-------------------------------------
U utorak: SV. JOSIP – zaručnik BDM - svetkovina: MISE: u 9h i u 17,30h
----------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: SVI u utorak (Sv. Josip) i u petak (Put križa) u 17,30h;
SREDNJOŠKOLCI – SVI u utorak u 9 sati – na misu (Sv. Josip)
KRIZMANICI (2.r.) – u nedjelju u 19 sati
----------------------------------
NEDJELJA 24. 3.: 3. KORIZME (Bezimena)
*MISE: u 10h i u 17,30h (Put križa)
---------------------------------
ZARUČNIČKI TEČAJ
U Hvaru i Jelsi u srijedu i četvrtak
20. i 21. 3. - sve u 20 sati.
------------------------------------
Nasmijani kampaneli:
GDJE VAM JE MUŽ: Razgovaraju dame u frizerskom salonu: „Moj je muž rekao da ide kod brata; nazvala sam ali njega tamo nema!“ Druga veli: „A moj je rekao da ide kod svoje majke; cijelo popodne sam nazivala svekrvu, ali njega nema“. Treća ponosno reče: „E vidite, ja uvijek znam gdje je moj muž!“ – Nemoguće – povikaše one dvije. „Moguće je, ja sam udovica!“

POZIRANJE: Hvali se žena mužu: Pozirala sam onom slavnom slikaru za sliku Eva i zmija. – Muž će zajedljivo: Lijepo! A tko je pozirao za Evu!
------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI
PRIPJEV:
Gospodin mi je svjetlost i spasenje.
-------
DROGO ČITANJE (Fil 3, 17-4,1)
Čitanje Poslanice
svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo: Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko.
Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: Snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako – čvrsto stojte u Gospodin
-------------------
PRIJE EVANĐELJA: Niz sjajnog oblaka začu se Očev glas:
Ovo je Sin moj, Izabranik! Njeda slušajte!
-------------------
EVANĐELJE (Lk 9, 28b-36)
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše ¬svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.
Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.
-----------------------------
KORIZMA - PRIGODA ZA ZAOKRET - Metanoja - obraćenje
Svaki naš vjernik koji prekoračuje prag ispovjedaonice, napose u korizmenom vremenu, negdje u dubini svoje duše žudi za zaokretom, novim početkom, preporodom, preplavljenošću Duhom Svetim, pranjem u kupelji milosti. Medu nama su ti koji žude za novim rađanjem, pa i medu onima koje smo možebit otpisali zbog kojekakvih životnih iskliznuća.
Upravo ti trebaju ponajvećma zahvate milosti u svome životu jer su na sebi iskusili svu dubinu, gorčinu i bijedu grijeha.
Riječ je, dakle, o obraćenju. Nema stvarnog obraćenja, nema odlučnoga priklanjanja dobru i boljemu, ako sebi ne priznamo otvoreno i pošteno, od čega se moramo odvratiti. Naizgled smo u nevolji kao družina na svadbi u Kani Galilejskoj, kad ponesta vina. Na Marijin zagovor Isus veli poslužiteljima: "Napunite posude vodom"…
Napunite vi osobno posude s vodom. Izbacite iz sebe sve bljutavo, sta¬ro, otrcano, neukusno, sve što vaš život onečišćuje. Donesite to njemu, donesite Isusu sve što vas do grla guši. I čine što im Isus nalaže: "I napuniše posude do ruba, do vrha." Tek kad čovjek ostavi sve staro i strano, kad se isprazni od svega, iskusit će čudo, imat će Isusa uza se te sve ono što Isus može čovjeku pružiti.
Nevolja koju čovjek iskaže pred njim, od srca i pošteno, može pretvoriti vodu nevolje u vino radosti. Preobraziti. To je vri¬jeme korizme. To je vrijeme kad svatko za sebe polaže račun svome odnosu prema Bogu, kad svatko produbljuje i udu- bljuje se u zbilju svoga života. Kad svatko prikuplja snagu za budućnost. Nije riječ o budućnosti planeta, svijeta ili ljudi, riječ je o budućnosti svakoga pojedinca, svake osobe. Jer u ovom trenutku počinje budućnost, tvoja i moja. Od nas za¬visi s kakvim predznakom. Nemoguće je govoriti o promjeni Crkve, struktura, institucija, ako nema promjene osoba koje tvore Crkvu. Osobe sačinjavaju institucije u Crkvi i njezine strukture.
Govor i priča ne mijenjaju ni kršćane ni kršćanstvo. Treba¬mo učiniti zaokrete u mišljenju, obrat u djelovanju, zaokret u praksi. Zaokret, prevrat s kojim je nekoć kršćanstvo uopće započelo svoj povijesni hod. U početku je ono jednostavno prozvano Put. Počelo je povijesni hod, put s malim koraci¬ma, vjerom u Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Isto se očekuje od svakoga korizmenog vremena, pa i ovoga što nam predstoji. Odvažimo se kročiti za Gospodinom, no¬seći terete i muke života i svijeta. Tako ćemo imati ispunjeni
oplođeni život. Hod za njim jest uvijek obraćenički hod, hod u Duhu, prema Marijinu uzoru. (fra Tomislav Pervan)
OSAM MJESECI JE DJECA NISU POSJETILA!
Iz kateheze pape Franje održane na općoj audijenciji u srijedu 4. ožujka 2015.
Ružno je vidjeti odbačene starije osobe, to je ružno, to je grijeh! Ne usuđuje se to reći otvoreno ali to se čini! Ima nešto podlo u tome navikavanju na kulturu odbacivanja. Ali mi smo navikli odbacivati ljude. Želimo otkloniti svoj sve veći strah od slabosti i ranjivosti; ali time povećavamo tjeskobu kod starijih osoba da će predstavljati teret i da će biti napušteni.
Stariji su ostavljeni, i to ne samo u materijalnoj neizvjesnosti. Ostavljeni su
u sebičnoj nemogućnosti da se prihvate njihove granice koje odražavaju naše ograničenosti, u mnogim teškoćama koje se mora danas prevladati da bi se opstalo u društvu koje im ne dopušta sudjelovati, imati pravo glasa, niti biti uporišna točka po uzoru na potrošački model samo mladi mogu biti korisni i mogu uživati'.
Starije osobe bi naprotiv trebale biti, za društvo u cjelini, zaliha mudrosti našeg naroda. Stariji su zaliha mudrosti našeg naroda! S kolikom se samo lakoćom uspava svijest kadanema ljubavi! I to se i događa. Sjećam se, dok sam posjećivao staračke domove, razgovarao sam sa svima i mnogo puta sam čuo ovo: Kako ste? A djeca? - Pa, dobro - Koliko imate djece? - Mnogo. - I dolaze li vas posjetiti? - Da, da, uvijek, da, dolaze. - Kada su došli zadnji put? Sjećam se jedne starice koja mi je rekla: "Ah, za Božić!". A bio je kolovoz! Osam mjeseci je djeca nisu posjetila, osam mjeseci napuštena! To se zove smrtni grijeh, jeste li razumjeli?
------------------------
BITI SAMO „DOBAR ČOVJEK" NIJE DOVOLJNO!
„Ne trebam ići u Crkvu. Glavno je da sam dobar čovjek."
Ovaj argument često se koristi i poprilično je podmukao. Kada netko kaže kako je „dobar čovjek", zapravo želi reći kako „nije loš čovjek" - pri čemu su loši ljudi oni koji ubijaju, siluju i kradu. Većina se ljudi ne treba posebno truditi kako bi izbjegavala ove grijehe te upravo u tome i jest stvar: potruditi se koliko je najmanje potrebno da bismo se „provukli". Ne zvuči baš kristoliko, zar ne? No, neovisno o takvom mentalitetu, postoji daleko važniji razlog zbog kojeg katolici idu u Crkvu. Sveta Misa je zaglavni kamen naše vjere, radi onoga što tvori njenu bit, a to je Euharistija. Ona je izvor svega života za katolike koji vjeruju kako kruh i vino postaju pravo Tijelo i Krv Kristova. Nije riječ tek o simbolu za Boga, već o Bogu koji nam se tjelesno uprisutnjuje na način što ga samo kroz molitvu ne možemo doživjeti. Isus je rekao: „Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan." (Iv 6, 53-54). Štoviše, Euharistija je - kao i svi drugi sakramenti - dostupna samo onima unutar Crkve. Kada smo pripadnici Crkve, Kristova vidljiva tijela ovdje na zemlji, naši su životi blisko povezani sa životima drugih koji Crkvi pripadaju. Naš je osobni odnos
s Bogom ključan, ali također imamo i odgovornost živjeti kao vjerni udovi Kristova tijela. Biti samo „dobar čovjek" nije dovoljno. (Matko Petrović)
------------------------------------------------------


1. KORIZME10.03.2019.

KORIZMENI HOD
ŽUPSKE OBAVIJESTI 10. 3. – 17. 3. 2019.
----------------------------------------
KROZ TJEDAN: mise svakog dana u 8h i u 17,30h ; u petak i Put križa (u 17,30h) ;
---------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – slijedećeg tjedna:
OSNOVCI: u utorak po rasporedu:
1.r. u 9h ; 2.r. u 9,45h 4. i 5. r. u 10,30h ; 6. 7. i 8.r. u 11,15h
PRVOPRIČESNICI (3.r.) u srijedu u 9h; MINISTRANTI: u srijedu u 10h;
SREDNJOŠKOLCI – SVI (tj. obavezno 1. i 2. r., a preporučeno i ostalima)
u petak u 17,30 pozvani su aktivno sudjelovati u Križnom putu i misi.
Krizmanici (2. razred) u nedjelju u 19 sati
----------------------------------------------------
Najavljujemo: U četvrtak 14.3. 2019. u 17 sati
u Dominikanskom samostanu u Starom Gradu
KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA
predvodi don DAMIR STOJIĆ s bendom BOŽJA POBJEDA
-----------------------------------------------------
Slijedećeg vikenda (petak – nedjelja) naš župski zbor i Bratovština POS
predstavljaju baštinu ZA KRIŽEN u župama Humac i Međugorje.
--------------------------------------------------
NEDJELJA 17. 3.: 2. KORIZME – Presv. Sakramenta
*MISE: u 10h i u 17,30h (Put križa)
---------------------------------------------------
KROZ KORIZMU NIČEG SE NE ODRIČEM...
Odlučih: moje vrijema Korizme neće biti vrijeme odricanja, nego vrijeme odabiranja...
Zato odabirem: put strpljivosti prema onima koje baš i ne volim,
put slušanja prema onima za koje mislim da mi i nemaju što pametno reći.
Put blagosti prema onima koji se grubo odnose prema meni i drugima.
Put blizine prema onima koje i ne susrećem često, a znam da su usamljeni.
Put razumijevanja prema onima čije postupke ne shvaćam.
Put svjetla prema onima koji ne vide druge i Boga u njima.
Put puta prema onima koji ne žele ili ne znaju kako krenuti stazama vjere.
Put istine prema onima koji žive u krivim predrasudama.
Put života prema onima koji ne vide veličinu Božjeg dara
darovanog im u njihovom postojanju.
Put ljubavi prema svima koje mi je Bog darovao.
Zaista - bilo bi lakše odreći ih se, ali ove Korizme odabirem put prema svojoj braći i sestrama... učiniti dobro, a zatim otići bez buke ...

8. KROZ GODINU03.03.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 3. 3. – 10. 3. 2019.
KRŽupski listić* Jelsa* Br. 9/2019 (651) * 3. 3. 2019.
------------------
KROZ TJEDAN: mise u 8 i 17 sati; u petak (obavezan nemrs!) Put križa (u 17h)
-------------------
STIŽE KORIZMA - u srijedu – 6. ožujka:
ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA - zapovijedani post i nemrs;
MISE S PEPELJENJEM u 9h i u 17h ; uz mise - mogućnost ispovijedi
--------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: SVI u srijedu u 17h (misa i pepeljenje) i u petak (Put križa u 17h);
PRVOPRIČESNICI s roditeljima: u srijedu kratki susret odmah poslije mise.
RODITELJI, pobrinite se da se ovo izvrši, ako možete, dođite s djecom!
SREDNJOŠKOLCI – SVI u srijedu u 9 sati – na misu i pepeljenje
KRIZMANICI (2.r.) – u nedjelju u 18,30 sati
----------------------------
10. 3. - NEDJELJA 1. KORIZME
MISE: u 9h (u 10 kongrega Bratovštinete); u 17h Put križa i misa;
-------------------------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:
Evo dobrih preporuka i odluka za korizmu:
uz dragovoljna odricanja, ili čak umjesto toga, svakoga dana ponavljati onu Augustinovu: Zašto ne bismo podnosili druge, kad Bog podnosi nas?! I kao mantru, povazdan, onu Isusovu preporuku i zapovijed: Ne sudite i nećete biti suđeni!
--------------------------------------
NEDJELJA 8. KROZ GODINU – 1. u mjesecu
MISE : u 10h i u 17h (u 16,30h krunica);
u 16h roditeljski sastanak za 1,2. i 4. r. osnovne škole)
----------------------------------------------
PRVO ČITANJE (Sir 27,4-7)
Čitanje Knjige Sirahove
Kad se sito trese, mekinje ostaju: tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu.
Lončarove posude peć iskušava, a čovjeka njegov govor.
Obradu voćke očituje njezin plod: tako i riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje.
Nikoga ne hvali prije no što progovori jer govor je kušnj a ljudi.
--------------------------------------------
PRIPJEV: Dobro je slaviti Gospodina
------------
ALELUJA: Svijetlite kao svjetlila u svijetu
držeći riječ života
------------------
DRUGO ČITANJE: (1Kor 15, 54-58)
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.
----------------------------
EVANĐELJE (Lk 6, 39-45):
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu:
»Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.
Sto gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: 'Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku', a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.
Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.
Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.«
---------------------------------
SUNCE VEĆ ZALAZI…
Knjigu bi trebali pročitati naši stariji - možda će im to biti poticajan dar - da svoje zemne dane ili godine prožive radosno.
A za mlađe - knjiga je to koja će nas sve mijenjati na bolje.
„Svaka stvar ima i svoju sjenu, ali ima i sunčanu stranu. Zašto ne bismo posvuda tražili sunce: dobru volju u ljudima, u pri¬rodi ljepotu, u djeci sreću i razigranost, u unutrašnjem miru Božji osmijeh? Ima tisuću razloga, da svakoga dana budemo zadovoljni."
„Samo jednom smo stari. Učinimo zato svoju starost lijepom i bogatom! Otići moramo čistih ruku. Zato postojano gradi¬mo staračko dostojanstvo i čast u sebi."
,,l s bolesnim nogama također se treba pomiriti. No, prije po-kušajmo sve drugo!"
KADA STAROST VEĆ KUCA NA VRATA?!
Došla je starost. Kuca na naša vrata. Htjeli mi ili ne htjeli, moramo reći: Naprijed! Međutim, kakvim tonom izgovaramo taj naprijed? Predajemo li se? Ili ga primamo? Joseph Folliet
Što si mi dušo, klonula, i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj! Psalam 42
Što je duh siromašniji, to stariji ljudi brže padaju u životarenje, bez zanimanja za bilo što, dok se konačno sasvim ne povuku. Josefine Gangl
Nije problem koliko je tko star, već kako je star. Ochsenius
-----------------------------------
Kad započinje starost? Nije moguće postavljati da¬tume, budući da ne možemo za sve jednako odrediti kad počinje sazrijevanje, a kad starost. Danas kao pri¬bližnu granicu postavljaju šezdesetu godinu.
Ako je, dakle, iza nas šest desetljeća života, onda znamo da je pred vratima posljednje doba, možda najmirnije, možda čak i naše najljepše doba. Neki se otresu poznatim izgovorom: „Još se osje¬ćam mlad." Možda je i to istina, ali starost kuca na vrata i treba je primiti. Lagali bismo sami sebi, kao djeca bismo se skrivali pred njom, a na kraju bismo sebe osiromašili.
Pokažimo da smo zreli i iskreno ponovimo: Napri¬jed! Neka je od nas daleko pogrešna misao, da ćemo s time otići u zapećak, gdje ćemo kasnije skrštenih ruku čekati tudu milost i na kraju moliti s Prešernom: „Predobra smrti, nemoj odugovlačiti!"
Starosna dob je doba života, ne žrtvovanja, ne uz¬maka, ne ogorčenosti i teškoća. Radi se, zapravo, o tome da nam te godine, čiji nam je broj nepoznat, postanu bogate, sretne, lijepe.
Prvi je pak preduvjet za to da starost primimo kao Božji dar. Moramo je primiti jednakom ljubavlju kao što smo primili i mladost, a poslije zrelost. Budući da smo bogatiji iskušenjima i iskustvima, primamo je još raskriljenih ruku.
Potrebno je samo malo osobne odvažnosti. Bolje rečeno, čvrste vjere. Ta lijep je svaki Božji dar.
--------------------------
VELIKA VIJEST!
Smiluj mi se, Bože, po velikom
milosrđu svome. (Psalam 51)
Članak u lokalnim novinama bio je kratak, ali dirljiv. Na¬kon pohađanja vjerom nadahnutog programa o jačanju obi¬teljskih veza, skupina zatvorenika dobila je rijetku povlasticu. Njihove su ih obitelji mogle posjetiti i družiti se s njima.
Neki nisu vidjeli svoju djecu godinama
Umjesto da razgovaraju kroz staklenu pregradu, mogli su dodirnuti i zagrliti svoje najdraže. Suze su tekle kako su se obitelji počele zbližavati i rane su počele zacjeljivati. Za većinu čitatelja to je bila samo priča. No. za te obitelji, dodir voljenih bio je događaj koji je mijenjao živote - i za neke od njih započeo je proces opraštanja i pomirenja.
Božje oproštenje grijeha i ponuda pomirenja, omoguće¬ne kroz njegova Sina, više su od činjenice kršćanske vjere. Novost o pomirenju u članku podsjeća da je Isusov pojavak dobra vijest ne samo za svijet, nego i za vas i za mene.
U trenucima kada nas preplavljuje osjećaj krivnje zbog nečega što smo učinili, to je vijest za koju se možemo čvr¬sto uhvatiti. Tada činjenica Božjega bezgraničnog milosrđa postaje osobna vijest: zato što je Isus umro umjesto nas možemo doći k Ocu potpuno čisti, »bjelji od snijega«. U takvim razdobljima kada znamo da ne zaslužujemo Njegovu milost, možemo se držati jedine stvari na koju možemo ra¬čunati: Božjeg milosrđa i smilovanja. - Leslie Koh
Oproštenje nije bilo kakva vijest - to je osobna vijest!
--------------------------------------------------
NAVJEŠTAJ BLAGDANA - u ovoj liturgijskoj godini

U neprestanom tijeku vremena slavimo i proživljavamo otajstva našega spasenja.
Središte čitave liturgijske godine je Sveto trodnevlje našega Gospodina raspetoga, pokopanog i uskrsloga. Vrhunac Svetog trodnevlja je nedjelja Uskrsnuća koja će biti 21. travnja.
Svake nedjelje koja je “tjedni Uskrs” sveta Crkva uprisutnjuje ovaj veliki događaj po kojem je Krist pobijedio grijeh i smrt.
Iz Uskrsa proizlaze svi ostali sveti dani:
Čista srijeda – Pepelnica, koja je početak korizme, ove je godine 6. ožujka.
Uzašašće ili Spasovo je 30. svibnja. Nedjelja Pedesetnica – Duhovi su 9. lipnja.
Prva nedjelja došašća je 1. prosinca.
Također na blagdane Blažene Djevice Marije, apostola i svetaca i na blagdane svih vjernih mrtvih, hodočasnička Crkva ovdje na zemlji proglašava Vazam – Uskrs Gospodnji.
Kristu koji je bio, koji dolazi, Gospodaru vremena i povijesti,
svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen.
---------------------------------------------------------

7. kroz godinu24.02.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 24. 2. - 3. 3. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 8/2019 (650) * 24. 2. 2019.
-----------------
NEDJELJA 7. KROZ GODINU * MISE : u 10h i u 17h
-------------------
KROZ TJEDAN: Misa svakog dana u 8 i u 17 sati;
petak – 1.3.: PRVI PETAK; Vrboska: Čudotvorni sv. Križ – Maraški petak
-------------------
ŽUPSKI VJERONAUK –
OSNOVCI - FILMOVI: 1-4 razred u 9 sati; 5-8 razred u 10 sati;
3. razred – prvopričesnici su dobrodošli i u utorak, a u srijedu u 9h obvezno!
SREDNJOŠKOLCI 1. razred u četvrtak u 18h ; 2. razred u nedjelju u 18h
---------------------
3. 3. : NEDJELJA 8. KROZ GODINU – 1. u mjesecu :
* MISE: u 10h i u 17h (u 16,30h krunica);
* u 16h roditeljski za 1,2. i 4. r. osnovne šk.
-----------------------
Lijepe novosti
UREĐEN POD NA BALATURI
U koru (pjevalištu) naše župske crkve pod od obične daske, koja se pod nogama, osobito štiklama, vidno oštećivala, sada je lijepo montažno parketiran. Montažu je marno i dragovoljno izveo Božo Gamulin, a financijsku potporu, kao i uvijek, rado priložio Mario Radonić. Harno zahvaljujemo obojici naših crkovinara, a apeliramo da se svi koji mogu pridruže svojim prilogom. Hvala!

NAŠE USPJEŠNICE U ŠAHU
Dana 19. veljače 2019. u Splitu se održalo prvenstvo osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u šahu. Za OŠ. JELSA igrale su:DORA ARNOLD, PAULA LADAN, EMA ŠADIĆ, ALMA BILIČIĆ i PAULA MARIĆ, a u ekipi je još Marija Ostojić. OŠ Jelsa osvojila je 1. mjesto, pobijedivši u sva tri nastupa (3:1, 4:0 i 4:0), te se plasirala na Državno prvenstvo koje će se održati u ožujku u Varaždinu. „Bile smo jako sretne i ponosne, a za naš uspjeh, naravno, najviše moramo zahvaliti našem treneru prof. Anti Lončaru“ – povjerila nam je razdragana i dražesna Alma. Od srca čestitamo našim vrsnim šahisticama i njihovom izvrsnom voditelju!
----------------------------------
Nasmijani kampaneli:
POKLON S IZLETA: Susjede se srele u liftu pa pita jedna drugu: Je li ono Vaša kćer bila prošle godine na Havajima? – O, da, dobro ste obaviješteni. – Mogu li znati koji Vam je lijepi suvenir donijela s tog atraktivnog putovanja? – Pa, baš jučer smo imali krštenje!
OČINSKI SAVJET: Sine, kad se budeš ženio, svakako gledaj da bude lijepa, pametna i vrijedna. Sin odgovori: Gledam, tata, ali gledaju i one!
--------------------------------
SLUŽBA RIJEČI:

PRVO ČITANJE
Čitanje Prve knjige o Samuelu
U one dane: Ustade Šaul i siđe u pustinju Zif, a s njim tri tisuće izabranih Izraelaca, da traži Davida u pustinji Zifu. David i Abišaj dopriješe noću do vojske: i gle, Šaul ležaše i spavaše u taboru, a koplje mu kod uzglavlja zabodeno u zemlju. Abner i voj¬nici ležahu oko njega.
Tada Abišaj reče Davidu: »Danas ti je Bog predao u ruke tvoga neprijatelja. Zato sada dopusti da ga njegovim vlastitim kopljem pribodem za zemlju, jednim jedinim udarcem, drugoga mi neće trebati.« Ali David odgovori Abišaju: »Nemoj ga ubijati! Jer tko će dignuti ruku svoju na pomazanika Gospodnjeg i ostati nekažnjen?«
Nato David uze koplje i vrč za vodu što su bili kod Šaulova uzglav¬lja i oni odoše. Nitko nije ništa vidio ni opazio, nitko se nije probudio, nego su svi spavali jer bijaše na njih pao dubok san od Gospodina.
David prijeđe na drugu stranu i stade na vrh gore, podaleko, tako da je među njima bio velik prostor. I viknu David: »Evo kraljeva koplja, neka dođe jedan od momaka i neka ga uzme! A Gospodin će vratiti svakome po njegovoj pravdi i njegovoj vjernosti: danas te Gospodin bijaše predao u moje ruke, ali nisam htio dići ruke svoje na pomazanika Gospodnjega.«
-----------------------------
PRIPJEV: Milosrdan je i milostiv Gospodin
ALELUJA: Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin,
ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas.
------------------------------
EVANĐELJE (Lk 6, 27-38):
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vama koji slušate velim: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje. Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj. I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.
Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine.
Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.
Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostivi prema nezahvalnicima i prema opakima. Budite milosrdni kao stoje Otac vaš milosrdan.
Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osudujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«
----------------------------
-----------------------------ZA DUŠU-------------------
SUNCE VEĆ ZALAZI – Franz Sodja
Nedavno je u biblioteci „Treći dan“ pod ovim naslovom objavljena prekrasna kniga. Predstavljamo vam je:
Ono što ste oduvijek željeli reći svojim starijima - osobito u trenutcima životnih iskušenja - a niste znali kako ili se zbog nelagode niste usudili, napisao je legendarni slovenski sveće¬nik Franz Sodja. On kroz lijepe misli svjetskih velikana o sta¬rosti i starijim osobama, razmišlja i meditira o stotinu goru¬ćih pitanja starije populacije, a to čini izravno i jasno, zahtjevno, ali i milosrdno. On hrabri i nastoji pomoći starijim osobama da se životno pozicioniraju kao oni koji grade i vole, koji svome potomstvu žele pomoći, a ne smetati. Autor želi dokazati da starost može biti radost i da nije samo žalopojka i bolest.
U svakom Listiću, kad bude moguće, objavit ćemo ponešto iz ove lijepe knjige.
---------------------------------------------------------------------
NE RAZUMIJU ME
Dvije trećine muškaraca i žena trpi jer ih, navodno, ne razumiju. Zato se sve više udaljuju od ljudi i njihov svijet je sve manji. (Joseph Macho)
Ne zabaci me u starosti: kad mi malakšu sile, ne zapusti me! Ni u starosti, kad posijedim, Bože ne zapusti me! (Psalam 71)
»Ne razumiju me«. To ne govore samo usta starijih ljudi. I nedorasli mladići poznaju taj uzvik. Postoje kutići duše, kamo naš pogled ne zadire.
Ta često ne razumijemo sami sebe. Sve labirinte i sve dubine naše duše razumije samo Bog.
Koliko puta treba savjetovati mladima koji mr¬mljaju »ne razumiju me«: A jesi li ti pokušao razumje¬ti svoje roditelje, te uopće starije ljude?
Isto vrijedi za nas. Pokušavamo li razumjeti? Razu¬mjeti čak i to da nas ne razumiju. Možda nas unatoč svojoj dobroj volji ne razumiju, a niti nas mogu razu¬mjeti. Još nikada nisu bili stari i zato ne znaju kako je to kad je čovjek star. Ali to još nije razlog za bijeg.
Naprotiv! Ako pokušavamo razumjeti sve, sve što je ljudsko, sve što nas zadesi i boli, nećemo imati težak osjećaj da smo isključeni iz zajedničkog života.
Konačno, u tome stoji i osnova naše sigurnosti. A ko mi stojimo u središtu i mislimo samo na sebe, te očekujemo da i drugi samo misle na nas, tada se vrle brzo može javiti osjećaj: ne razumiju me.
Ako sam iskren i u svojoj starosti želim učiniti još mnogo dobra i pomagati ljudima oko sebe, tada neću pitati da li me razumiju ili ne, jer ću sam pokušati razumjeti velike i male, i naći ću mnogo bliskosti mnogo sitnih veza, koje mi neće dopustiti da odem u osamljenost, u bijeg. Sam ću biti usred života i na kraju će sam od sebe doći izraz sreće - kako se razutnijemo!
Dakle, ne: ne razumiju me..., nego: kako li se razumijemo!
-------------------------------------------
POHVALE I KRITIKE - ODLOŽITE I KRENITE DALJE
Uho koje sluša spasonosne opomene, boravi rado među mudrima. Izreke 15,31
Često se sjetim mudrog savjeta koji mi je jednom dao moj prijatelj, radijski voditelj. Na početku svoje karijere, dok je učio kako se nositi i s kritikama i s pohvalama, osjetio je da ga Bog ohrabruje da odloži oboje. Kakva korist ako to uzme k srcu? »Nauči što možeš od kritika i prihvati pohvale. Za¬tim ih odloži i ponizno kreni dalje u Božjoj milosti i snazi«, rekao mi je.
Kritike i pohvale bude u nama snažne osjećaje koji, ako izmaknu kontroli, mogu dovesti do loše slike o sebi ili prenapuhanog ega. U Izrekama čitamo o korisnosti ohrabrivanja i mudrih savjeta: »Radosna vijest oživi kosti. Uho koje posluša spasonosan ukor, prebiva među mudrima. Tko odbaci pou-ku, prezire vlastitu dušu, tko posluša ukor, stječe razboritost«.
Ako nas ukore, nastojmo se time okoristiti. Jer »uho koje posluša spasonosne opomene, boravi rado među mudrima«. A ako smo blagoslovljeni riječima pohvale, one će nas osvježiti i ispuniti zahvalnošću. I dok ponizno hodimo s Bo¬gom, On nam može pomoći da učimo i od kritika i pohvala, da ih zatim odložimo i krenemo dalje s Njim. - Ruth O'Reilly-Smith
Ne opterećujmo se kritikama i pohvalama. Učimo od njih.

MAGAREĆI POUČAK
A učiti možemo čak i od jednog – magarca (iz poznate priče):
Jednog je dana magarac pao u stari, nekorišteni bunar koji je vlasnik seoskog imanja zaboravio zatrpati. Životinja se satima mučila jer seljak nije znao kako ju izvući. Konačno je odlučio magarca zatrpati u bunaru jer je ionako već star i ne isplati ga se izvlačiti, pa je pozvao susjede da mu pomognu sa zatrpavanjem.
Susjedi su došli s lopatama i počeli bacati zemlju u bunar. U početku magarac nije shvaćao što se događa pa je mahnitao. A onda se odjednom, na čuđenje svih prisutnih, jednostavno smirio dok su seljak i njegovi susjedi nastavili bacati zemlju unutra. Seljaka je zanimalo što se događa pa je napokon pogledao u bunar. A ono što je vidio zapanjilo ga je. Sa svakom lopatom zemlje koja bi magarca pogodila u leđa, on bi uradio nešto nevjerojatno. Otresao bi zemlju sa sebe i popeo se na nju. Seljak i susjedi nastavili su bacati zemlju u bunar, na magarčeva leđa, a on je neumorno otresao zemlju sa sebe i tako se na koncu popeo dovoljno visoko da, presretan, iskoči iz bunara…
„Što te ne ubije, to te ojača!“ Mudar čovjek zna čak i blato, kojim se na njega nabacuju, pretvoriti u zlato.
Pokojna Lena, kad bi prostrla robu, govorila je - ako je sunce: Ča će mi je lipo osušit! Ako je kiša: Lipo će mi je režentat!!!
-------------------------------


6. KROZ GODINU17.02.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 17. 2. – 24. 2. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 7/2019 (649) * 17. 2. 2019.
----------------------
NEDJELJA 6. K.G. * - Presv. Sakramenta
MISE : u 10h i u 17h
-----------------------
KROZ TJEDAN: Misa svakog dana u 8 i u 17 sati;
petak – 22.2.: Katedra Sv. Patra apostola; subota: Sv. Polikarp, biskup-mučenik
KATEHEZA „OPROŠTENJE – mana ili vrlina?“ - u Jelsi u petak u 20h
-------------------
ŽUPSKI VJERONAUK –
OSNOVCI: - uz večernju misu u 17h po rasporedu:
1. i 4. r: pon; 2. i 5. r.: ut; 6. r.: sri; 7. i 8. r. u pet/sub; 3. r. u četvrtak;
MINISTRANTI-PRIPRAVNICI u ponedjaljak i 16,30h: vježbe, a pouka se nastavlja i preko mise, tako da oni iz 2. i 3. razreda time ispunjaju svoju obvezu.
SREDNJOŠKOLCI 2. razred – pripravnici za Krizmu - u nedjelju u 18h
------------------------------
24. 2. : NEDJELJA 7. KROZ GODINU : * MISE: u 10h i u 17h
------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:

PODVALJENA DIPLOMA: Jedan policajac iz BiH kojem je „dijagnosticirana“ lažna diploma izjavio je: „Nisam znao da nije ptava. Ja sam mu pošteno platio, a on mi podvalio!“
DRUGI MOMAK: Mladić se obraća prodavačici u robnoj kući: Pomozite mi, molim Vas! Ne znam što bih kupio svojoj dragoj za rođendan. – Sigurno Vi to znate bolje od mene. – Dobro, ali što biste vi poželjeli da ste moja zaručnica? Prodavačica ga malo bolje pogleda i reče: Drugoga momka!
ŠKOLSKA PITANJA: BERBA: Kad se beru jabuke? – Kad susjed nije kod kuće!
SUBJEKT: Ivice,-Mama pjeva!, što je mama u toj rečenici? – Pjevačica!
JEDINI: Zašto je samo jedan Bog? – Jer je posvuda, pa za drugoga nema mjesta!
---------------------------
SLUŽBA RIJEČI - ČITANJA:

PRVO ČITANJE Čitanje Knjige proroka Izaije
Jr 17, 5-8 Ovo govori Gospodin: »Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i srce svoje od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku,tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.
Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.«
-----------------------
PRIPJEV: Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.
--------------------------
DRUGO ČITANJE: 1Kor 15,12.16-20
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
--------------------
ALELUJA: Radujte se i poskakujte, govori Gospodin,
evo, plaća vaša velika je na nebu.
-----------------------
EVANĐELJE (Lk 6, 17.20-26):
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu.
Podigne oči prema učenicima i govoraše: »Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati! Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!« »Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati! Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«
---------------------------
VRLO LIJEPA MEDITACIJA – OSOBITO ZA ONE KOJI SE JAGME ZA „ČUDIMA“

Sto je čudo?
Možemo ga ocrtati na različite načine: čudo je pojava koja se protivi prirodnim zakonima, zagovor u trenutcima duboke pogibelji; čuda su ozdravljenja i vizije, nevjerojatni susreti, posredovanje u posljed¬nji čas kada stigne Neželjena Namjernica (misli se na smrt – op.u.).
Svi su ti opisi točni, ali pravo čudo još je veće od toga: ono iznenada ispunja naša srca Ljubavlju. Kad se to dogodi, osjetimo duboko poštovanje prema milosti koju nam je Bog podario.
I stoga, čudo naše svagdanje daj nam danas, Go¬spode!
Čak i kada ga ne možemo primijetiti jer su naše misli zaokupljene junačkim djelima i osvajanjima. Čak i kada smo toliko usredotočeni na svagdanje zadaće da ne vidimo koliko je čudo Božje promijenilo naš put.
Kada smo sami i potišteni, podari nam oči da vi¬dimo život koji nas okružuje: cvijet koji se rada, zvijezde koje putuju nebom, udaljeni pjev ptičji ili bliski glas djetinji.
Daj nam moć da shvatimo kako ono najvažnije u životu moramo otkriti bez ičije pomoći. I neka se ne osjetimo napuštenima u tim trenutcima spoznaje: osjetimo uvijek prisutnost Tvoju i spremnost Tvoju da se umiješaš ako nam korak krene tik do ponora.
Daj nam moć da vjerno slijedimo svoj put usprkos strahu i da prihvatimo neobjašnjivo usprkos po¬trebi da sve razumijemo i prepoznamo.
Daj nam da spoznamo kako snaga Ljubavi leži u njezinim proturječjima. I da se Ljubav može sačuva¬ti samo u stalnoj mijeni, a ne u postojanosti bez iza¬zova.
Daj nam da vidimo čudo u svakom zanosu poni¬znoga i u svakoj skrušenosti ohologa.
Kad se naše noge umore, daj nam moć da hoda¬mo snagom srca.
Daj nam oči da vidimo čudo različitosti u svako¬me zrncu pustinjskoga pijeska i neka nas ono ohra¬bri da prihvatimo sebe onakvima kakvi jesmo. Jer, baš kao što na cijelome svijetu ne postoje dva ista zrna pijeska, tako ne postoje ni dva ljudska bića koja misle i djeluju na isti način.
Podaj nam poniznost u času primanja i radost u času davanja.
Daj nam da shvatimo kako mudrost nije u odgo¬vorima koje dobivamo, nego u misteriju pitanja koja nam obogaćuju život.
Ne daj da budemo zarobljeni onim što mislimo da poznajemo - jer uistinu vrlo malo znamo o Sudbini. Budi nam nadahnuće za uzorito djelovanje koje krase četiri dragocjene vrline: smjelost, profinje¬nost, ljubav i prijateljstvo.
***
Čudo naše svagdanje daj nam danas, Gospode!
Jer kao što mnogim putovima možemo stići do vrha planine, tako i mnogim putevima možemo do¬stići svoj cilj. Pokaži nam put, jedini dostojan da ga slijedimo: onaj na kojem ćemo pronaći Ljubav.
Prije negoli probudimo ljubav u drugima, pomozi nam da probudimo Ljubav koja spava u nama. Jedino tako možemo steći naklonost, izazvati ushiće¬nje i poštovanje drugih.
Pomozi nam da raspoznamo bitke naše od onih u koje bivamo uvučeni protiv svoje volje i pokaži nam bitke koje ne možemo izbjeći jer ih je Sudbina sama na naš put postavila.
Otvori nam oči da vidimo kako ne postoje dva jednaka dana. Svaki nam nosi drugo čudo, od kojih svako čini da nastavimo disati, sanjati i hodati pod suncem.
I uši nam otvori da čujemo primjerene riječi koje odjednom navru iz usta naših bližnjih, iako od njih nismo tražili savjeta i nisu mogli znati što nam leži na duši.
Obdari naša usta darom govora ljudskog, kao i darom govora anđeoskog. Reknimo: »Čuda nisu protivna prirodnim zakonima; tako mislimo samo zato što ne poznajemo uistinu zakone prirode.«
Tad ponizno i s poštovanjem pognimo glave i reknimo: »Slijep sam bio, al' progledah. Nijem sam bio, al? progovorih. Gluh sam bio, a sada opet čujem. Jer čuda se Božja u meni dogodiše i, sve što smatrah izgubljenim, ponovno se vratilo.«
Upravo tako djeluju čuda. Ona paraju velove i mijenjaju sve, ali nikada nam ne razotkrivaju što se krije onkraj vela.
Neozlijeđene nas izbavljaju iz doline sjenki i smrti, ali ne kazuju nam kojim će nas putem dovesti do planina radosti i svjetla.
Ona otvaraju vrata okovana neraskidivim lokoti¬ma, nikada se ne koristeći ključem.
Ona okružuju sunca planetima, kako se nikada ne bi osjećala usamljeno u Univerzumu i čuvaju pla¬nete na dovoljnoj udaljenosti kako ih sunca ne bi mogla proždrijeti.
Ona žito u kruh radom preobražavaju, preinačuju grožđe u vino strpljenjem, a uskrsnućem snova smrt pretvaraju u život.
I stoga, čudo naše svagdanje daj nam danas, Go¬spode!
I oprosti nam ako ga ne mognemo uvijek prepo¬znati.
P. Coelho: RUKOPIS IZ AKRE
------------------------------------------------------------------------5. kroz godinu10.02.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 10. 2. – 17. 2. 2019.
ŽUPSKI LISTIĆ - Br. 6/2019 (648) * 10. 2. 2019.
-------------------------------------------------
NEDJELJA 5. K.G. * - Bl. Alojzije Stepinac
MISE : u 10h i u 17h
RODITELJSKI SUSRETI SREDNJOŠKOLACA
PRIPRAVNIKA NA KRITMU:
u 16 sati 1. razred; u 18 sati 2. razred
-----------------------------------------
KROZ TJEDAN:
Misa svakog dana u 8 i u 17 sati;
---------------------------
Ponedjeljak - 11. 2. - Gospa Lurdska * DAN BOLESNIKA*
MISE I SLAVLJENJE SAKRAMENTA BOLESNIČKOG POMAZANJA - u 9h i 17h ;
POHOD I PRIČEST BOLESNIKA U KUĆAMA
– danas i slijedećih dana - po dogovoru!
------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – OSNOVCI – u utorak:
1. r: u 9h ; 2. r: u 9,45h; 4. i 5. r.: u 10,30h ; 6. 7. i 8. r.: u 11,15h; 3. r. srijeda u 9h
SREDNOŠKOLCI: SVI – u petak u 19h: projekcija filma uz mali domjenak;
MINISTRANTI – uključujući i pripravnike(ce) – u subotu: IZLET NA HUMAC
Ove najavljene susrete animiraju naši mladići Hrvoje, Juraj, Miko… Hvala im!
---------------------------------
17. 2. : NEDJELJA 6. KROZ GODINU - Presvetog Sakramenta
* MISE: u 10h (s euharistijskom procesijom) i u 17h
---------------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:
Pomno pogledajte sve naše kampanele – od Glavice, preko Račića do Gradine, ovaj na Gradini posebno, uočit ćete na njihovim licima osobiti smiješak: jedan je naš župljanin u svojoj 30. godini saznao da njegov otac živi (i on u njegovu srcu)
a uvjeravali su ga u drugačije! I ne samo to: čudnim nekim putovima – očito Božjim i uz pomoć dobrih ljudi – pronašao ga je i nekidan se s njim susreo i lijepo se družio u Njemačkoj. Radujemo se i zajedno s njim zahvaljujemo Gospodinu!
-----------------------------------
“DOBAR“ KUĆNI ODGOJ
ISTA NADA: Ivica piše pismeni iz matematike, a učiteljica mu govori: Nadam se da te ovoga puta neću uhvatiti u prepisivanju. – I ja se nadam, učiteljice!
IZGLED: Žena se žali susjedi: Vaš me je sin uvrijedio; rekao mi je da sam stara koza! – Oprostite, gospođo, jako mi je žao. A stoput sam mu rekla da ne gleda kako ljudi izgledaju, nego kakvi su u srcu.
ODGOJ: Djevojčica plače, priđe joj rođak i pita: Zašto plačeš? – Moj tata ne zna kad mi je rođendan. – Pa ne trebaš zbog toga plakati. Moj ne zna ni kako mi je ime pa me stalno zove: Majmune jedan!
STUPNJEVANJE: Učiteljica pita Ivicu: - Jesi li pitao majku kako ide stupnjevanje od pridjeva „zao“? – Jesam. - I što ti jr rekla? – Zao, gori, najgori, isti otac!
TKO SI TI? Kaže tata Perici, nakon što mu je masno platio repeticije: Dobiješ li i danas jedinicu iz matematike, mi se dvojica više niti znamo niti poznajemo! Kad se Perica vratio iz škole, otac ga odmah upita: Što si dobio iz matematike? Perica mu odgovori: A tko si ti?
---------------------------------------------

4. KROZ GODINU - SVETI BLAŽ (VLAHO)03.02.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 3. 2. – 10. 2. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 5/2019 (647) * 3. 2. 2019
------------------------------
NEDJELJA 4. KROZ GODINU * - 1. u mjesecu
MISE (Sv. Blaž - blagoslov grla): u 10h i u 17h
-----------------------------
KROZ TJEDAN
Misa svakog dana u 8 i u 17 sati;
ponedjeljak: Sv. Generoz, mč. – Zaštitnik Vrbanja; utorak: Sv. Agata (Dobra);
srijeda: SV. KRIŽIĆ (Hvar i Svirče); Sv. Pavao Miki i dr; subota: Sv. Skolastika
----------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: - uz večernju misu u 17h po rasporedu:
1. i 4. r: ponedjeljak; 2. i 5. r.: utorak; 6. r.: srijeda; 7. i 8. r. u petak/subota
3. razred u četvrtak; MINISTRANTI-PRIPRAVNICI u ponedjaljak i 16,30h
SREDNJOŠKOLCI u nedjelju – s roditeljima: 1. razred u 16h; 2.raz. u 18h
--------------------------------------------
10. 2. : NEDJELJA 5. KROZ GODINU - Spomendan Bl. Alojzija Stapinca
* MISE: u 10h i u 17h
-------------------------------------------
USUSRET BLAGDANU sv. josipa
Krenuli smo i već učinili dva prva koraka na putu pobožnosti svetom Josipu, zaštitniku hrvatskog naroda: svake srijede
- uz večernju misu – molitva Sv. Josipu za obitelji,
za Domovinu, za bolesnike, za umiruće, za pokojne…
PRIDRUŽITE SE - TKO GOD MOŽE I HOĆE!
O svetom Josipu više - vidi na str. 2.
-------------------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI - MUŽEVI I ŽENE
KUHARICA: Vratio se muž s posla a mlada ga supruga već na vratima pita: Pogodi, dragi, što sam ti skuhala za ručak? - To ne mogu pogoditi ni onda kad je na tanjuru!
FOTOGRAFIJA: Mužiću moj, pogledaj ovu fotografiju. Jesam li ti dobro ostala?
– Nije loša, ali se čudim kako te je fotograf uspio uhvatiti zatvorenih usta!
KOBILA SUZI: Ujutro žena govori mužu: Noćas si u snu vikao: Suzi, Suzi! Tko ti je ta? - Ma, to je kobila na koju sam se na trkama kladio. Kad se vratio s posla, zapita on ženu: Imamo li kakvih novosti? – Imamo, zvala te on kobila Suzi!
POHVALA MUŽU: Prijateljica: Stalno sebe hvališ, a kudiš svoga muža. Jesi li ikada i njega pohvalila? – Jesam, baš ovih dana. – A što si mu rekla? – Da ima najbolju ženu na svijetu?
KOD OPTIČARA: Iz optičke radnje žena nazove muža moleći savjet: Ante, ne znam koje bih naočale kupila. Imaju jedne jeftine, ali s njima ružno izgledam, a s drugima izgledam lijepo, ali su bezobrazno skupe. – Uzmi, ženo, one prve; kažeš da su puno jeftinije, a očito je da s njima bolje vidiš!
KAVALIR NA VALENTINOVO: Muž ženi: Draga, čestitam ti Valentinovo! I častim te: danas ne moraš prati suđe, možeš to slobodno ostaviti za sutra!
--------------------------------------------------
---------------------------------------- O SVETOM JOSIPU:
Riječ "Josip" hebrejskog je podrijetla i znači "neka Bog pridoda". Te je riječi zapisane u Starom zavjetu, izgovorila Rahela, žena praoca Jakova, rodivši dijete nakon duge neplodnosti, sina koji je kasnije postao poznat kao Josip Egipatski. A Josip, muž Marijin, bio je, prema Evanđeljima, iz Davidove kraljevske dinastije, te je po njemu i Isus postao Davidov potomak. Evanđelja opisuju sv. Josipa riječju „tekton“ što u prijevodu znači tesar, drvodjelja; dok se na grčkom jeziku ta riječ prevodi kao umjetnik u radu s drvom.
Sv. Matej kaže za njega da je bio pravednik, što znači krepostan i svet muž.
Živio je skromno u gradiću Nazaretu u pokrajini Galileji na sjeveru Palestine i svojim radom je uzdržavao sv. Obitelj.
Sv. Josipa nazivaju i šutljivim svecem, jer evanđelja ne prenose niti jednu jedinu riječ koju je on izgovorio. Ali to ne umanjuje njegovu ulogu koju mu je Bog povjerio u djelu spašavanja čovjeka i u odgoju Njegovog Sina. Stoga se za sv. Josipa može reči da je upoznao vrijednost šutnje i da nije bio čovjek velikih riječi, nego čovjek djela i rada.
Papa Pio IX. proglasio je sv. Josipa 1870. godine zaštitnikom sveopće Crkve, te neslužbenim zaštitnikom od sumnje i okljevanja, kao i zaštitnikom u borbi protiv komunizma te zagovornikom za sretnu smrt. Prema katoličkoj predaji, smatra se da je sv. Josip umro u rukama Isusa i Marije, te se zbog toga smatra uzorom pobožnog vjernika koji prima milost u trenutku smrti, te zagovornikom obitelji, očeva, trudnica, bolesnih i umirućih, putnika, doseljenika, obrtnika, inženjera i općenito radnika.
Sv. Josipa štovali su mnogi sveci kao što su sv. Terezija Avilska, sv. Franjo Saleški, sv. Bernard iz Clairvauxa, sv. Toma Akvinski, papa Siksto IV, sv. Ignacije Lojolski, sv. Vinko Paulski i mnogi drugi sveci.
Svetkovina sv. Josipa u Katoličkoj crkvi slavi se 19. ožujka, a sv. Josip Radnik 1. svibnja. Sv. Josipu posvećen je i mjesec ožujak, a kao njegov dan posvećena mu je srijeda.
Sv. Josip proglašen je zaštitnikom mnogih suvremenih država poput Kanade, Meksika, J. Koreje, Perua, Kine, Vijetnama, Austrije, Belgije, a među njima i Hrvatske. Također, mnogi gradovi, crkve, škole, sveučilišta, bolnice i druge institucije u svijetu nose ime sv. Josipa i proglasili su ga svojim zaštitnikom. Najveća crkva posvečena sv. Josipu je Svetište sv. Josipa u Montrealu, u Kanadi.
1650. godine osnovan je red „Sestre sv. Josipa“ koji danas širom svijeta obuhvća 14.000 sljedbenica.
Pod zagovorom i zaštitom sv. Josipa, a u želji da rade sa siromašnima, 1871. godine osnovan je red „Oci i braća sv. Josipa“.
Hrvatski sabor 1687. godine proglasio je sv. Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva, odnosno hrvatskog naroda.
Proglašen je i zaštitnikom grada Karlovca u kojem se nalazi Nacionalno svetište njemu posvečeno.
-------------------------------- ZA MEDITACIJU
KOGA ŽELIMO ZADIVITI?
Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, lažno svjedočenje, hula na Boga. To čini čovjeka nečistim. (Matej 15,19-20)
KADA su krenuli na izlet, profesor gotovo nije prepoznao jednu od svojih učenica. U učionici je hlačama prekrivala petnaestak centimetara visoke štikle. U tenisicama je bila visoka manje od metar i pedeset. »U štiklama sam kakva želim biti,« nasmijala se, »a u tenisicama kakva stvarno jesam.«
Naš izgled ne određuje tko smo; bitno je naše srce. Isus je bio vrlo strog kad je riječ o vanjštini - osobito farizeja i pi- smoznanaca. Jednom su Ga pitali zašto Njegovi učenici nisu oprali ruke prije objeda, kako je propisivala njihova vjerska tradicija. Isus im je uzvratio protupitanjem: »Zašto vi sami prestupate Božju zapovijed zbog svoje predaje?« Optužio ih je da su pronašli rupu u Zakonu i svoje bogat¬stvo zadržavaju za sebe umjesto da se brinu o svojim rodite¬ljima. Time su obeščastili sebe i prekršili jednu od Božjih zapovijedi (Izlazak 20,12).
Ako se brinemo kakav ćemo dojam ostaviti i tražimo li rupe u Božjim jasnim zapovijedima, kršimo duh Njegova zakona. Isus je bio jasan. Sve zlo dolazi iz srca. Samo nam Bog, kroz pravednost svoga ljubljenog Sina Isusa, može dati čisto srce.
Tim Gustafson
Trudimo li se pošto-poto zadiviti druge, nećemo zadiviti Boga.
-----------------------
TKO SAM JA?
I smoći ću hrabrosti da otvorim vrata svetišta koje vodi do moje duše. Želim gledati sebe samoga kao da sam prvi put došao u dodir sa svojim tijelom i svojom dušom. Želim prihvatiti sebe onakvog kakav jesam: čovjek koji hoda, osjeća i govori poput svakog
drugog čovjeka, ali koji - unatoč svojim manama - živi hrabro.
Želim da me zadive moji najjednostavniji postupci, kao što je razgovor s potpunim strancem. Želim se diviti najobičnijim osjetima, kao kad pijesak dotakne moje lice kad puše vjetar iz Bagdada, i najnježnijim trenutcima, poput onoga kada promatram svoju ženu kako spava kraj mene i zamišljam o čemu sanja.
A ako budem sam u krevetu, prići ću prozoru, pogledati u nebo i bit ću siguran da je samoća jedna velika laž - jer cijeli Univerzum je sa mnom.
Tako ću proživjeti svaki sat toga dana, u svakom trenutku iznenađen sobom, tim »Ja« kojeg nije stvorio ni moj otac, ni moja majka, niti sam ja odabrao da budem, nego me takvim učinilo sve ono što sam do sada proživio, sve što sam zaboravio i što sada ponovno otkrivam.
Pa čak ako to bude posljednji dana mojega života na Zemlji, iskoristit ću ga najbolje što mogu, jer proživjet ću ga poput nevina djeteta, kao da sve činim prvi put. (Paulo Coelho: RUKOPIS IZ AKRE – fragmenti)
--------------------------------------------------------

3. kroz godinu27.01.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 27. 1. – 3. 2. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 4/2019 (646) * 27. 1. 2019.
----------------------
NEDJELJA 3. K. GODINU * MISE: u 10h i u 17h
u 16h: roditelji prvopričesnika: u 18 : vjeronauk krizmanicima
------------------
KROZ TJEDAN:
Misa svakog dana u 8 i u 17 sati;
Ponedjeljak 28.1.: Sv. Toma Akvinski; četvrtak – 31.1.: Sv.Ivan Bosco;
u petak 1.2:: PRVI PETAK
u subotu 2. 2.: Prikazanje Gospodinovo – SVIJEĆNICA (Kandalora)
MISE S BLAGOSLOVOM SVIJEĆA - u 9 i u 17 sati.
-------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK - OSNOVCI
u utorak: 1. razred: u 9h ; 2. r: u 9,45h; 4. i 5. r.: u 10,30h ; 6. 7. i 8. r.: u 11,15h;
3. razred - prvopričesnici u srijedu - u 9 sati ;
SREDNOŠKOLCI:
1. raz. u četvrtak u 18 sati; 2. razred u petak u 18h
-------------------
MINISTRANTI – u srijedu u 10 sati: starijima vrlo kratki sastanak, potom novaci tj. ministrantski kandidati iz 1.,2. i 3. razreda – dječaci i djevojčice – imaju pouke i vježbe za ministrantsku službu. Dobro su došli svi zainteresirani!
-------------------------
3. 2. : NEDJELJA 4. KROZ GODINU – 1. u mjesecu – Sv. Blaž - Vlaho
* MISE S BLAGOSLOVOM GRLA: u 10h i u 17h (u 16,30h krunica);
Naši bratimi i opet idu uzveličati festu Sv. Vlaha u Dubrovniku…
----------------------
NA ZAGREBAČKIM SUSRETIMA
Bračana – u utorak u Palmotićevoj i Hvarana – u srijedu u Vlaškoj – bilo je vidno manje sudionika nego obično, vjerojatno i zbog lošeg vremena, a i bolest gripe čini svoje. Posebno je malo, mislim nikad manje, bilo Jelšana.
------------------------
Nasmijani kampaneli: RODBINSKI ODNOSI
Dobar odgoj: Mali je Ivica došao kući sav zamazan i naletio na neraspoloženog oca
koji mu se ljutito obratio: „Pa ti si pravo malo svinjče! Znaš li ti
uopće, sine moj, što je to svinjče?“ – „ Znam, tata: to je dijete jedne
velike svinje!“
Podrijetlo: Perica pita majku: „Mama, kako su nastali ljudi?“ - Bog nas je stvorio.
„Ali, tata veli da potječemo od majmuna!“ – Sine, ja ti pričam o mojima,
a tata o svojima!
Nesavršeno pokajanje: Mama reče malom Marinku: „Kako možeš kazati svojoj
sestri da je glupa? Odmah joj reci da ti je jako žao. Marinko
spremno posluša: „Seko, jako mi je žao što si glupa!“
Najljepša mama: Vratili se blizanci iz škole pa će u jedan glas majci: „Mama, danas
smo birali najljepšu mamui ti si pobijedila!“ – Kako to? – upita mama.
„Svako je dijete reklo da je njegova mama najljepša, a samo si ti
dobila dva glasa!“
Monolog: Tata, što je to – monolog? – Sine, to je kad razgovaramo tvoja mama i ja!
---------------------------------

O OVOGODIŠNJEM (nestandardnom) BLAGOSLOVU OBITELJI

Na popisu BLAGOSLOVA KUĆA u Jelsi, i to na onom najširem – na kojemu je i nemali broj onih „sad me vidiš – sad me ne vidiš“ ne samo u crkvi nego i uopće u Jelsi ubilježeno je oko 470 „jedinica“ (tj. kuća, obitelji, stanova… kako hoćete). Prošle godine, tj. u siječnju 2018., don Jurica i ja smo ih blagoslovili oko 370; izostavljeni su mnogi odsutni te Vitarnja (jer sam ja teško povrijedio nogu).
Ove godine (mislim na 2019., makar smo počeli krajem 2018.) uz blagdan Sv. Obitelji i („dopunski rok“) Krštenja Gospodinova, na blagoslovu obitelji – brojeći po preuzetim kovertama u crkvi i priključujući one kojima su uručene u kući
(pri blagoslovu ili pohodu bolesnika) – sudjelovalo je otprilike jednako toliko, možda čak i koja više. Dakle, u tom pogledu u najmanju ruku nismo na gubitku.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Toliko, barem za sada, o uključenosti župljana – obitelji i pojedinaca – u blagoslov. A kakvi su financijski efekti? Vaši prilozi za župu, tj. za crkvene potrebe, prikupljeni prigodom blagoslova obitelji ukupno iznose 37.800 kuna. Za usporedbu: kroz posljednjih 5 godina – što je uredno ubilježeno u župskom blagajničkom dnevniku – prosjek prihoda od blagoslova kuća bio je 39.500 kuna, ali za potpunu istinu valja dodati da su ministranti u svoju kasicu običavali prikupiiti oko 6 -7, a prošle godine čak rekordnih 9 tisuća kuna. Sada su mnogi milodare za ministrante ubacili u istu „škrinju“ (a poneki i u „kotulu“), pa smo od sveukupne sume za ministrante izdvojili 10% - tj. 3.800 kuna. Raspodijeljeno im je prema zaslugama, tj. po revnosti u službi: od 400 do 100 kuna (neki to još nisu preuzeli), a još skoro trećina u min. fondu dijelit će se najrevnijima tijekom godine.

ANKETE – UPITNIČKI LISTIĆI

Žao mi je što sam, barem do sada, dobio u povrat premalo odgovora, samo 20-ak, na ona postavljena anketna pitanja (o načinu blagoslova obitelji, o procesijama…), tako da je na tako malom uzorku problematično očitavati „puls“ župljana. Ipak istčem da u tom malom broju očitovanja prevladava: 1. odobravanje ovakvog blagoslova obitelji (tj. u crkvi); 2. podržavanje nemijenjanja velikih procesija,
i 3. da procesija u nedjelju Presv. Sakramenta ostane unutar crkve. Nadam se da će nam stići još odgovora kako bismo ih temeljitije i precizno obradili i objavili.

PORTRETI CRKVE SV. IVANA
Posebno mi je žao što je na ovaj upit stiglo (pre)malo odgovora, pa ću vam ga slijedećih mjeseci od vremena do vremena ponavljati i preko Listića i na druge načine, kako bismo planiranu izložbu početkom ljeta mogli dostojno upriličiti.

ZAHVALA

Harno zahvaljujem svima koji ste s odobravanjem prihvatili ovakav način blagoslova obitelji, svima koji ste u njemu sudjelovali, bilo na koji način a osobito kao aktivisti, te svima na novčanim prilozima za crkvene potrebe
==============================================================

2. NEDJ. KROZ GODINU - SV. FABIJAN I SEDASTIJAN20.01.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 20. 1. – 27. 1. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 3/2019 (645) * 20. 1. 2019.

NEDJELJA 2. K.G. – Presv. Sakramenta - SVETI FABIJAN I SEBASTIJAN
* MISE: u 10h i u 17h
------------------------------------------
KROZ TJEDAN:
MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 18. – 25. siječnja
Misa i molitva svakog dana u 17 sati; (+pon. u 8h, u subotu u 11h s krštenjem)
Ponedjeljak 21.1.: Sv. Agneza (Janja); četvrtak – 24.1.: Sv. Franjo Saleški;
u petak 25.1.: Obraćenje sv. Pavla; u subotu 26.1.: Sv. Timotej i Tit
-----------------------------------------
U ZAGREBU: susret/misa Bračana u utorak 22. 1. u 18h u Palmotićevoj
susret/misa Hvarana u srijedu 23. 1. u 18,30h
u Petrovoj crkvi (Vlaška ul.)
Još jednom molim: obavijestite svoje u Zagrebu!
------------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: - uz večernju misu u 17h po rasporedu:
1. i 4. r: ponedjeljak; 2. i 5. r.: utorak; 6. r.: srijeda; 7. i 8. r. u petak/subota
3. razred – PRVOPRIČ. u četvrtak u 17h, te s roditeljima u nedjelju u 16h
SREDNJOŠKOLCI: 2. razred (krizmanici) u nedjelju 18h
--------------------------------------------
27. I. : NEDJELJA 3. KROZ GODINU
* MISE: u 10h i u 17h ;
u 16h : sastanak roditelja prvopričesnika (3. raz.)
------------------------------------------
VRLO VAŽNA OBAVIJEST
za djecu-vjeroučenike, roditelje i sve redovite posjetitelje naše crkve:
Od slijedeće nedjelje (27.1.) nadalje, za vrijeme bogoslužja djeca iz osnovne škole
u našoj crkvi smiju biti isključivo u 5 prednjih klupa u srednjoj crkvenoj lađi,
a tek ako su te klupe popunjene, mogu koristiti tri prednje klupe u pokrajnim lađama.
Naravno, dječaci smiju u svako doba doći u velike klupe (bankode) u svetištu.
Malena djeca (1. I 2. razreda i predškolci) mogu uz roditelja biti bilo gdje u klupi.
Srednjoškolcima (1. I 2. razreda) u crkvi je obveza – za sada - biti u klupama.
Neki će se župljani zacijelo sjetiti kako ovo nije prvi put da izričem ovakvo pravilo, ali sada sam u mogućnosti nadzirati njegovo poštivanje jer mogu prisustvovati svakoj misi u Jelsi . Vveć od slijedeće nedjelje odlučno ću inzistirati - pa i uz rizik da to nekoga iritira ili „živcira“ - da djeca ovaj „zakon“ poštuju. Nadam se da me ne će dovesti u neugodnu ulogu redara ili policajca. Molim sve prisutne u crkvi, a posebno roditelje da mi u ovoj stvari pruže svoju podršku. Don Stanko.
--------------------------------------------
O ovogodišnjem (nestandardnom) BLAGOSLOVU OBITELJI – detaljna analiza, uključujući i „financijski izvještaj“ – u slijedećem Listiću. Također o MINISTRANTIMA, o njihovom nagrađivanju te o „novačenju“ novih ministranata i ministrantica – već od prvašića.
------------------------------------------
Nasmijani kampaneli:
Dva dječaka sjede pred crkvom i promatraju svadbenu povorku. Nevjesta ulazi u crkvu u pratnji oca, a izlazi zajedno sa suprugom. "Gle, gle", reče dječak, "ova mladenka je dobro pazarila. Ušla je u crkvu sa starim muškarcem, a izlazi s mladim."
------------------------------------

SLUŽBA RIJEČI - NEDJELJE 2. KROZ GODINU:
-----------
PRIPJEV: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!
-----------
DRUGO ČITANJE (1Kor 12, 4-11)
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.
---------------
ALELUJA! Bog vas pozva po evanđelju
na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
--------------------
EVANĐELJE (Iv 2, 1-12):
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!« A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.
---------------------------------------
=======================================

KRŠĆANIN SAM KOJEG PRIVLAČI ISTI SPOL:
- Zbog Krista sam se odlučio na doživotni celibat!
- BBC je nedavno objavio dokumentarac o dvoje britanskih kršćana koje privlači isti spol, a jedan od njih je progovorio zašto se zbog Krista odlučio na doživotni celibat.
Bio je to fantastičan uradak koji stremi odgovaranju na kontroverzna pitanja i probleme koji su Englesku Crkvu podijelili na dva dijela. Jedan od intervjuiranih jest David Benner, akademik s Oxforda koji se otvoreno identificira kao homoseksualac te govori o tome da se odlučio na doživotni celibat.
Bennett, koji je trenutno na doktorskom studiju na Oxfordu je objasnio više o svom putovanju s Kristom. „Da ne poznajem Boga i Isusa, rekao bih da ne želim biti u celibatu“, objasnio je pred 1.000 mladih ljudi, „No Pismo mi je vrlo jasno, gej brak nije opcija.“ „Morao sam odustati od toga“, nastavio je, „Bilo je vrlo teško kada sam postao kršćanin jer mnogi gej prijatelji nisu razumjeli. Bio je to jako težak put, ali je u isto vrijeme bio i radostan.“
Kada je Bennett sišao s pozornice, novinarka ga je počela ispitivati o njegovom seksualnom ponašanju tj. izostanku istoga. „Budimo jasni o pojmu celibata, to znači da nema seksa?“, pitala je novinarka. „Da, nema seksa“, odgovorio je Bennet. „Nema ljubljenja?“, nastavila je. „Pa, problem je što je to dvoje povezano“, odgovorio je, „Ako nekoga poljubim, s time dolazi seksualna želja.“ Novinarka je tada rekla da je moguće da ga njegova hrabra odluka lišava velikog dijela života i iskustva.
Bennettov odgovor je bio, blago rečeno, fantastičan. „Ne“, rekao je, „Stvar je u tome da želim da ljudi shvate da je Bog stvaran.“ Nastavio je govoreći o svom obraćenju: „Kada sam spašen u tom kafiću kada sam imao 19 godina upoznao sam pravog Boga, živuću prisutnost u mome tijelu koja mi daje intimnost. Tako da zapravo ne trebam seks.“
„Problem s našim društvom je što poistovjećuju seks sa intimnošću, a to nije istina“, rekao je Bennett, „Može biti, ali samo u pravom kontekstu“.
Novinarka je tada rekla, da njegova vjerovanja, koja su u skladu s Biblijom, mogu biti „opasna“, jer na neki način izražavaju ideju „nijekanja samoga sebe.“ „Mislim da je to krivo tumačenje“, odgovorio je, „Kažem da sam se zaljubio u Krista, živog Boga, i da se u Njemu osjećam ispunjeno. Mislim da me pokušavaš gledati na način koji se poklapa s tvojom vlastitom percepcijom.„
Bennett je objavio knjigu „A War of Loves“ (Rat ljubavi) u kojoj se prisjeća svoje dramatične priče, „od njegovih ranih godina u kojima je istraživao new age i francuski egzistencijalizam do svog fakultetskog susreta sa gej aktivistom“, piše u opisu knjige.
Dalje piše: „Slijedeći svoje nadnaravne susrete s Bogom, on je krenuo na putovanje u kojem ne pokušava samo pomiriti svoju vjeru i seksualnost, nego i otkriti viši poziv Isusa Krista“.
============================================================
HVALOSPJEV SAMOĆI
Kad ne bi bilo samoće, Ljubav ne bi dugo ostala uz nas. Jer i Ljubav treba odmor, kako bi mogla putovati nebesima i pokazivati se u drugim oblicima. Kad ne bi bilo samoće, ne bi preživjela nijedna biljka i nijedna životinja, nijedna zemlja ne bi dugo bila plodna, nijedno dijete ne bi učilo o životu, ni¬jedan umjetnik ne bi stvarao, nijedan posao ne bi rastao i razvijao se.
Stoga, blagoslovljeni oni koji se ne boje samoće, koji se ne boje sami sebi biti društvo, koji ne tragaju očajnički za nečime što bi ih zaokupilo, zabavilo ili što bi mogli prosuđivati. Jer onaj koji nikada nije sam, ne poznaje samoga sebe. A tko ne poznaje samoga sebe, počinje se bojati praznine.
A praznina ne postoji. U našoj duši krije se jedan golem svijet koji čeka da ga otkrijemo. I eno ga, iščekuje u svoj svojoj nedirnutoj snazi, tako nepoznat i tako moćan da se bojimo priznati da je ondje…
Božanska Energija sluša nas dok vodimo razgovor s drugima, ali i kada u spokoju i tišini prihvaćamo samoću poput blagoslova. Njezina svjetlost tada rasvijetli sve što nas okružuje i pokaže nam koliko smo potrebni, jer naša prisutnost na Zemlji je važna i čini neizmjernu razliku u djelu Njezinu.
I blagoslovljeni oni koji… znaju biti sami. U samoći, shvatit će i poštovati ljubav koja ih je ostavila… i znat će presuditi vrijedi li moliti je da se vrati ili je bolje pustiti. U samoći, naučit će da reći »ne« nije uvijek sebično, a reći »da« nije uvijek vrlina.
A oni koji su u samoći potišteni, neka se sjete ovoga: u najvažnijim trenutcima u životu uvijek smo sami. Tako je kada dijete izranja iz majčine utrobe: bez obzira na to koliko ga ljudi okružuje, konačna odluka da živi ovisi o njemu.
Tako je kad se umjetnik nađe pred svojim djelom: da bi njegovo djelo doista bilo dobro, treba biti sabran i čuti samo jezik anđela.
Tako je kad se svi mi, licem u lice, nađemo s Neželjenom Namjernicom, Smrću: bit ćemo sami u najvažnijem trenutku svoga postojanja, onome kojeg smo se oduvijek najviše bojali. Baš kao što je ljubav božansko stanje, tako je samoća ljudsko. I za one koji razumiju čudo života, oba u miru istodobno postoje.
=========================================================================KRŠTENJE GOSPODINOVO13.01.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 13. 1. – 20. 1. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 2/2019 (644) * 13. 1. 2019.
------------------------------
KRŠTENJE GOSPODINOVO
- MISE: u 10h i u 17h
– Na večernjoj misi još jednom BLAGOSLOV OBITELJI;
- u 18h – KONCERT; završava božićno vrijeme.
-----------------------------------------------
KROZ TJEDAN:
Misa svakog dana u 8 i u 17 sati ; u četvrtak poslije večernje mise: KLANJANJE
četvrtak – 17.1.: Sv. Antun, opat – Zaštitnik Vrisnika, Pražnica, Novog Sela
petak – 18.1.: počinje MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆAN
--------------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK - OSNOVCI
u utorak: 1. razred: u 9h ; 2. r: u 9,45h; 4. i 5. r.: u 10,30h ; 6. 7. i 8. r.: u 11,15h;
u srijedu: 3. r-prvopričesnici u u 9sati ; MINISTRANTI – u 10 sati

SREDNOŠKOLCI: 1. raz. u četvrtak u 18 sati; 2. razred u nedjelju u 18h (poslije mise)
-------------------------------------------------
20. I. : NEDJELJA 2. KROZ GODINU – Presv. Sakramenta
SVETI FABIJAN I SEBASTIJAN * MISE: u 10h i u 17h
Kao što su sveti mučenici Fabijan i Sebastijan suzaštitnici naše župe,
tako je naša Bratovština PS izabrala da njihov blagdan – uz Tijelovo – bude njezin dan.Ove nam godine blagdan lijepo „dohodi“ u nedjelju i to 3. u mjesecu – Presv. Sakramenta. Dolikuje da svoje Suzaštitnike proslavimo svečanom misom u 10 sati, te uobičajenom euharistijskom procesijom (oko crkve ako vrijeme dopusti). Predvodit će biskup Slobodan.Nakon toga – u podne – Bratovština priređuje objed za svoje članove i goste iz „sestrinskih bratovština“ (kako to lijepo zvuči: i sestra i brat!) iz Hvara i Vrboske.Uprava Bratovštine – s radošću ističem: mladenački poletna i vrlo angažirana – već je isplanirala organizaciju ovog lijepog slavlja, a potpisani - župnik i duhovnik Bratovštine – usrdno moli pobožne žene – koje uz pobožnost Marije krasi i uslužnost Marte - da počaste naše bratime i njihove goste pripremljenim kolačima. Fala in unaprid!
Još jedna važna poruka bratimima: DUBROVNIK - SV. VLAHO:
Sveti Vlaho – „Parac“ od Dubrovnika drži se šotobraco s našima, tj. i njegova festa ove godine dohodi u nedjelju – 3. veljače. Uz to: slavlje predvodi naš (otac, a njihov sin) biskup mons. Petar Palić. Eto više razloga da u reprezentativnom sastavu i vi uzveličate Festu od Grada. Naravno, treba prenoćiti užežin svetkovine, a bilo bi idealno stići i na spektakularno Otvaranje feste ispred crkve sv. Vlaha u subotu popodne. Promislite, odlučite i prijavite se – što prije to bolje - a najkasnije do nedjelje Vinkotu (091/537-9002), Luki (091/520-8657) ili Mikotu (091/7513171).
--------------------------------------------------------------------
VJERSKI TISAK
– pretplata - po mogućnosti do 20.1., a ako otkazujete – obvezno do tada!
U ZAGREBU: SUSRET HVARANA (misa ITD...)
u srijedu 23. 1. u 18h u Petrovoj crkvi (Vlaška ulica).
-------------------------------
Nasmijani kampaneli:
Kad se oholost i glupost ožene, rađaju kćer koja se zove – ludost!
Liječnici i pravnici imaju najveću korist od tuđe štete. (iz Obiteljskog kalendara)
---------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI:

PRVO ČITANJE (Iz 40, 1-5.9-11)
Čitanje knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.
Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!
Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.
-------------
PRIPJEV: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!
-------------
DRUGO ČITANJE (Tit 2, 11-14; 3,4-7)
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu
Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.
---------------
ALELUJA! Dolazi jači od mene, rekao je Ivan;
On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
---------------
EVANĐELJE: (Lk 3, 15-16.21-22)
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
---------------------------------------------------------------
ZA MEDITACIJU:
BOGOJAVLJENJE:
Mudraci s Istoka pojaviše se u Jeruzalemu raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. (Mt 2, 1-12).
Svatko ide za svojom zvijezdom. Netko je traži i nalazi, drugi misli daje ne može naći, a netko je vidi čim postane svjestan samoga sebe.
Nisu sve zvijezde iste: neke su jedva zamjetljive, a druge sjaje kao da su na dohvat ruke. Ima zvijezda koje i ne vidimo, ali postoje i prate nas. Možda su u nama, zapravo sigurno su u nama. Poneko traži zvijezdu koja će ga dovesti do prolaznog bogatstva, drugi zvijezdu koja će mu priuštiti bogatu zabavu, treći zvijezdu-osobu s kojom će podijeliti sve svoje trenutke. I dođe dan kada se treba rastati od zvijezda, pa je teško, krvavo teško. Mudraci traže onu jedinstvenu zvijezdu i prigibaju koljena pred njom, a ona ih ispunjava svjetlošću i radošću. Svjetlo treba prenijeti dalje. Ne smije ga se zatvoriti, pokriti ili ugasiti: svjetlo treba nositi i predavati drugima. Onda zvijezda postaje zvijezde. Rođeni u Betlehemu, Isus koji se zove Nazarećanin, božanska je zvijezda koja privlači i pred kojom se klanja sva mudrost ovoga svijeta. On dijeli svoju mudrost i svoju svjetlost pa traži da ga ponesemo do srdaca svega svijeta, da bi sva srca postala zvijezde koje će on objesiti o nebeski svod da svijetle kroz svu vječnost.
--------------------------------
KRŠTENJE GOSPODINOVO:
Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" (Lk 3, 15-16; 21-22).
U naše je dane u zemlji Hrvatskoj po mnogim čelima potekla krsna voda, ali se ne otvara nebo. Voda je oprala čelo, ali je izostala molitva koja doziva milost. Povećao se broj upisanih u krsne matice, ali nije porasla svijet Božjeg djetinjstva i nema osjećaja miline. Krštenje nije novčanica više na računu, nego kupelj iz koje izlazi novi čovjek. Ako ne izlazi novi čovjek, onda je to bilo dječje prskanje na izletu, a ne krsni studenac koji napaja. Nad Isusom zvoni glas: f,U tebi mi sva milina", a nad nama bi mogao zazvoniti: "Mogao si biti moja milina". Okićeni bor mogao je biti više od ukrasa i promjene redovitoga, mogao je biti znak da se Nazarećanin po svome Duhu utjelovio u naše duše, naš posao, našu kulturu i mentalitet. Kada spremnog za krštenje polije voda, on biva pomazan Duhom te pomazani počne činiti dobro i ne da đavlu u svoj život. Sin ljubljeni saveznik je Bogu i prijatelj ljudima, on pruža ruku potrebnima, bori se za zajedničku slobodu i gradi most kojim se korača u nebo.
--------------------
ZANIMLJIVA ISTINITA PRIČA
I VIDJEH ... novo nebo i novu zemlju. (Otkr 21, 1)
Kod poginulog sovjetskog vojnika Aleksandra Zacepa 1945. godine, u šinjelu su našli pismo koje je napisao uoči bitke - i smrti. Iskreno pismo-pjesma pred agonijom - pred smrtnim bojem.
"Čuj me, moj Bože! Još nikada nisam razgovarao s Tobom. Danas bih Te želio pozdraviti: Kako si? Govorili su mi da Te nema! Budale! Tada sam im vjerovao. Sinoć sam iz granatom iskopanog kratera gledao u Tvoje nebo.
I shvatio sam se da su mi lagali.
Ako bih se potrudio vidjeti sve što si stvorio, shva¬tio bih da se ne može zatajiti Tvoje postojanje. Pitam se: da li bi mi stisnuo desnicu? Osjećam da ćeš me razumjeti... Zaista čudno da sam dospio u taj vražji kraj, prije no što sam uspio spoznati Tvoje lice. Sada mislim da Ti više nemam mnogo reći. Neizmjerno sam sretan što sam Te noćas sreo.
Moj Bože! Mislim da će sat moje smrti brzo otku¬cati. Ali ne plašim se otkada znam da si mi tako bli¬zu. Signal! Znaš, moram ići, moj Bože.
Mnogo Te volim. To bih želio da znaš. Vidiš, sad će strašna bitka zaplesati krvavo kolo. Tko zna... možda još noćas dodem k Tebi! Ako prije baš nismo bili u dobrim odnosima, sada mislim da ćeš me čekati na svom pragu. Kamo sreće da sam Te već odavno upoznao! Čudno, otkada Te poznajem, smrti se više ne bojim.“
Kasno, a pravodobno spoznanje. Posljednja moli¬tva. Još iste noći su se susreli. Tako će biti i s nama. Posljednja agonija, zatim susret. To je zapravo jedini trenutak koji nas sigurno čeka. Posljednja senzacija, na koju je vrijedno misliti i na nju se pripravljati.
----------------------------------
KAKAV JE ON SPASITELJ?
Otada mnogi od Njegovih učenika odstupiše i nisu više išli s Njim. (Ivan 6,66)
Prošle smo se godine prijateljice i ja molile za ozdravlje¬nje triju žena koje su se borile s karcinomom. Znale smo da Bog to može i svakog smo Ga dana molile da to učini. Vi¬djele smo Ga na djelu u prošlosti i vjerovale smo da to može učiniti ponovo. U borbi svake od njih bilo je dana kada se ozdravljenje činilo stvarnim i radovale smo se. No sve su umrle te jeseni. Neki su rekli da je to »konačno ozdravljenje«, i u neku ruku bilo je. Ipak, gubitak je bio vrlo bolan. Željele smo da ih sve ozdravi - ovdje i sada - ali zbog nama nera-zumljivih razloga, čudo se nije dogodilo.
Neki su ljudi slijedili Isusa zbog čuda koja je činio i da zadovolji njihove potrebe. Neki su ga vidjeli samo kao tesarova sina, a drugi su očekivali da bude njihov politički vođa. Neki su mislili da je veliki učitelj, a drugi su Ga prestali slijediti jer je Njegovo učenje bilo teško razumljivo.
Isus još uvijek ne ispunjava sva naša očekivanja. Ipak, On je mnogo više nego što možemo zamisliti. On nam daje vječni život. Dobar je i mudar; On voli, oprašta, ostaje blizu i donosi nam utjehu. Zato počinimo u Isusu ta-kvom kakav je i slijedimo Ga. - Anne Cetas
Ali se ja uzdam u Tebe, Gospode! Velim: »Ti si moj Bog!« (Psalam 31,15)
-----------------------------------------------------------------------------------

BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA06.01.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 6. 1. – 13. 1. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 1/2019 (643) * 6. 1. 2019.
-------------------
BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA: MISE: u 10h i u 17h;
KROZ TJEDAN: Misa svakog dana u 8 i u 17 sati ;
u četvrtak poslije večernje mise: KLANJANJE
-------------------
13. I. : NEDJELJA - BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODINOVA
MISE: u 10h i u 17h ;
u 18 sati: KONCERT obaju naših zborova (i gosti)
uz večernju misu ponavljamo
BLAGOSLOV OBITELJI (za one spriječene)
-----------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – nastavljamo poslije slijedeće nedjelje
-----------------------
VJERSKI TISAK - pretplata za 2019.:(PO MOGUĆNOSTI UPLATITI DO 20. SIJEČNJA)
Glas koncila – 500 kn; Radosna vijest – 90 kn; Veritas – 110 kn; Marija – 70 kn;
Glasnik Srca Isusova i Marijina – 94 kn; Glasnik sv. Josipa 40 kn.
-------------------------
U Zagrebu: susret/misa Hvarana
u srijedu 23. 1. u 18h u Petrovoj crkvi (Vlaška ulica)
--------------------------
O s v r t :
BLAGOSLOV OBITELJI U CRKVI
Kako je bilo stidljivo nagoviješteno još uz prošlogodišnji blagoslov kuća u Jelsi, ove smo godine, nakon ponovljenih najava i opisa, blagoslov obitelji učinili u crkvi uz blagdan Svete Obitelji, razdjeljeno u dvije večeri u subotu i nedjelju.
Vrijedne djevojčice Ana, Kristina, Jasna i Katarina su pripremljene materijale: kalendare, naljepnice, razne listiće (župski sa statistikom 2018.), više obavijesti i anketa, tamjan… ubacile u koverte koje su onda bile ponuđene pred pokrajnim oltarima da ih predstavnici obitelji preuzmu prije izlaska.
Misu smo započeli blagoslovom vode u krstionici i potom polaganim škropljenjem svih u crkvi (i kađenjem), a za to vrijeme pjevalo se „Kirie…“ i „Svim na zemlji mir…“. Prilozi za župu kupili su se u milostinju.
Posebno smo pravi blagoslovni „fortissimo“ imali u nedjelju na večrnjoj misi; valjda je naša crkva zadnji put bila tako ispunjena na Cvjetnicu (ne računajući Veliki četvrtak kad je donapune i prepune furešti hodočasnici)!
Prikupljeni prilozi su za dobru trećinu manji nego što su posljednjih godina bili po kućama, ali je upravo toliko ostalo nepreuzetih koverti, što znači da ih se otprilike toliko nije pojavilo na ovom blagoslovu. Procjenjujem da su izostale tri različite a otprilike podjednake skupine: 1. odsutni (na izletu, skijanju, u pohodu svojima…), 2. bolesni (posebno djeca, a kod nekih i čitava obitelj), 3. nezainteresirani.
Za one pod 1. i 2. ponovit ćemo blagoslov na večernjoj misi u nedjelju Krštenja Gospodinova (13.1.), za kada smo – zbog bolesti mnogih članova, posebno dječjeg zbora – odgodili i naš tradicionalni božićni koncert, a tim se danom i zaključuje liturgijsko božićno vrijeme.
Za one pod br. 3. – od kojih barem neki samo iz nekakve lojalnosti ili iz puke pristojnosti nisu odbijali blagoslov, ili su to možda više shvaćali kao uplatu svojevrsnog crkvenog poreza – moram istaknuti da sam ionako svih ovih godina u neke od tih kuća ulazio s popriličnom nelagodom i sumnjom koliko sam uopće poželjan. Za njih je, a ovo govorim bez ikakvog sarkazma, ljutnje ili i najmanje zamjerke, nerealno bilo i očekivati da će „doći po blagoslov“ u crkvu u koju, možda ni nitko iz kuće, ne zalazi čak ni na Božić ili Uskrs.
Možda ponetko nije došao iz prosvjeda što se nije poštivalo običaj i tradiciju. Za takve bi mi bilo iskreno žao pa im se i ispričavam. Ali i ponavljam što sam već unaprijed bio objavio, da smo spremni u svako doba u dogovoreno vrijeme na njihov poziv doći obaviti blagoslov u kući onih koji iz bilo kojeg razloga na mogu doći na blagoslov u crkvu.
Od srca zahvaljujem svima vama koji ste se odazvali na ovaj blagoslov u župskoj crkvi i koji ste dali svoj prilog za župske crkvene potrebe. Po definitivnom završetku bit ćete obaviješteni koliko točno iznose vaši doprinosi. Mi svećenici, zahvalni što smo mogli „izut ovako tisne postole“, rado smo se odrekli svoje provizije, a ministranti naka dođu po svoju nagradu na sastanak u srijedu u 10 sati.
Još jednom, hvala na suradnji, raumijevanju i strpljenju –Don Stanko.
-------------------------------------------------------------------------
GPS uređaji : Global Positioning System
Ili – po naški - Globalni položajni sustav je satelitski radionavigacijski sustav za određivanje položaja na Zemlji ili u njezinoj blizini. Sustav omogućuje korisniku određivanje svih 3 koordinata njegova trenutačnog položaja u jedinstvenom svjetskom koordinatnom sustavu.
Odlaziš na putovanje ili izlet, ali ne znaš kojim putem krenuti? Tvoj se stari GPS uređaj pokvario te ga želiš nadomjestiti novim? Još prije kupovine, pregledaj široku ponudu te odluči što je prikladno tebi i tvojim potrebama.
Nudim ti jedan izvrsni uređaj po nevjerojatnoj akcijskoj cijeni, zapravo ga možeš dobiti gratis – bez ikakve naplate – ništa te ne košta, osim malo pozornosti!
Traži ga pod šifrom: DOBRO JE PITATI - Pokaži mi put kojim trebam ići.
Sad si valjda već „skužio“ gdje ćeš ga potražiti, gdje ga možeš naći: u Bibliji. A preporučuje ti ga jedan čovjekl s iskustvom – ovako:
Moj se otac odlično snalazio u prostoru i na tome sam mu zavidio. Uvijek je znao gdje je sjever, a gdje jug, istok i zapad. Kao da je rođen s tim osjećajem. I uvijek je bio u pravu - do noći kada nije bio, noći kada se moj otac izgubio. On i moja majka bili su na koncertu u nepoznatom gradu i krenuli su kući kada je već pao mrak. Otac je bio uvjeren da zna put do autoceste, ali nije znao. Vrtio se u krug, zatim se zbunio i naposljetku uzrujao. Moja ga je majka tješila: »Znam da ti je teško, ali telefonom zatraži pomoć. Nije sramota pitati.« Po prvi put u životu, koliko ja znam, moj je sedamdesetše stogodišnji otac tražio smjernice. Telefonom.
Psalmist je bio čovjek bogata životnog iskustva. Ali psal¬mi otkrivaju trenutke kada se čini da se David osjećao izgu¬bljenim duhovno i emocionalno. Psalam 143. opisuje jedan od tih trenutaka. »Srce mi trne u grudima« (r. 4), napisao je taj velik kralj. Bio je u nevolji (r. 11) i molio se: »Pokaži mi put kojim trebam ići« (r. 8). Ne računajući na telefon, psalmist je zatražio pomoć od Gospodina: »... jer k Tebi dušu uzdižem!«
Ako se čovjek po Božjem srcu (1 Sam.13,14) s vremena na vrijeme osjećao izgubljenim, nema sumnje da ćemo i mi morati tražiti Boga da nam pokaže put.
John Blase
Tražiti Boga da nam pokaže put više je nego dobro - to je najbolje.
----------------------------------------------------------------
-------------------------NADOPUNA STATISTIKE 2018.
KRŠTEN: NEVEN DOBROŠIĆ, Bartula i Katarine r. Mišković – 6.10. u Svirčima.
UMRO: VJEKOSLAV RADOVANČIĆ, pok. Jakše – 28.12. u 77. godini
--------------------------
Ako znate da je u STATISTICI 2018., u bilo kojoj rubrici, ispušten još neki podatak, molim da obavijestite pa ćemo objaviti.
Također lijepo molim da, ako to već niste učinili, popunite i dostavite one anketne listiće, posebno onaj za slike crkve sv. Ivana. Hvala.
------------------------


NASMIJANI KAMPANELI:
Indijska priča o slonu i slijepcima
Šest slijepih ljudi odlučiše "vidjeti" kako izgleda slon: "gledali" su ga pipajući.
- Hej, slon je zmija! - uskliknu prvi koji jedohvatio slonovu surlu.
- O čemu ti pričaš? Vidljivo je i očito da je slon obično uže - reče drugi koji je slona uhvatio za rep.
- Nemate pojma vas dvojica. Slon je koplje - usprotivi se treći koji se držao kljove.
- Ti si totalna neznalica. Kakvo koplje? Slon je obično drvo, i to poprilično veliko -
oglasi se četvrti koji je poku¬šavao obrgrliti rukama slonovu nogu.
- Baš ste smiješni; slon je obični zid. - kaže peti koji se sudario sa slonovim trbuhom.
- Ne shvaćam kako ne vidite da je slon jedna velika lepeza - eto šestoga koji je rukama ispitivao slonovo uho.
Svi su oni bili "u pravu" i istovremeno - u krivu. No, istina je samo jedna. Mudar se čovjek barem ponekad u životu zapita: "Što ako sam ja jedan od te šestorice?"
P(r)omisli koliko si se puta s nekim svađao, možda se i posvadio s prijateljem ili ga ozbiljno uvrijedio samo zato što je on držao slona za surlu a ti za rep i žestoko si svojim „konopcem“ htio zatući njegovu „zmiju“!
U jednoj su umobolnici, za ne reći ludnici, jednog koliko-toliko normalnog pacijenta koristili da posjetiteljima bude vodič po Ustanovi i tumač. Lijepo im je objašnjavao: „Ovaj je lud ovako, ovaj onako…!“ Kod jednoga reče: „Ovaj je najluđi u cijeloj kući!“ – Kako i zašto – pitali su ga radoznalci. „Ma zamislite takva luđaka, umislio da je Napoleon! Pa kako može to biti kad sam ja – Napoleon?!
-------------------------------------

SLUŽBA RIJEČI NA BOGOJAVLJENJE
PRVO ČITANJE * Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 60, 1-6)
Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago narodā k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje.
PRIPJEV: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.
-------------
ALELUJA! Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova
pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.
--------------
EVANĐELJE: (Mt 2, 1-12) Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
’A ti, Betleheme,zemljo Judina!Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pāsti narod moj – Izraela!’«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.
--------------------------------------

SVETA OBITELJ - BLAGOSLOV OBITELJI30.12.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * JELSA * 30. 12. 2018. – 6.1.2019.
Župski listić *Jelsa * Br. 51/2018. (642) - 30. 12. 2018.
----------------------------------------
SVETA OBITELJ - BLAGOSLOV OBITELJI
MISE u 10h i u 17h
Blagoslovi, Gospodine, Bože svemogući, ovu obitelj, da bude u njoj zdrav¬lje i mir i svaka krepost: ljubav, dobrota, blagost, poniznost, vršenje volje Božje i zahvaljiva¬nje Bogu - Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, i neka ovaj blagoslov ostane na ovoj obitelji, na svim njezinim stanovnicima. Po Kristu…
Prema jednom tumačenju ova tri slova G(C)+M+B označavaju imena triju kraljeva: Gašpara (lat. Casparus), Melkiora i Baltazara.
Po drugom su akronim latinske blagoslovne rečenice: Christus Mansionem Benedicat: Krist neka blagoslovi (ovaj) dom!
-----------------------------------------
Milina je i samo doći u našu prekrasno uređenu crkvu. Provjerite!Dođite!
----------------------------------------
ponedjeljak 31.12.: STARA GODINA, SVARHA:
MISA ZAHVALNICA u 17 sati.
--------------------------------------------
utorak – 1.1.2019.: NOVA GODINA; SVETKOVINA SV. MARIJE BOGORODICE
MISE U 10 i u 17 sati
--------------------------------------------
NEDJELJA 6. 1. 2019.: BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA
MISE u 10 i u 17 sati; u 16,30 krunica za obitelji i duh. zvanja
VELIKI BOŽIĆNI KONCERT U 18 sati: Zborovi SV. CECILIJA, SLAVUJI i njihovi gosti.
-----------------------------------------------------------
ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA - MB 1247948; OIB 51486979268; IBAN: HR042340009-1100140304
Tel/fax: 021/761-839; Internet: MojaŽupa.eu* Jelsa* župne novosti;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr
Kapelan: don Jurica Carić: 761-099; 091/508-9521; (Zahvaljujemo Općini Jelsa!)
-----------------------------------------------

STATISTIKA 2018.
KRŠTENI:

1. KARMEN FILIPOVIĆ, Mladena i Katarine r. Moškatelo – 10. 2. 2018.
2. HANA LENA PAVIČIĆ DONKIĆ, Antuna i Mirjam r. Šurjak – 14.4.
3. DOMINIK MIJALIĆ, Mićota i Keti r. Remetić – 14.4. (r. 2008.)
4. PREDRAG NIKOLA KULIĆ, Predraga Nikole i Marije r. Barbić – 21.4.
4. DINKO TUDOR, Nikše i Petre r. Masleša – 1.5.
5. GABRIJEL LEOPOLD, Petera i Martine r. Rojnica – 21.7.
6. SOFIA PAPP VELASQUEZ, Zvonimira i Jessice r. Velasquez – 12.8.
7. BOŽO DRINKOVIĆ, Stjepana i Karmen r. Gamulin – 7.9.
8. IVO BELIĆ, Luke i Pie r. Visković – 8.9.
9. GIOVANNI GUDELJ, Hrvoja i Isabelle r. Crnčević – 22.9.
10. JOSIPA DORA LUČIĆ, Marina i Melanie r. Mog – 22.9.
11. ELENA MILATIĆ, Toneta i Katice r. Milatić – 29.9.
12. DAVID MILATIĆ, Ivana i Martine r. Kunštović – 6.10.
13. LEO MIŠKOVIĆ, Arne i Marije r. Bojanić – 3.11.
14. MARGARITA FRANKA CARIĆ, Dobrinka i Ivane r. Peronja – 24.11.
* IVO LUČIĆ, Tonija i Ljerke r. Tudor – 8.4. (Poljica);
* BRIGITA VRANIČIĆ, Pera i Magdalene r. Stipinović - 30.9. (Poljica)
------------------------------------------------------------------
VJENČANI:

1. STJEPAN MAKJANIĆ i MARIJANA KUJUNDŽIĆ – 12.2. 2018.
2. BALDO ŠTAMBUK i LUKRECIJA ROIĆ – 19. 5.
3. DAVOR ŠESTANOVIĆ i TEA POKLEPOVIĆ – 26.5.
4. 4. TADEJ STIPLOŠEK i TJAŠA TADINA – 20. 7.
5. JADRAN MAKJANIĆ i MAGDA BOJANIĆ – 14. 9.
6. KUZMA MATIJEVIĆ i ANAMARIJA IVANIŠEVIĆ – 6. 10.
7. ANTE VILIČIĆ i ANABELA GLASINOVIĆ – 6. 10.
8. PETAR PERIČIĆ i MARINA VAROVIĆ – 20.10.
9. LJUBOMIR MAKJANIĆ i NEVENA DRAGIČEVIĆ – 27.10.
10. MATESLAV KOVAČEVIĆ i MARINA MATIJAŠEVIĆ – 1.12.
* TONI BOJANIĆ i ANDREA MILATIĆ – 20.10. u Svirčima.
* TINO VILENICA i DOBRILA MAKJANIĆ – 17.11. u Imotskom.
-------------------------------------
PRVOPRIČESNICI - 13. svibnja 2018.
Teo Arbunić, Lea Vinka Belić, Ema Božiković, Alma Biličić, Petra Buratović, Ivan Čović, Kristijan Gamulin, Roko Gamulin, Laura Gelić, Lara Goić, Vlado Huljek, Iva Jerković, Karla Makjanić, Marija Marić, Matej Marić, Gabriel Matković, Kruno Matulić, Dominik Mijalić, Niko G. Milatić, Marija Pehar. Katarina Peronja.
---------------------------------------
KRIZMANICI - 9. lipnja 2018.
Prošper Gurdulić, Marta Grabić, Jure Bunčuga, Karla Barbić, Madlene Grančić, Petar Bunčuga, Ante Radovani, Julija A. Lučić, Laura Lučić, Stjepan L. Jendek, Dora Makjanić, Benjamin Peronja, Tajana Šimić, Matea Tresić, Luka Tomić, Ivan Visković.
Gospodine, sačuvaj ih u svom Imenu!
-------------------------------------------------------------------------------
UMRLI:
1. RATOMIR MARINKOVIĆ, p. Ante – 7. 1. u Hvaru u 77. godini života;
2. ANTICA-BEBA PERUZOVIĆ GAMULIN, ž. Igora – 28.1. u 86. g.
3. PERICA HOTENA MARČETIĆ, ž. Petra (r. Plenković) – 27.1. u 79. g.);
4. NIKOLA (MIKIĆ) BUJ, p. Ante – 8.3. u 85. g.;
5. VINKA ARBUNIĆ, ud. Prošpera – 31.3. u 70. g.;
6. IVAN MAKJANIĆ, p. Tome – 11.4. u 72. g.;
7. ANTICA GRANIĆ, ud. Nikole – 21¸.4. u 77.g.
8. ANDRIJA KLAIĆ, P. Pavla – 7.5. u 89.g.
9. Dr. DRAGO DUBOKOVIĆ, p. Vinka – 19.5. u 57. g.;
10. LJUBICA HULJIĆ, ud. Borislava – ud. Berislava – 25.5. u 91. g.;
11. MILICA BARBIĆ, ud. Bruna – 30.5. u 87. g.;
12. KATARINA ŽUPANOVIĆ, ž. Ivice – 21.6. u 47. g.;
13. BISERKA KUZMIČIĆ, ž. Branka – 24.6. u 72. g. – sprovod u Zastražišću;
14. ROZARIJA DOBRONIĆ, ud. Jurja – 28.6. u Zagrebu – u 92. g.;
15. DRAGIŠA IVANKOVIĆ, p. Svetoljuba – 26.7. u71. g.;
16. HELENA SKRIVANELI, p. Jurja – 30.7. u 70. g.;
17. MILKO ŠKRMETA, Ivana – 27.8. u 30. g. – sprovod u Poljicima;
18. MARIJO KLIŠKIĆ, p. Duje – 27.8. u 52. g. – sprovod u Svirčima;
19. VINKA SEKA ZENČIĆ, ž. Ante – 1.9. u 81. g. – sprovod u Poljicima;
20. NEDJELJKO GRANČIĆ, p. Krste – 6.9. u 77. g.;
21. IVICA HULJIĆ, Jurja – 11.9. u 36. g.
22. IGOR GAMULIN, p. Bartula – 14.9. u 87. g.;
23. DINKO HULJIĆ, p. Mate – 21.9. u 86. g.;
24. LUKA BELIĆ, p. Vicka – 24.9. u 100. g.;
25. ŽELIMIR TRČAK, p. Franje – 20.10. u 80. g.;
26. NIKOLA ZENČIĆ, p. Nikole – 7.11. u 80. g. – sprovod u Poljicima;
27. MARINKO BUJ, p. Mirka – 20.11. u Zagrebu u 51. g.;
28. DUŠAN MARTIN SALAMUNIĆ, p. Marina – 3.12. u 90. g.;
29. MARIJA MARICA BUNČUGA, p. Ivana – 19.12. u 94. g.;
30. MARICA GURDULIĆ, p. Stjepana – 30. 9. u 86. g.- sprovod u Vrisniku;
31. ANA ALENKA DUBOKOVIĆ, ud. Slavka – 9.12. u 89.g. – spr. u Pitvama.
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
=============================================================================
BRAČNI JUBILEJI U GODINI GOSPODNJOJ 2019.:

DIJAMANTNI – VJENČANI 1959.
GRGO SARJANOVIĆ, Nikole - JELICA HULJIĆ, Ivana – 12.9.1959.
---------------------
ZLATNI – VJENČANI 1969.
ROKO TOMIĆ, Prošpera - MILICA KNEŽEVIĆ – 29.4. u Splitu;
PJER SKRIVANELI, pok. Nikota - FILKA BUJ, pok. Nikole - 8. 11.
MATE HULJIĆ, Ivana - VINKA GABELIĆ, Ante – 29.11.
----------------------
SREBRENI – VJENČANI 1994.:
RINO IVANIŠEVIĆ, Luke - PETRONELA BUJ, Jurja - 22.1. 1994.;
NIKI ZENČIĆ, Ante - JELENA BALIĆ, Ante - 12.2. u Svirčima;
PAVO ARAČIĆ, Ilije - ĐURĐICA MATKOVIĆ, Dragomira – 16.4. u Vrbanju;
GRGO VISKOVIĆ, Nikole - ANDREA MARIJAN, Stjepka – 18.6.;
PAŠKO RIMAC, Ilije - LIDIJA MILEVČIĆ, Bartula – 17.8. u Vinjanima;
ANDRIJA VITALJIĆ, Ivice - SANDRA MILETIĆ, Ivice – 3.9. u Splitu;
MILOVAN DUBOKOVIĆ, Frane -TONČIKA CARIĆ, p. Vicka –10.9. u Vrbanju;
IVKO PETKOVIĆ, Kuzme - DANIJELA SARJANOVIĆ, p. Jurja – 24.9. u Blatu;
BENKO MILATIĆ, Antuna - ANA LUČIĆ, Ivana – 15.10. u Poljicima;
ZORAN MATIJAŠEVIĆ, Ante - ANA PRGOMET, Jure – 12. 11.
--------------------------------------
SOLIDNIH 10 - VJENČANI 2009.:
MARINO LUČIĆ, Mate - MELANIE MOG, pok. Bruna – 14.2. 2009.;
FRENKI MATIJAŠEVIĆ, Ante - MARIJA DUBOKOVIĆ, Milovana – 4.7.;
MARKO FISTONIĆ, Ivice - DOMINIKA PERONJA, Jurice – 26.9.;
NENAD GRGIČEVIĆ, pok. Vicka - ZRINKA HERCEG, pok. Mate – 19.12.
--------------------------
LJUBAV SE I VJERNOST SASTADOŠE! BLAGOSLOVI IH, GOSPODINE!
ČESTITA VAM I BOGU VAS PREPORUČUJE - VAŠ ŽUPNIK Don Stanko.


4. DOŠAŠĆA I BOŽIĆ23.12.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * JELSA * 23 – 30. 12. 2018.
Župski listić *Jelsa * Br. 50/2018. (641) - 23. 12. 2018.
-------------------------
NEDJELJE 4. DOŠAŠĆA
- Mise u 10h i u 17h
U 18 sati: BOŽIĆNI KONCERT U CRKVI
-------------------------------------
BOŽIĆ - MISE: polnoćka u 21h; dnevne u 10h i 17h

Narodi nam se Kralj nebeski od Marije, čiste Djevice;
Božiću se stoga veselimo svi i slavimo Boga koj' na zemlji bi!
--------------------------------------
ISPOVIJED - u subotu 11h-12h; 16h-18h; u nedjelju 9,30h–11h; 16h-18h
u ponedjeljak (na Badnjak) – više svećenika: 8,30h – 12,30h

popodne od 4-5 don Stanko i don Jurica - za „popravni“ ili „dopunski“ rok -
„dežuraju“ doma: nazovite ih ili pozovite!
--------------------------
SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ
…ministrantima, pjevačima, crkovinarima,čitačima, bratimima… i svim župljanima
žele don Jurica i don Stanko
---------------------------
U NASTAVKU TJEDNA:
srijeda: SV. STJEPAN - mise: u 10h i u 17h
u četvrtak: Sv. Ivan – apostol, evanđelist
i u petak: Nevina dječica: MISE u 8h i 17h
-------------------------
NEDJELJA 30. 12.: SVETA OBITELJ - Mise u 10 i u 17 sati
--------------------------
ponedjeljak 31.12.: zadnji dan godine (svarha):
MISA ZAHVALNICA u 17 sati; Dostojno je i pravedno reći HVALA!
-----------------------------
BLAGOSLOV OBITELJI - u crkvi na misama u 17 sati
subota 29.12. – Jelsa A - (Libora, Vrisna, Soline, Banski Dolac…);
nedjelja 30.12. (Sv. Obitelj): Jelsa B (Mala Banda, Burkovo, Pelinje, V. Banda,
Lučica, Račić)
Naravno, možete izabrati i onu drugu „smjenu“,
a možete sudjelovati i na obje – po volji.

Bit će to mise slavljenja Boga i zahvaljivanja, molitve i prošnje za život,
za naše obitelji, Crkvu i Domovinu… Obnovit ćemo svoj Krsni savez…
Moći ćete darovati svoj godišnji prilog za župu tj. za njene potrebe i poslužitelje,
te preuzeti blagoslovne uspomene. HVALA NA RAZUMIJEVANJU!

(detaljnije o ovome – još jednom – na str. 2)
Ovdje pridodajemo obavijest: grupa mladih iz molitvene zajednice pokrenula je hvalevrijednu inicijativu: oni bi htjeli posjetiti bolesnike, sve koji ne izlaze iz svoje kuće – ponuditi im svoju pomoć malih usluga te u njihovom domu, ako oni žele, s njima moliti krunicu. S nekima smo već razgovarali i dogovorili, a ovim putem prosljeđujem obavijest: Oni kojima se to sviđa i koji su ih voljni primiti neka mi se jave. Ovakvi povremeni posjeti bi se, po dogovoru, nastavili tijekom cijele godine. UKLJUČITE SE, PRIHVATITE, POMOZITE OVIM NAŠIM MLADIMA – ČINITI DOBRO. Jer je to dobro: DOBRO JE ČINITI DOBRO!
------------------------------
Pred zaključenje ovog Listića upozoren sam da neki naši župljani idu proslaviti Božić sa svojima vani, ili na zimovanje odmah po Božiću te ne će biti doma za ovaj blagoslov u crkvi. Bit ću zahvalan ako mi se jave pa možemo po potrebi ponoviti jednu misu blagoslova poslije Bogojavljenja, ili barem na jednoj nedjeljnoj misi za njih dodati čin blagoslova. Spreman sam čuti i razmotriti svaku primjedbu i dobar prijedlog. Don Stanko
--------------------------------------------------------
O BLAGOSLOVU OBITELJI16.12.2018.


BLAGOSLOV OBITELJI U JELSI O BOŽIĆU 2018.
(uz blagdan Svete Obitelji)
O blagoslovu kuća (obitelji) na klasični način, o tom drevnom običaju u gotovo svim hrvatskim krajevima – govorili smo pa i pisali u ovom našem Listiću puno i često svih ovih godina. O tome da ćemo ove godine vjerojatno drugačije natuknuo sam ponešto još prošle godine, a ove godine u Svetištu Gospe od Zdravlja tu sam natuknicu potvrdio te u Listiću prošle nedjelje definitivno najavio „da ćemo ovoga Božića blagoslov obitelji izvršiti na drugačiji način, u crkvi i to – vjerojatno – u dva popodneva/večeri uz blagdan Svete Obitelji, tj. u subotu i nedjelju 29. i 30. prosinca ove godine“.
Evo kako bi to, otprilike, trebalo izgledati (pripominjem da je meni to po prvi put, a vama baš i nije, slično ste već imali s don Ljubotom godina 2002. i 2003.):
- U subotu 29.12. neka dođu u crkvu primiti („preuzeti“) sveti blagoslov oni kojima je svih ovih godina blagoslivljao kuće don Jurica: Libora, Vrisna, Soline, Banski Dolac, Račić do Gospe…
- U nedjelju 30.12. (Sv. Obitelj) – oni od blagoslova don Stankotova: Mala Banda, Burkovo, Pelinje, Vela Banda, Lučica, Račić, Vitarnja…
Naravno, s bilo kojim razlogom i motivom možete doći („upasti“) i u onu drugu smjenu, tj. drugog dana, a možete, ako vam se prohtije, i u oba!
Potrudite se doći, ako je moguće, cijela obitelj, ili barem predstavnik. Naročito nam je stalo da dođu sva djeca, uključujući onu malu pa i sitnu u kolicima – otprilike kao na Nikolinje. Ponajviše radi njih stavljamo ovo događanje u popodnevne sate.
Misa će se prikazati za vaše obitelji, tako će biti intonirana i naša molitva, bit će obnova krsnog saveza s blagoslovom vode i škropljenjem.
Pri izlazu će vam biti uručena koverta s blagoslovnim materijalima: kalendari (zidni i džepni), naljepnica, tamjan, neke brošurice i ev. prigodni Listić…
Vaše priloge za crkvu (župu) prikupit će u sabirne košarice naši crkovinari ili bratimi. Možete ih uručiti potpuno isto kako ste činili kod blagoslova kuća: u koverti ili bez, ako hoćete možete napisati svoje ime, možete svoj prilog za ministrante staviti u posebnu kovertu, ali i ne morate jer ćemo za njih na kraju izdvojiti od te kolekte uobičajeni postotak (po prosjeku prošlih godina – a to se kretalo oko 15%), kao i za svećenike (po 10%). Ostalo se upisuje u župsku blagajnu, kako nalaže novi pravilnik za financiranje župa i njihovih službenika.
MINISTRANTI - se rado očekuju u službi kod oltara, preporučeno na obje ove mise, a obvezno barem na jednoj. Nije to uvjet da dobiju honorar, ali može im dati „povišicu“ nagrade za revnost (ako su bili revni) tijekom cijele protekle godine.
Oni koji baš žele i hoće da im za blagoslov svećenik dođe u kuću – neka to dogovore sa župnikom ili kapelanom, mogu i ceduljicom na koju će upisati svoje ime i kontakt te je bilo kada ubaciti u lijevu škrabicu na dnu crkve ili u milostinju.
BOLESNIKE – vam posebno preporučamo. Htjeli bismo ih u ovom božićnom vremenu, počevši već od sutra, sve posjetiti (naravno, one koji to žele), porazgovoriti i podijeliti im svete Sakramente te blagosloviti njihov dom. Lijepo molimo da nam se (oni sami ili njihovi bližnji) jave i dogovore.

3. DOŠAŠĆA - CARITASA15.12.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 16. 12. – 23. 12. 2018.
Župski listić* Jelsa* Br. 49/2018 (640) * 16. 12. 2018.
---------------------------
3. N. DOŠAŠĆA (Radujte se) – Presv. Sakramenta
MISE: u 10h i u 17h;
---------------------------
NEDJELJA KARITASA : PODIJELI S ONIM KOJI NEMA
Prilozi su mogući:
1. u današnjoj milostinji;
2. za 1000 radosti najsiromašnijih obitelji u Hrvatskoj nazovi 060 9010
3. djeca u sabirne kutijice za gladnu djecu u misijama (mogu im pomoći i odrasli);
4. za Knin: molimo priloge izvan milostinje!
-----------------------------------------------
DEVETNICA S MISOM: u 6h- u crkvi sv. Ivana; u 17h u župskoj crkvi
------------------------------------
ISPOVIJED
- u subotu 11h-12h; 16h-18h;
- u nedjelju 9,30h – 11h; 16h - 18h
------------------------------------
23. XII. : NEDJELJA 4. DOŠAŠĆA : MISE: u 10h i u 17h
------------------------------------
Roditeljima na znanje i podsjećanje… tj. – na dušu!
ŽUPSKI VJERONAUK – OSNOVCI
Zbog božićnog primanja u utorak u Biskupiji – osnovci u ponedjeljak:
1. razred: u 9h ; 2. r: u 9,45h; 4. i 5. r.: u 10,30h ; 6. 7. i 8. r.: u 11,15h;
3. r-PRVOPRIČESNICI: u srijedu u 9 sati ;
SREDNOŠKOLCI:
1. razred u četvrtak u 18 sati; 2. razred u nedjelju u 18h (poslije mise)
---------------------------------------
Nasmijani kampaneli
Sa velebnog i svecanog doceka sv. Nikole u zupnoj crkvi u Jelsi – u nedjelju 9. prosinca. Djecji zbor Slavuji...vi ste nasi genijalci. Bravo i hvala na vasem trudu. Ponosni smo na vas! Rado se priključujemo ovim Slavkovim pohvalama. Naravno zahvaljujemo i njemu i dobrom Svetom Nikoli… Pa i „Krampusu“, mada žalimo što je neke mališe toliko prestrašio da su ih roditelji morali izvesti iz crkve! Možda je čak zaslužio i crveni karton: odlučit će povjerenstvo!
==========================================
ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA 671
MB 1247948; OIB 51486979268; IBAN: HR042340009-1100140304
Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.mojazupa.com – Jelsa;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr
Kapelan: don Jurica Carić: 761-099; 091/508-9521;
==========================================
SLUŽBA RIJEČI OVE NEDJELJE (3. DOŠAŠĆA)
TEMA Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?«
„Tko ima viška, neka dijeli… ne gomilajte više nego što vam je potrebno… nikome ne činite nasilja…!“
PRIPJEV: Kličite i radujte se jer je velik među vama Svetac Izraelov!
--------------------------------
DRUGO ČITANJE: (Fil 4, 4-7)
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo: Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
-------------------------------
ALELUJA! Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.
--------------------------------
EVANĐELJE: (Lk 3, 10-18) Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?«
On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.« Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?« Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.« Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?« I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.« I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.
---------------------------
O BLAGOSLOVU KUĆA - VIDI NAPRIJED
==================================================================

2. došašća09.12.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 9. 12. – 16. 12. 2018.
---------------------------
KROZ TJEDAN: ZORNICA s jutarnjom u 6h- u crkvi SV. IVANA; u ž.c. u 17h
u srijedu 12.12.: Gospa Guadalupska; u četvrtak 13.12.: Sv. Lucija
u petak 14.12.: Sv. Ivan od Križa; Sv. Spiridion, zaštitnik maslina(ra)
u subotu 15. 12. počinje DEVETNICA BOŽIĆU
------------------------------
16. XII. : NEDJELJA 3. DOŠAŠĆA (Gaudete) – Presv. Sakramenta
MISE: u 10h i u 17h ;
--------------------------------------
NEDJELJA KARITASA – 16. prosinca
PRILOZI ZA CARITAS
mogući su na razne načine:
1. u milostinji nedjelje 16. prosinca;
2. za 1000 radosti najsiromašnijih
obitelji u Hrvatskoj nazovi 060 9010
3. djeca u sabirne kutijice za gladnu djecu, u misijama (a mogu im pomoći i odrasli);
4. za Knin: molimo priloge izvan milostinje!
----------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: - uz večernju misu u 17h (ili na zornicu u 6h!), po rasporedu:
1. i 4. r: ponedjeljak; 2. i 5. r.: utorak; 6. r.: srijeda; 7. i 8. r. u petak/subota
3. razred – PRVOPRIČESNICI – S RODITELJIMA u četvrtak u 17 sati
SREDNJOŠKOLCI: 2. razred (krizmanici) u nedjelju 18h
---------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI (šale):
PITANJE: Po novom Bontonu – s koje se strane tanjura servira mobitel?

Kada se neki nestrpljivi pušač, dok još nije završio obrok, povuče u dno prostorije i zapali, uljudno ga upitajte: „Oprostite, smeta li Vam što mi jedemo dok Vi pušite!?“

Mladi je svećenik poslao upit na Biskupiju: „Smijem li pušiti dok molim krunicu?“ Dobio je, razumije se, negativni odgovor, pa ga je stariji kolega poučio: „Pogrešno si postavio pitanje; trebaš pitati: smijem li moliti krunicu dok pušim?“!

Biskup je svom mladom svećeniku zamjerao što puši, a ovaj ga je uvjeravao kako je njegovo pušenje „asketsko“! Kako sad to? – čudio se biskup. -Pa dok otresam pepeo, ja razmišljam: „Sic transit gloria mundi – Ovako prolazi slava svijeta!“
*************************
O BLAGOSLOVU KUĆA

("Arhivska građa" -Župski Listić br. 3 – Božić 2004.)

BLAGOSLOV
Blagoslov! Valjda od "blago sloviti“ - dobro i lijepo govoriti. Ili možda od "blago osloviti" - lijepo se nekome obratiti? U oba slučaja riječ je o pravoj blagodati, upravo o onome na što pomišljamo pod pojmom blagoslova. I što naročito ovih (blag)dana od srca želimo svojim prijateljima.
Blagoslivljanje nije svećenički monopol. Svi smo pozvani blagoslivljati: roditelji djecu, stariji mlađe... Koješta smo pokupili iz Amerike i kontaminirali se engleskim. Zašto ne preuzmemo i nešto dobra, npr. ono: God bless you!
I Ipak je istina da blagoslivljaju naročito svećenici. Na neki način to je njihov posao koji im ulazi u opis "radne obveze". Da blagoslivljaju i osobe i stvari. "Putovanja i sva naša djelovanja"- kako se pjeva u Selcima na Veliki petak. U nekim hrvatskim krajevima pri susretu sa svećenikom za pozdrav se jednostavno i lijepo kaže: "Blagoslivljajte, oče!"
BLAGOSLOV KUĆA ILI OBITELJI
U mnogim našim i uopće katoličkim krajevima svećenici naročito o Božiću balgoslivljaju "kuće" ili "obitelji". Obje su riječi stavljene u navodnike jer već i vrapci pjevaju da se "ne blagoslivljaju kuće nego obitelji". A ipak se često blagoslivljaju upravo kuće, pogotovo kada odsutni stanari ostave ključ kod susjeda! Ili kada je samo jedan član obitelji "službujući" (rekao bi Vakula) , tj. dežura da dočeka svećenika i pratnju.
I odviše je poznato da je u Jelsi s blagoslovom kuća bilo zadnjih godina puno prijepora. I suprostavljenih procjena. Ponekad do skrajnosti. Još uvijek su neki novim načinom oduševljeni, a neki ogorčeni. A, što je zanimljivo, ta polarizacija uopće ne ide po ključu starosne dobi.
Kada sam preuzeo službu jelšanskog župnika, mnogima je ovdje jedno od prvih ili istaknutijih pitanja bilo: Hoćete li blagoslivljati kuće? Pored puno važnijih stvari, izgledalo mi je to kao neki lakmus: provjera čiju ću "liniju" u Jelsi slijediti. A ja nisam došao biti ni na čijoj "liniji", nego na Kristovu putu, niti biti nečija kopija niti nečija oporba. Nego, koliko uzmognem, kao svećenik i župnik nasljedovatelj Kristov u ovoj zajednici.
Priznajem, što je mnogima poznato, da blagoslov kuća doživljavam kao jednu od najmučnijih župničkih dužnosti. Imam za to svoje razloge (priznajem da se mogu naći i proturazlozi) koje ću vam možda u nekoj drugoj prilici i podastrijeti.
Stoga sam prije 7-8 godina bio pokušao animirati kolege župnike na Braču da to promiijenimo. Priklonila su se tom prijedlogu samo dvojica, bilo je nekoliko neodlučnih, većina protiv. Jedan je proveo i svojevrsni "pilot-program", a reakcije su bile uglavnom nepovoljne. I odozdo i odozgora . Pa smo odustali.
Ovdje su župljani u stavovima bili podjeljeni. A Biskup je reagirao posebnim pismom naslovljenim: UPUTA I ODREDBA O BLAGOSLOVU KUĆA, od 7. siječnja 2003.., u kojem, među ostalim, piše:
"Kad je riječ o blagoslovu kuća za blagdan Bogojavljenja, želim istaknuti da sam svjestan poteškoća koje se javljaju..., Znam za umor. Znam za neugodnosti. Znam za zatvorena vrata... Znam za poteškoće vezane uz davanje novčanih i inih "nagrada " svećeniku. Uza sve to tvrdo stojim na stanovištu: blagoslov kuća kako je došao do nas treba sačuvati sve dok se zajednički ne bi došlo do drukčijeg zaključka, a što bi pismenim putem trebao odobriti mjesni biskup. Tkogod bi drukčije postupao, narušava naše svećeničko zajedništvo, uskraćuje pravo vjernika, na svoju ruku dokida stoljetni krščanski običaj..."!
Na kraju biskup zaključuje: „Očekujem da svi svećenici-župnici ovo ovdje napisano shvate kao moju izričitu odredbu, dok se drukčije ne bi odredilo."
Nakon 27 godina župničke službe u Selcima prešao sam u Jelsu na Biskupov prijedlog, čak ne na zapovijed. Podrazumijeva se da nisam došao prkositi njegovim sugestijama ili odredbama.
Blagoslov kuća na klasični način… Počet ćemo (don Jurica i ja) odmah po Novoj godini, od 3. siječnja. Ako netko ne želi na taj način primiti blagoslov, neka me obavijesti pa ćemo se dogovoriti kada i kako (i da li ikako!). Ako netko ne želi nikako, nećemo ga ekskomunicirati!....
------------------------------------- TOLIKO IZ POVIJESTI, A SADA:
Ovo sam bio napisao u Listiću br. 3 pred Božić 2004. godine, tj. nakon nekoliko mjeseci moje župničke službe u Jelsi. I bilo je tako: don Jurica i ja smo blagoslivljali kuće svake nove godine u prvim danima, obično počinjući 2. siječnja. Prošle godine sam u dvama Listićima pred Božić najprije natuknuo a onda obrazložio kako i zašto bi to, možda, mogao biti moj zadnji blagoslov kuća na taj način. Nekima se svidjelo, nekima nije.
Sada vam ne mogu potvrditi da je to doista bio zadnji blagoslov na taj klasični način, čak ako ja još budem župnik Jelse doiduće tj. 2019/20. godine, ali definitivno potvrđujem, nakon dogovora s don Juricom, da ćemo ovoga Božića blagoslov obitelji izvršiti na drugačiji način, u crkvi i to – vjerojatno – u dva popodneva/večeri uz blagdan Svete Obitelji, tj. u subotu i nedjelju 29. i 30. prosinca ove godine.
Pred onima koji takav način „blagoslova“ ne odobravaju, kojima je to neprihvatljivo dokidanje drevnog običaja mogao bih se „vaditi“ razlozima koje uopće ne trabam izmišljati: ne vjerujem da bih sa svojom „maganjanom“ nogom mogao 4 dana prohodati dosta teškim terenima (Burkovo, Lučica, Račić…), vjerojatno bih se morao ograničiti na nekoliko sati dnevno, a don Jurici je s prvim mrakom kretanje vrlo otežano, gotovo nemoguće…
Međutim, sve su to ipak samo dodatni razlozi; one prave i prvotne bio sam iznio prošle godine, a ovdje ih djelomično ponavljam:
„ne vidim da taj ipak blagoslov kuća a ne obitelji ima pravog smisla ili da donosi neke korisne plodove. Uostalom, kakav je to blagoslov s tako kratkim rokom trajanja te „izvitri“ u samo jednu godinu?! I kakav je to pohod obiteljima ako one gotovo nikad nisu na okupu, često „dežura“ samo jedna osoba, i kako je moguće uistinu pohoditi u jednom danu 50 ili 70 obitelji… A ni mnogi domaćini, ni nakon tolikih godina uputa i upozorenja, ne daju se baš poučiti da isključe tv ili radio, da sudjeluju u molitvi, da ne traže niti pružaju novac dok traje molitva…“
Nastavak s detaljnim obavijestima o ovogodišnjem blagoslovu obitelji na novi način – možete pročitati u slijedećem Listiću.1. DOŠAŠĆA02.12.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 2. 12. – 9. 12. 2018.
Župski listić* Jelsa* Br. 47/2018 (638) * 2. 12. 2018.
----------------------
NEDJELJA 1. DOŠAŠĆA (godina C)
MISE: u 9h i u 17h; (u 16,30h krunica za ob. i d. zvanja)
-----------------------
Puče kršćanski, dobro jutro - dobro došli! Na dobro vam advenat!
------------------------
KROZ TJEDAN: ZORNICA s jutarnjom u 6h- u crkvi SV. IVANA; u ž.c. u 17h
u ponedjeljak 3.12.: Sv. Franjo Ksaver; u utorak 4.12.: Sv. Barbara
u petak 7.12.: Sv. Ambrozije zašt. pčela, pčelara…;
PRVI PETAK: mise u 6 (zornica u Sv. Ivana), u 8 i u 17 sati
u četvrtak 6.12. - SV. NIKOLA - mise u 6 i u 17 sati;
PROGRAM Nikolinja I DAROVI djeci u nedjelju 9.12. uz večernju misu
-----------------------
u subotu 8.12: SVETKOVINA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM
MISE u 9h i u 17h
----------------------------
9. XII. : NEDJELJA 2. DOŠAŠĆA * MISE: u 10h i u 17h ;
Poslije mise (u 18h): mali PROGRAM NIKOLINJA i DARIVANJE DJECE
-----------------------------
Popodne u 16 sati susret roditelja prvopričesnika
ŽUPSKI VJERONAUK - OSNOVCI
u utorak: 1. razred: u 9h ; 2. r: u 9,45h; 4. i 5. r.: u 10,30h ; 6. 7. i 8. r.: u 11,15h; 3. r-PRVOPRIČESNICI: u srijedu u 9h ;
SREDNOŠKOLCI:
1. raz. po dogovoru; 2. r-KRIZMANICI u nedjelju u 16h – S RODITELJIMA
----------------------------------
O KARITASU: Nedjelju Caritasa (16.12.) najavit ćemo u slijedećem Listiću, ali već sada obavještavamo da ove godine ne prikupljamo robu jer su svi (Split, Knin, Zagreb…) zatrpani odjećom i ne znaju što s njom. Svima je prioritetna potreba hrana, a mi je ovdje ne proizvodimo. Ali mnogi „proizvode“ novac (kune ili eure, svejedno!) a novcem se može kupiti hrana! Gospodin s vama!
----------------------------------

KRIST KRALJ25.11.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 25. 11. – 2. 12. 2018.

Župski listić* Jelsa* Br. 46/2018 (637) * 25. 11. 2018.
----------------
NEDJELJA 34. KG – KRIST KRALJ (Sv. Katarina)
MISE: u 9h i u 17h; u 10h KLANJANJE, zajednička ura u 16h
U Svetištu: MISA * PITVE u 10,30h; * SV.NEDJELJA u 15h
-------------------
KROZ TJEDAN:
U nastavku OSMINE – MISE : u župskoj crkvi u 17h,
a u Svetištu u 8h te u 15 sati župe:
ponedjeljak 26. XI: HVAR
utorak 27. XI: VRISNIK
srijeda 28. XI. VRBANJ

ČETVRTAK 29. XI.: ZAKLJUČENJE u 15h
Ovu završnu sv. Misu prikazujemo kao zahvalnicu Bogu i Gospi,
ujedno zahvalno za sve pobožne hodočasnike ovih dana, s otoka i izvana,
za crkovinare i ostale župske suradnike koji su pripremali Svetište
i(li) asistirali na bilo koji način u obrednim slavljima, doprinijeli za cvijeće…
posebno za sponzore lijepih novih lustera (ćoka):
Iva Radonića, pok. Igora Gamulina/Margitu Jurić i Marija Radonića.
----------------------------------------
U petak 30.11.: Sv. Andrija, apostol.
------------------
2. XII. : NEDJELJA 1. DOŠAŠĆA – 1. u mjesecu
Započinje nova liturgijska (crkvena) godina *C*
MISE: u 10h i u 17h (u 16,30h KRUNICA za obitelji i duh. zvanja)
--------------------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: - SVI NA ZAKLJUČNU MISU U GOSPE U ČETVRTAK U 15 SATI
SREDNJOŠKOLCI - u nedjelju 2.12.:
1. razred (s roditeljima) u 16,30 sati; 2. razred u 18 sati (poslije mise)
---------------------------------------------------
ŽENIDBENA NAPOVIJED:
MATESLAV KOVAČEVIĆ, sin Mate i Tatjane r. Ljubić, iz Starog Grada, i
MARINA MATIJAŠEVIĆ, pok. Pera i Ite r. Ivanišević
– vjenčat će se u crkvi Gospe od Zdravlja u subotu 1.12. u 17h
-------------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI - NA KRISTA KRALJA:
PRIPJEVNI PSALAM:
Gospodin kraljuje
u sjaj zaodjeven.

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moći i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje domu tvojemu,
Gospodine, u sve dane!
----------------
DRUGO ČITANJE: (Otk 1, 5-8)
Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola
Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!
Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.
Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.
------------------
EVANĐELJE: (Iv 18, 33b-37)
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu: »Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«
Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«
----------------------------


33. kroz godinu18.11.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa / Pitve: 18 – 25. 11. 2018.
-----------------------------

NAJAVA I RASPORED SLAVLJA SVETOG FESTIVALA GOSPE OD ZDRAVLJA
U BISKUPIJSKOM SVETIŠTU
Otvaranje u utorak 20.11. u 15h.

ISPOVIJED – UZ GOSPU OD ZDRAVLJA:
U utorak: u župskoj crkvi od 11 do 12; u svetištu od 14 sati
U srijedu – NA BLAGDAN: od 5 do 11 sati; i od 14 do 16 sati.
KROZ OSMINU: prije i za vrijeme svake hodočasničke popodnevne mise
--------------------------------
SRIJEDA 21. XI. GOSPA OD ZDRAVLJA
- ZAVJETNI BLAGDAN PRIKAZANJA BDM
* u 5 sati: SLUŽBA ČITANJA I SVETA MISA
(novost iz starine: ŠTENJE PRIKAZANJA…)
u 8 sati MISA - ZASTRAŽIŠĆE – POLJICA
u 10 sati: SVEČANA KONCELEBRIRANA MISA
- predvodi mons. Petar Palić, naš biskup
(kojem će ovo biti „premijerni nastup“ u Biskupijskom Svetištu
* u 15 sati MISA - SVIRČE
* u 17 sati: MISA u župskoj crkvi
-----------------------------
Kroz osminu u nastavku – MISE :
u župskoj crkvi u 17h,
a u Svetištu u 8h – prednost imaju zavjetne mise.
-------------------------
ZAHVALJUJEMO ZA PRILOGE ZA CVIJEĆE!
--------------------------
U SVETIŠTU SVAKOG DANA U 15h – HODOČASNIČKE MISE ŽUPA:
četvrtak 22. XI: DOL
petak 23. XI: STARI GRAD
subota 24. XI: VRBOSKA
nedjelja 25. XI. PITVE i SV. NEDJELJA
ponedjeljak 26. XI: HVAR
utorak 27. XI: VRISNIK
srijeda 28. XI. VRBANJ
ČETVRTAK 29. XI.: ZAKLJUČENJE u 15h
---------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – OSNOVCI U PONEDJELJAK:
1. razred u 9h ; 2. r. u 9,45h; 4. i 5. r.: u 10,30h ; 6. 7. i 8. r.: u 11,15h;
3. r-PRVOPRIČESNICI: utorak u 9h ; MINISTRANTI: utorak u 10 h

ŽUPSKI VJERONAUK – SREDNJOŠKOLCI U NEDJELJU:
1.razred u 16,30; 2. razred u 18 sati
---------------------------------------

četvrtak 22.11: Sv. Cecilija zaštitnica crkv. glazbe;
Našem dičnom zboru čestitamo imendan!
Nastavite lijepim pjevanjem dvostruko – pa i trostruko moliti!!!
------------------------------------
NEDJELJA – 25.11. SVETKOVINA KRISTA KRALJA – MISE:
Jelsa: u župskoj crkvi MISE: u 9h i u 17h;
u 10 sati KLANJANJE, zajednička ura u 16 sati
U Svetištu: MISA * PITVE u 10,30h; * SV. NEDJELJA u 15h

VUKOVAR15.11.2018.

VUKOVAR
„Nek mi se osuši desnica, Vukovare, ako spomen tvoj smetnem ja ikada!“
Subota, 17. studenog 2018. u 18,30 sati:
Pozivaju se branitelji, domoljubi te svi ljudi dobre volje da se priključe "KOLONI SJEĆANJA" - tj. uspomeni i počasti svim žrtvama Škabrnje, Vukovara i ostalih mjesta stradanja u našoj domovini.
Kolona će s molitvom krenuti ispred župne crkve u Jelsi prema Svetištu Gospe od Zdravlaj na Račiću.
Po povratku će se oblikovati križ od lampiona na Trgu križonoše.
S Hrvatskom u srcu - UHBDDR ogranak Jelsa.

32. KROZ GODINU11.11.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 11. 11. – 18.11. 2018.

Župski listić* Jelsa* Br. 44/2018 (635) * 11. 11. 2018.
----------------------
NEDJELJA 32. KROZ GODINU (Sv. Martin)
* MISE: u 10h i u 17h
-----------------------
KROZ TJEDAN: Misa u 8h (osim u pon. i utorak) i u 17 sati.
Pon: Sv. Jozafat; u srijedu: Sv. Nikola Tavelić; subota: Sv. Elizabeta Ugarska
----------------------
18. XI. : NEDJELJA 33. KROZ GODINU – Presv. Sakramenta
MISE: u 10h i u 17h
------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: - uz večernju misu u 17h, po slijedećem rasporedu:
1. i 4. razred: ponedjeljak; 2. i 5. raz.: utorak; 3. raz.: četvrtak;
6. razred: srijeda; 7. i 8. razred: petak ili subota
RODITELJI, apeliram: ovo je obveza vaše djece, i vaša. Budite odgovorni!
SREDNJOŠKOLCI - u nedjelju 18.11.:
1. razred (s roditeljima) u 16,30 sati; 2. razred u 18 sati (poslije mise)
--------------------------------------------------------------
ŽENIDBENA NAPOVIJED:
TINO VILENICA, sin Milana i Marije r. Zaradić, iz Imotskog, i
DOBRILA MAKJANIĆ, Mikija i Sonje r. Rubinić
– vjenčat će se u župi Sv. Frane u Imotskome - 17.11 2018.
--------------------------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI - U NEDJELJU 11.11.

PRIPJEVNI PSALAM:
Hvali, dušo moja, Gospodina!

On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
-----------------------------------
DRUGO ČITANJE: (Heb 9, 24-28)
Čitanje Poslanice Hebrejima
Krist doista ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom.
I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put - bez obzira na grijeh - ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.
-----------------------------------
EVANĐELJE: Mk 12, 38-44
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj: »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!«
Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: »Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.«
-----------------------
NASMIJANI KAMPANELI:
fra Bonaventura Ćuk (1903-1940.)
Hoću li, Gospode, i ja u raj?
Želim, al’ sve se bojim.
Jer tamo će biti slava i sjaj,
A ja na niskom stojim!

Već ako imaš gdjekoji kutić,
I to je mnogo za me.
Stisnut ću tamo se, suhi k’o prutić,
Usko je moje rame…..
--------------------------------
Posebno je radosno nasmijan kampanel Svetišta naše Gospe od Zdravlja zbog skorih lijepih slavlja!
Otvaranje našeg svetog „festivala“
bit će u utorak 20. 11. u 15 sati.
Glavnu svečanu misu na Blagdan
u srijedu 21.11. u 10 sati predvodi naš biskup mons. Petar Palić.
Detaljni raspored slavlja i hodočasničkih misa župa - u slijedećem Listiću.
------------------------------------------
ISKRICE ZA MEDITACIJU I POUKU
-----------------------------
NISAM SE MOGAO MOLITI
Jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem. (Rimljanima 8,26)
U studenome 2015. godine saznao sam da moram ići na operaciju srca. Iznenađen i potresen, razmišljao sam o mo¬gućnosti da umrem. Postoje li odnosi koje moram popraviti? Neka neriješena novčana pitanja? Ako operacija i uspije, proći će mjeseci prije nego što ću moći raditi. Mogu li nešto učiniti unaprijed? A poslovi koji ne mogu čekati; kome da ih povjerim? Trebalo je djelovati i moliti se. A ja nisam mogao nijedno. Moje je tijelo bilo tako slabo, a moj um tako umoran da su mi i najjednostavnije zadaće izgledale nemogućima. No najviše me iznenadilo to da bi, kad bih se pokušao mo¬liti, moje misli odlutale prema boli ili bih zbog otežanog di¬sanja zaspao. Bilo je frustrirajuće. Nisam mogao ni raditi ni moliti Boga da me ostavi s mojom obitelji! Najteže mi je bilo što se nisam mogao moliti. No, kao i sve drugo. Stvoritelj je to znao. A onda sam se sjetio da Bog i za to ima rješenje: Duh Sveti moli se kada mi to ne možemo (r. 26) i drugi se mole umjesto nas (Jakovljeva 5,16; Galaćanima 6,2).
Velika je utjeha znati da je Duh Sveti donosio moju za¬brinutost Ocu i da su se obitelj i prijatelji molili za mene. Uslijedilo je još jedno iznenađenje: kada su me pitali za što da se mole, bilo mi je jasno da je moj odgovor Bog čuo kao molitvu i, što je najdragocjenije, znam da čuje moje srce. - Randy Kilgore
Bog uvijek čuje glasove svoje djece.
---------------------------------------------------------------------------
KLIČITE OD RADOSTI
Jer razveselio si me, Gospode, svojim djelima! Kličem zbog djela Tvojih ruku. Psalam 92,5
BRZO se primičem novom godišnjem dobu svoga života - »zimi« starosti - ali ja još nisam tamo. Iako godine munjevito prolaze i ponekad bih ih rado usporila, imam radost koja me održava. Svaki je dan novi dan koji mi je dao Gospodin. Za¬jedno s psalmistom mogu reći: »Dobro je hvaliti Gospoda... naviještati jutrom Tvoju dobrotu, a noću vjernost Tvoju« (1,2).
Iako moj život ima svoje nevolje, često me shrvaju bo¬li i brige drugih. Tada mi Gospodin pomaže da se pridru¬žim psalmistu i od radosti »kličem zbog djela Tvojih ruku« (r. 5) - radosti zbog primljenih blagoslova: obitelji, prijatelja i posla koji me ispunjava; radosti zbog ljepote svega što je Bog stvorio i Njegove nadahnute Riječi; radosti zbog Isusa koji nas je toliko volio da je umro za naše grijehe i radosti zbog toga što nam je darovao Duha, izvor istinske i potpune radosti (Rimljanima 15,13). Zbog Gospodina pravednici »će cvjetat kao palma... zasađeni u Domu Gospodnjem... U sta¬rosti donosit će plod, bit će sočni i svježi« (Psalam 92,13-15).
A što je taj plod? Bez obzira na okolnosti u kojima se nala¬zimo ili na životnu dob, možemo biti primjer Njegove ljubavi po tome kako živimo i zbog onoga što govorimo. Radost je poznavati i živjeti za Gospodina i govoriti drugima o Njemu. - Alpson Kieda Bog je taj koji daje radost.
-----------------------------------
ŠTO TI ŽELIŠ, NE JA
Uzdaj se u Gospodina svim srcem! Ne oslanjaj se na svoju razboritost! (Izr 3,5)
Kamil i Joelle bili su očajni kad je njihovoj osmogodišnjoj kćeri Rimi dijagnosticirana rijetka vrsta leukemije. Bolest je uzrokovala meningitis i moždani udar, i Rima je pala u komu. Liječnici su savjetovali njezinim roditeljima da orga¬niziraju pogreb, dajući joj manje od 1 % izgleda da preživi.
Kamil i Joelle postili su i molili se za čudo. »Dok se moli¬mo«, rekao je Kamil, »moramo se pouzdati u Boga. I moliti se kao Isus - 'ne kako je želim, Oče, nego Ti'.« »Ali ja toliko želim da je Bog ozdravi!« iskreno je odgovorila Joelle. »Da! I trebamo tražiti!« rekao je Kamil. »Ali iskazujemo čast Bogu kad Mu se predajemo i kada je teško, jer je to Isus učinio«. Prije odlaska na križ, molio se: »Oče, ako hoćeš, uzmi ovu čašu od mene! Ali ne moja, nego neka bude Tvoja volja« (Luka 22:42).
Moleći se »uzmi ovu čašu«, Isus je tražio da bude pošteđen odlaska na križ; ali podredio se Ocu iz ljubavi. Prepuštanje naših želja Bogu nije lako. Njegovu mudrost često nije lako razumjeti u teškim trenucima. Kamilove i Jo- elline molitve su uslišane na čudesan način - Rima je danas zdrava petnaestogodišnjakinja.
Isus razumije svaku borbu. Čak i kada, zbog nas, Njegova molitva nije uslišana, pokazao nam je kako vjerovati Bogu u svakoj potrebi. - James Banks
Bog uvijek zaslužuje našu predanost i veličanje.
----------------------------------

SOBA 5020
Vi dakako smisliste zlo protiv mene, ali Bog okrenu to na dobro, da izvrši ono što se danas zbiva. (Postanak 50,20)
Jay Button svoju je bolničku sobu pretvorio u svjetionik. Pedeset dvogodišnji suprug, otac, srednjoškolski profesor i trener umirao je od karcinoma, ali njegova je soba - soba 5020 - postala svjetionikom nade za prijatelje, obitelj i bol¬ničko osoblje. Zbog njegove vedrine i jake vjere, medicinske sestre nadmetale su se u tome koja će ga njegovati. Usprkos tome što je njegovo nekoć snažno tijelo polagano propadalo, on je sve dočekivao s osmjehom i ohrabrenjem. Jedan pri¬jatelj je rekao: »Svaki put kad sam ga posjetio bio je dobro raspoložen i ispunjen nadom. I kad se našao licem u lice s karcinomom i smrti, živio je svoju vjeru.«
Na Jayevu je pogrebu jedan od govornika objasnio zašto su tu sobu zvali soba 5020. Pročitao im je tekst iz Knjige Postanka 50,20 u kojem Josip kaže da, iako su ga njegova braća prodala u ropstvo, Bog je to okrenuo na dobro, »da uzdrži na životu mnoge ljude«. Karcinom je napao Jayev život, ali prepoznajući Božju ruku na djelu, Jay je mogao re¬ći: »Bog je okrenu to na dobro.« Jay je i svoju opaku bolest vidio kao priliku da drugima govori o Isusu. Kakvo predivno svjedočanstvo povjerenja u dobrog i po¬uzdanog Boga! - Dave Branon
Milošću Božjom, možemo dati najbolje svjedočanstvo u najlošijim životnim okolnostima.
---------------------------------
31. kroz godinu04.11.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 4. 11. – 11.11. 2018.
Župski listić* Jelsa* Br. 43/2018 (634) *4. 11. 2018.
NEDJELJA 31. K. G. – 1. u mjesecu
* MISE: u 10h i u 17,30h (u 17h krunica)
PRVO ČITANJE: (Pnz 6, 2-6)
--------------------------------
KROZ TJEDAN: Misa u 17,30h; krunica (do 9.11. uklj.) za pokojne u 17h
četvrtak 8.11. Bl. Gracija Kotorski; subota 10.11.: Sv. Leon veliki, papa
u petak 9.11. Posveta lateranske bazilike – zaključak Osmine za pokojne.
--------------------------
11. XI. : NEDJELJA 32. KROZ GODINU – (Sv. Martin)
MISE: u 10h i u 17,30h (krunica za pokojne u 17 sati)
--------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK -OSNOVCI u utorak:
1. razred: u 9h ; 2. r: u 9,45h; 4. i 5. r.: u 10,30h ; 6. 7. i 8. r.: u 11,15h;
3. r-PRVOPRIČESNICI: u srijedu u 9h ;
SREDNOŠKOLCI – izostavlja se ovog tjedna (župnik odsutan – u Sv. Zemlji)
---------------------------------
Nasmijani kampaneli
„Vrijeme prolazi brzo ako činiš dobro, a sporo, isuviše sporo ako činiš zlo! Sve je manje magaraca, barem onih na 4 noge, pa više nisu u školama potrebne ni ovakve klupe!!!
BUDI TI ISKRA DOBROTE
Nemoj čekati da netko drugi započne. Na tebi je danas red da otvoriš krug radosti. Ponekad je dovoljna mala iskra da zapali veliku vatru. S iskrom dobrote moglo bi se početi mjenjati svijet. Ljubav je jedino blago koje se umnaža dijeljenjem. To je jedini dar koji se to više uvećava što se više troši. To je ujedno i jedino poduzetništvo u kojem se upravo trošenjem više zarađuje. Poklanjaj to blago, razdijeli ga, razbacuj ga na sve strane, do dna isprazni džepove i košare, isprazni čašu i sutra ćeš ga naći još više nego si ga imao jučer.
----------------------------
SLUŽBA RIJEČI U NEDJELJU 4.11.

PRVO ČITANJE:
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
U one dane: Mojsije reče narodu: »Svega vijeka svoga boj se Gospodina, Boga svoga – ti, i sin tvoj, i sin tvoga sina – vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se veoma razmnožiš jer ti je Gospodin, Bog otaca tvojih, obećao zemlju kojom teče med i mlijeko.
Čuj, Izraele! Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.
-----------------
PRIPJEV: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
------------------
DRUGO ČITANJE: (Heb 7, 23-28)
Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo! Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.
Takav nam veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena.
-----------------
EVANĐELJE: Mk 12, 28b-34
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.«
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.
-------------------------------------------------------------------------------
ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA - MB 1247948; OIB 51486979268; IBAN: HR042340009-1100140304
Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.mojazupa.com – Jelsa;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr
Kapelan: don Jurica Carić: 761-099; 091/508-9521;
----------------------------------------------------------------------------
O DUŠNOM DANU I MOLITVI ZA POKOJNE
(O. Vjenceslav Mihetec)
U cjelokupnoj Crkvi općinstvu svetih pripadaju i naši pokojnici, koji poradi većih ili manjih nesavršenosti nisu još potpuno združeni u savršenoj ljubavi s Bogom, izvorom vječne savršene ljubavi.
Kako II. Vatikanski sabor u dogmatskoj konstituciji o Crkvi ističe: „ Putujuća Crkva na zemlji od početka je razvijala i njegovala s velim poštovanjem spomen pokojnih iz dubokoga priznanja zajednice čitavog otajstvenog Tijela Isusa Krista“. Ovu brigu za pokojne svjedoči natpis u Katakombama, ali od početka i spomen i prošnje za pokojne u sv. Misi. Crkva se pri tom uvijek rado pozivala na riječi II. knjige o Makabejcima: „ Sveta i spasonosna misao je molitva za pokojne, da im se oproste grijesi“.
Danas molimo za pokojne koji su preminuli u stanju posvećujuće milosti. Molimo za one koji nisu mogli prije smrti primiti sv. Sakramente, nadamo se da su u trenutku smrti, u susretu s neizmjeno milosrdnim Bogom, pobudili u sebi savršeno pokajanje u ljubavi prema Bogu. Ali iako se nalazimo u stanju milosti, znamo biti poradi naših nesavršenosti i slabosti, uslijed svoje gorčite sebičnosti i po smrti upravo na putu k združenju s Bogom u vječnoj savršenoj ljubavi. Na ovom putu podupiremo naše pokojne svojim molitvama, a prije svega spasonosnom žrtvom našega Gospodina Isusa Krista, po kojem i u kojem smo kao članovi istoga otajstvenoga Tijela združeni s našim pokojnicima. U ovoj vezi ljubavi, u ovom zajedništvu koje ne može razbiti ni smrt, stoji naša najveća utjeha, naša najsnažnija nada za nadvladavanje tuge i žalosti, koja nas po naravi obuzme kad nas smrt rastavi od naših najdražih. A vjeru u našim molitvama, u dijeljenju milostinje i u prikazivanju svetih misa za naše pokojnike.
Sv. opat Odilo odredio je da se svakog 2. studenoga posebno moli za pokojne i da se prikazuju sv. Mise. To se proširilo na cijelu Crkvu. Uveden je i potpuni oprost za pokojne koji se može dobiti od svetkovine sviju svetih u podne do večeri dušnoga dana. Potrebno se je ispovjediti, sudjelovati u sv. Misi i pričestit se, te pohoditi crkvu i moliti na nakanu sv. Oca Pape, Vjerovanje, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.
Ne zaboravimo dragih pokojnika. Bili su nam za života blizu, voljeli su nas i puno su dobra učinili za nas. Iskažimo im zahvalnost i ljubav molitvom i prikazivanjem sv. Misa. Središnjica naše molitve neka bude Isus Krist, On nas i preko gorblja spaja u ljubavi i milosti snašim pokojnima i Nebeskim Ocem.
Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svijelila njima sa svima svetima uvijek, jer ti si tako blag!
Koliko utjehe unosi u srce tihi poj gregorijanskoga korala, koji moleći teče iz čovjekovih usta u Božje srce. Pjevana moltva čovjeka vjernika koji iščekuje Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista koji će preobraziti ovo naše tijelo i suobličiti ga svome Tijelu slavnome.
Preobrazba i suoblikovanje tijela događa se kroz smrt i uskrsnuće. Preobrazba koja suobličuje. Bog je čovjeka stvorio od zemlje na svoju sliku i sebi slična. Neprijatelj Boga i čovjeka, Demon-djelitelj razjedinitelj stavio je u čovjekovu ruku kamen neposlušnosti i nevjere kojim je čovjek razbio lik sličnosti i jedinstva s Bogom.

Stvoritelj „tako blag“ ne proklinje čovjeka, već ga ostavlja u njegovoj razbijenosti, u znoju lica, u zemlji trnja i korova. Ali u srce mu usađuje nadu u oslobođenje. Tu započima preobrazba, novo stvaranje i suoblikovanje. „Ja sam uskrsnuće i život, koji vjeruje u me, živjet će ako i umre; i ni jedan koji živi i vjeruje u me, neće umrijeti do vijeka“: to govori prvina usnulih, prvi ukrsli Isus Krist. On, naš Spasitelj i Otkupitelj. Život po vjeri Isusa Krista zrno je koje klije u vječni život. Slika Božja koju je čovjek razbio mora biti iscijeljena. To iscjeljenje čini Bog i čovjek zajedno. Koji živi i vjeruje, kaže Isus. Živeći i s povjerenjem slijedeći Isusov trag, čovjek uskim i strmim putem ide k spasenju k iscjeljenju, postaje Bogu sličan.
Sredstva spasenja na putu su Isusova riječ koja kroz vjeru i život postaje tijelo, djelo. Dakle, riječ koju nije dovoljno slušati, već ju treba živjeti. Riječ koja postaje djelo, tijelo, Euharistija. Čovjek postaje pohvala Božje slave. Čovjek zbog kojega drugi čovjek može reći: „Bogu hvala i slava.“
Čovjek koji umire u svojoj razbijenosti, nesličnosti Bogu, Crkva nas uči, ne može gledati slavu Božju. On i nakon smrti ostaje u procesu iscjeljenja, suobličavanja Bogu. Psalam kaže: „Nitko od onih koji siđu u tišinu ne hvale te Gospodine, mi smo dužni moliti za njih, činiti djela milosrđa, prikazivati Euharistiju, sv. Misu.“
Dušni dan je za svu Crkvu dan takve molitve. Dan molitve za one koji više ne mogu moliti, a naša im je molitva potrebna. To su, kako običavamo reći, duše u čistilištu. Mi živi trudimo se što više biti slika, Bogu slična, da bi žrtva koju ulažemo na tu nakanu i našim dragim pokojnicima pomogla da postignu vječnu ljubav. Dakle, „sveta je i spasonosna misao moliti za pokojne, da im se oproste grijesi“, potiče nas Makabejska knjiga.
Blagi Isuse, i braću našu predragu pozovi,
u Očevu da kraljevstvu svu vječnost budu blaženi.
Prema kršćanskoj tradiciji, koju prihvaćaju i mnogi ne-kršćani, dva dana u godini, 1. i 2. studenog, na blagdane Svih svetih i Dušni dan vjernici se posebno sjećaju i u duhu povezuju sa svojim pokojnicima.
Blagdan Svih svetih počeo se slaviti u 4. stoljeću. Crkva je od svojih početaka jednom na godinu slavila sve svete mučenike.
„Sveta je i spasonosna misao: moliti se za pokojne!“


index.php?calendarDate=2020-01&z=508&page=news&ct_newsPage=1 index.php?calendarDate=2020-01&z=508&page=news&ct_newsPage=1  2 od 18  index.php?calendarDate=2020-01&z=508&page=news&ct_newsPage=3 index.php?calendarDate=2020-01&z=508&page=news&ct_newsPage=18

b