srijeda, lipanj 19., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


8. kroz godinu26.02.2017.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa / Pitve: 26. 2. – 5. 3. 2017.

Župski listić * Jelsa / Pitve * Br. 10/2017 (549) – 26. 2. 2017.

NEDJELJA 8. KROZ GODINU * MISE:
Jelsa: u 10h i u 17h ; Pitve u 9; Zavala u 10,30h

Stiže korizma - u srijedu – 1. ožujka:
ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA - zapovijedani post i nemrs;
mise s pepeljenjem: Jelsa u 9h i u 17h ; Pitve u 16h; Prije misa mogućnost ispovijedi
petak – 3.3.: Prvi petak maraški: mise u 8 i u 16h: Put križa pa misa.

ŽUPSKI VJERONAUK – slijedećeg tjedna:
OSNOVCI SVI: na misu u srijedu i petak; PRVOPRIČESNICI u subotu u 9h
SREDNJOŠKOLCI:u srijedu na misu u 9h; oni koji na prispiju na misu i pepeljanje u čistu srijedu – imaju vjeronauk u subotu: 1.r. u 18h; 2.r. u 19h

NEDJELJA 5. 3.: 1. KORIZME - MISE:
Jelsa: u 9,30h i u 17h (Put križa) ; Pitve u 9h (PK); Zavala u 10,30h(PK)
Poslije jutarnje mise u Jelsi:
KONGREGA - REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA BRATOVŠTINE (u 10,40h)


Prvo čitanje : Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 49, 14-15)
Sion reče: »Gospodin me ostavi, Gospod me zaboravi.« Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću.
Pripjev: Samo je u Bogu mir, dušo moja!

Drugo čitanje: (1Kor 4, 1-5)
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.

ALELUJA Živa je riječ Božja i djelotvorna;
prosuđuje nakane i misli srca.

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (6, 24 – 34)
»Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.«

Sve novosti

b