srijeda, lipanj 26., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


1. KORIZME - Svjetski dan braka05.03.2017.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa/Pitve: korizmeni hod 5. – 12. 3. 2017.
Župski listić * Jelsa / Pitve * Br. 11/2017 (550) – 5. 3. 2017.

1. NEDJELJA KORIZME
MISE: Jelsa: u 9,30h KONGREGA (poslije mise)
PUT KIŽA/ MISA: Jelsa u 17h ; Pitve u 9h; Zavala u 10,30h
KROZ TJEDAN:
JELSA: mise svakog dana u 8h i u 17,30h ; u petak i Put križa (u 17,30h) ;
Svake večeri (osim nedjelje) u 18,30h: molitveni susret
u crkvi Sv. Mihovila. Preporučeno!
PITVE: u utorak u 18 sati u Sv. Roka: misa i molitva

ŽUPSKI VJERONAUK – slijedećeg tjedna:
OSNOVCI: u ponedjeljak po rasporedu:
1.r. u 9h ; 2.r. u 9,45h 4. 5. i 6.r. u 10,30h ; 7. i 8.r. u 11,15h
MINISTRANTI: u utorak u 9h;
PRVOPRIČESNICI (3.r.) u subotu u 9h
SREDNJOŠKOLCI – SVI (tj. obavezno 1. i 2. r., a preporučeno i ostalima):
u petak u 17,30 pozvani su aktivno sudjelovati u Križnom putu i misi,
a potom doći u sakristiju evidentirati se i čuti neke obavijesti i preporuke!

NEDJELJA 12. 3.: 2. KORIZME - MISE:
Jelsa: u 10h i u 17,30h (Put križa) ; Pitve u 9h (PK); Zavala u 10,30h(PK)

Najavljujemo - izdaleka:
U subotu 25. 3. u 19h sati: TRIBINA ZA BRAČNE PAROVE
U ponedjeljak 27. 3. u 19h: MOLITVENI SUSRET SA KRISTOFORIMA
O svemu tome više i podrobnije u slijedećim Listićima

MISNI TEKSTOVI I PORUKE NAŠIH BISKUPA ZA GODINU OČEVA - vidi naprijed - niže!

Nasmijani kampaneli - MOLITVA JEDNOG OCA:
Daj mi, Gospodine, sina koji je dovoljno jak da zna kad je slab i koji je dovoljno hrabar da se suoči sam sa sobom kad osjeti strah.
Sina koji je ponosan i neslomljiv, pošten u porazu, ponizan i velikodušan u pobjedi.
Daj mi sina koji nikada ne savija kičmu kad mora povesti bitku.
Sina koji je kadar tebe upoznati i upoznati sebe, što je temelj svake spoznaje.
Molim te, ne vodi ga lakim i udobnim putom, nego strmim i kamenitim, na kojem će ga poteškoće i izazovi poticati da se penje.
Daj da tu nauči ostati čvrst u oluji i imati razumijevanja za one koji zataje.
Daj mi sina čije je srce vedro a ideali visoki.
Sina koji vlada sobom, a ne želi vladati drugima.
Sina koji korača u budućnost, a nikada ne zaboravlja prošlost.
I kada mu sve to dadeš, dodaj još, molim te, dovoljno smisla za profinjeni humor, tako da bude ozbiljan, ali da nikada sebe ne uzme preozbiljno.
Daj mu poniznost da može uvijek posve jednostavno spoznati pravu mudrost.
Tada ću se ja, njegov otac, usuditi reći: Nisam uzalud živio.
general Douglas MacArthur
--------------------------------
NEKI TEKSTOVI MISE (1. korizmene nedjelje):

PRIPJEV I PSALAM: Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!
Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!
Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom.
Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje, i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:
Ne živi čovjek samo o kruhu,
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (4, 1 – 11)
U ono vrijeme: Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: »Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.« A on odgovori: »Pisano je: ’Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’« Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu:
»Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je:
’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’«Isus mu kaza: »Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: »Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.« Tada mu reče Isus: »Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ’Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’« Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.
-------------------------------------------------------

U Godini očeva: NAŠ METROPOLIT

Poznato je kako danas u vremenu brzih promjena, moralnog relativizma i različitih kriza, ni očeve nije mimoišla kriza identiteta. Muškarci i očevi teško se snalaze, a uloga oca u obitelji kao da se smanjuje ili potiskuje. Očevi ponekad djeluju izgubljeno, neki se povlače pod teretom odgovornosti, upadaju u razne ovisnosti ili teško prihvaćaju svoju obiteljsku dužnost.
Zato u ovoj godini želimo osobito razmišljati o očinstvu kako bismo dublje shvatili zadaću i poslanje naših očeva u kršćanskim obiteljima, a onda i u društvu. U međusobnoj ljubavi, poštovanju i opraštanju sa svojim suprugama, očevi pružaju osnovni obiteljski temelj za zdravo odrastanje svoje djece. Svojom skrbi, brigom i mudrošću daju obitelji i djeci sigurnost i zaštitu, smjer u duhovnom rastu te snagu i identitet u kršćanskom odgoju.
Sam Bog – izvor svakog života, pun ljubavi i milosrđa prema čovjeku kojeg je stvorio na svoju sliku – objavio nam se kao Otac nebeski. U Isusu Kristu – Licu Očeva milosrđa – poslao nam je Spasitelja da obnovi grijehom narušenu svoju sliku u nama, cijelo naše ljudsko biće, naš um i srce, naše odnose, naše obitelji i naše poslanje. Nebeski otac izvor je i snaga svakog očinstva.
Draga braćo i sestre, … ulazimo i u godinu posvećenu očinstvu. Stoga, uključimo se u liturgijska slavlja i pastoralna događanja kako bismo posvijestili i osnažili očinsku ulogu kršćanskih muževa u obitelji. U tom duhu sve vas zajedno: svećenike, redovnike i redovnice, a osobito kršćanske vjernike, napose očeve, pozivam da se osobnom i obiteljskom molitvom, zajedničkim liturgijskim slavljima, odgojem i osobnim rastom u vjeri, uključite u župni i nadbiskupijski pastoralni hod „Godine očinstva“, te pripravu Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Solinu 2018.
Neka sve naše obitelji, domove i domovinu, prati pomoć i zagovor sv. Josipa – čuvara Svete obitelji – koga je Bog Otac odabrao da u pravednosti i ljubavi skrbi za Betlehemsko dijete Isusa Krista i njegovu majku Bogorodicu Mariju.
A na sve vas zajedno zazivam Božji blagoslov.
Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit

U Godini očeva: NAŠ OTAC BISKUP

Pišem i govorim Vama, drage vjernice i dragi vjernici!
Pišem i govorim Vama sa željom da nam godina 2017. bude u znaku prevažne uloge oca. Oca u obitelji, najprije! Ali i oca u čestom pojmovnom smislu kada se ističe riječ otac: Sveti Otac Papa, otac biskup, otac župnik, otac Domovine, otac grada i oci grada… otac posvudašnji, otac svakodnevni, otac koji djeluje očinski, otac kojega se poštuje sinovski. Ali i otac - radnik, djelatnik u tolikim ljudskim poslovima u kojima se bez radnika ne može. U kojima se ne može bez nečijih žuljeva, znoja, napora; spremnosti koja ide do žrtvovanja sebe u korist drugih. S. S. Kranjčević, pjesnik, da li je stvorio sliku radnika u pjesmi "Misao svijeta", radnika kojega "nitko ne gleda", prema kojemu se nema razumijevanja, kojega se, ustvari ne prihvaća osim kad je od njega potreba, kad je potrebna njegova snažna žuljevita ruka. Otac - radnik, radnik koji zarađuje za obitelj, za društvo, za….
Otac - radnik! Radnik o kojem kao da se ne vodi briga, kao da ta njegova uloga nije zanimljiva. Pa i to: događa se da i samim radnicima onaj drugi radnik nije ništa drugo nego "radna snaga" koju treba do kraja iskoristiti, "upregnuti" u sva moguća "kola" života i "goniti ga" do iznemoglosti, bez poštivanja, bez dostojanstvenog pristupa samom "zanimanju" radničkog svijeta! Postojale su i još uvijek postoje neke stranke koje za sebe prisvajaju da su "zaštitnici" radnika (i radnica u zadnje vrijeme!) Veliki menadžeri (voditelji, predstojnici, poduzetnici…) uvelike računaju na radnike, ali se ne premaraju zbog radničkih želja i kad treba "preskočiti" i priskočiti nikako da izgovore svoj "hop" u strahu da ne popuste previše! Ima li, napr. u nas, u Hrvatskoj neka stranka koja bi iskreno i s puno pažnje zastupala interese radnica/radnika? Nema! Pa i Crkva sa svojim članovima, kao da je zaboravila na svoju djecu "koja u znoju lica svoga jedu kruh svoj"! Ono je svojedobno, tamo u XIX. stoljeću, nešto ozbiljnije radnicima pristupio papa Leon XIII. Ali -fali i na "ispitu" povijesti smo pali! Otac - radnik, on je roditelj i graditelj, klesar i tesar, hranitelj i branitelj. On je i majstor i sam sebi "manoval" = pomoćni radnik. On je znalac sadržaja što ga knjige govore, on je tumač vrijednosti, on je izvođač radova. On je, poput svetog Josipa, sigurnost obitelji i obrana, otac-radnik je prava utvrda i visoke zidine koje ulijevaju sigurnost, on donositelj ogrijeva i čuvar obiteljske vatre.
Svetom Josipu, posebnom uzoru i zaštitniku svih radnika i pojedinaca posebno koji rade i zarade, ali plaće uredno ne dobivaju, preporučamo sve naše očeve, sve naše radnike i zemljoradnike! "Zanatlijo tihi, k'o oca te svog poštivao Bog...Zauzmi se za nas, milosrdan, blag..."! Zauzmi se za naš radnički svijet! Sveti Josipe, uzore očeva, zaštitnice obitelji i velike obitelji hrvatskog naroda, moli za nas! Izazov svetog očinstva neka se dogodi ove 2017. koju s povjerenjem u milosnost darova Božjih, tebi nebeski Oče, preporučamo svesrdno!
biskup +Slobodan


Sve novosti

b