srijeda, lipanj 26., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


PRESVETO TROJSTVO11.06.2017.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa/Pitve * 11 - 18. 6. 2017.
Župski listić * Jelsa / Pitve * Br. 24/2017 (563) * 11. 6. 2017.
* - PRESVETO TROJSTVO
MISE: Jelsa: u 10,15h i 19h ;
Pitve: 9h; (u Zavali nema mise)
Evanđelje:
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 3, 16-18)
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«
------------------------------------------------------------
Kroz tjedan: Jelsa- misa u 8h i u 19h ;

u utorak 13 .6.: SV. ANTE PADOVANSKI:
MISA I BLAGOSLOV DJECE:
PITVE – u Sv. Roka u 19h ;
JELSA: u Bočiću u 19h
Poslije mise upis ministranata za izlet na Neretvu (19.6.), uz potvrdu roditelja. Koji se ne upišu danas, mogu na sastanku u srijedu.

U srijedu: SUSRET MINISTRANATA Jelse u 11 sati – obvezno!
----------------------------------
Četvrtak - 15. lipnja: TIJELOVO - MISE:
PITVE: u 10h misa i procesija;
(Poslije mise upis ministranata za izlet na Neretvu - 19.6. - uz potvrdu roditelja.)
JELSA: u 9h misa; u 18,30h misa i procesija
PRVOPRIČESNICI: u haljinama s košaricama cvijeća. I ostala DJECA, pa i ona najmanja, neka im se priključe sa cvijećem! Uključuju se i naši VATROGASCI u uniformama te prijatelji – glazbari iz bratske nam općine St. Andra (Austrija).
Očekujemo da nam napokon i naša dična folklorna svita ukrasi procesiju!
-------------------------------------
Sankt Andrä - Austria:
Nadmorska visina: 446 m; Površina: 113,5 km²
Stanovništvo: 10.394 (2009.)
Dobro nam došli – Willko'mmen!

NEDJELJA 18. 6. : 11. KROZ GODINU – Presv. Sakramenta
MISE: Jelsa - ljetni "đir" u 7h, 9h i 19h ;
Pitve u 9h ;
Zavala u 10,30h

Sve novosti

b