subota, prosinac 14., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


15. kroz godinu - Gospa Karmelska16.07.2017.


ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa/Pitve * 16. – 23. 7. 2017.
Župski listić * Jelsa/Pitve * Br. 29/2017 (568)

Kroz tjedan - u Jelsi misa: u 8 i u 20h ;
U četvrtak: Sv. Ilija prorok; u subotu 22. 7.: Sv. Marija Magdalena (Svirče)

NEDJELJA - 23. 7: 16. Kroz godinu - MISE:
Jelsa: u 7h, 9h i u 20h ; Pitve u 9h ; Zavala u 10,30h.

Nedjelja *16. 7. 2017. * 15. K.g. – Gospa Karmelska
MISE: Jelsa: u 7h, 9h (na Račiću) i 20h ; Pitve: 9h; Zavala 10,30h

PRIPJEV: Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.
ALELUJA: Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist;
tko ga god nađe, ostat će zauvijek.

Prvo čitanje: (Iz 55, 10-11)
Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin: »Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«

Drugo čitanje: Rim 8, 18-23
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.

EVANĐELJE: (Mt 13,1-9)
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: »Gle, iziđe sijač sijati I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!«

Nasmijani kampaneli:
Papa i redovnička poglavarica
Sestri vratarici gotovo je zastalo srce: vani pred vratima stajao je sam papa i strpljivo čekao nakon što je lako pozvonio. Papa Ivan XXIII. želio je posjetiti bolesnog svećenika u bolnici Svetoga Duha u Rimu. Sestra pritisne dugme da bi ga pustila unutra pa polet pozvati poglavaricu. Ova dotrči sva uzbuđena. Tako visok posjet bolnica Svetog Duha još nikad nije doživjela. Odmah se željela predstaviti te reče: "Ja sam glavarica Svetoga Duha!" Papa se nasmiješi i odvrati: "Ja nisam još dopro tako daleko. Ja sam samo Kristov namjesnik!"

TRI SITA
Jednog dana dođe Sokratu neki čovjek duboko uzbuđen: "Čuj, Sokrate, jesi li čuo što je učinio tvoj prijatelj? Moram ti to odmah ispripovjediti." "Trenutak", prekine ga mudrac. "Je li to što mi imaš reći prosijano kroz tri sita?" "Tri sita?" - sav začuđen upita drugi. "Jest, dragi moj, kroz tri sita. Pripazi da to što mi govoriš prođe kroz tri sita. Prvo sito je istina. Jesi li točno ispitao da li je istinito sve što mi želiš kazati?" "Ne, čuo sam kako drugi to pripovijedaju..." "Tako, tako. Ali zato si dobro ispitao drugo sito. To je sito dobrote. Je li to što mi želiš pripovjediti, barem dobro ako već sve nije istinito?" Drugi oklijevajući odgovori: "Ne, nije, naprotiv..." "Aha!" prekide ga Sokrat. "Primijenimo sada i treće sito: je li nužno potrebno meni ispripovjediti to što tebe toliko uzbuđuje!" "Nužno zapravo nikako nije..." "Dakle", smiješio se mudrac, "ako to što mi želiš reći nije ni sasvim istinito, ni sasvim dobro, a nije ni nužno, pokopajmo to i nemojmo time opterećivati ni mene ni tebe!"
Sve novosti

b