četvrtak, prosinac 12., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


23. KROZ GODINU10.09.2017.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa/Pitve 10. 9. – 17. 9. 2017.

Župski listić * Jelsa/Pitve * Br. 37/2017 (576)

Nedjelja *10. 9. 2017. * 23. Kroz godinu
MISE: Jelsa: 7h, 9h i 19h ; Pitve: 9h; Zavala 10,30h

KROZ TJEDAN - u Jelsi - mise u 8 i u 19 sati (u utorak i srijedu samo ujutro):
Od pon. do četvrtka don Stanko na duhovnim vježbama u Vepricu. Don Jurica „na položaju“.
u utorak 12.9: Ime Marijino; u srijedu 13.9.: Sv. Ivan Zlatousti
u četvrtak 14.9: Uzvišenje Svetog Križa; u petak 15.9: Gospa Žalosna
u subotu 16.9: Sv. Kornelije i Ciprijan

ISPOVIJED – U SUBOTU (pred Katehetsku nedjelju): 11-12; 18 – 19,30 sati
---------------------------
NEDJELJA 17. 9.: 24. KROZ GODINU – Presv. Sakramenta
* MISE: Jelsa: u 9h i u 19h (stornira se misa u 7 sati);
Pitve u 9h ; Zavala 10,30h
KATEHETSKA NEDJELJA U JELSI:
Na jutarnju župsku misu u 9 sati pozvani su svi vjeroučenici, roditelji i učitelji,
posebno roditelji prvašića i trećaša - pripravnika na Prvu pričest.
Već su dobili upute kada će i kako upisati svoju djecu (prvaše) na župski vjeronauk,
a pretpostavljamo da su ih na školski – fakultativni – vjeronauk već upisali.
Mogućnost ispovjedi – preporučena svima kojima treba – u subotu pred podne i popodne Katehetska nedjelja za župu Pitve – slijedeće nedjelje – 24.9.
Nasmijani kampaneli:
-----------------------------------
TEKSTOVI ZA NEDJELJU 10.9. - 23. KROZ GODINU:
PRIPJEV: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!
ALELUJA: Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio
i položio u nas riječ pomirenja.
-----------------------------------
Prvo čitanje: Ez 33, 7-9
Čitanje Knjige proroka Ezekiela.
Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«
-----------------------------------
Drugo čitanje: Rim 13, 8-10
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.
--------------------------------------
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 18, 15-20)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«

Sve novosti

b