subota, siječanj 25., 2020.

1650 župa u bazi

Župne novosti


32. KROZ GODINU12.11.2017.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa/Pitve 12. – 19. 11. 2017.
Župski listić * Jelsa/Pitve * Br. 45/2017 (584)

Nedjelja * 12. 11. 2017. * 32. K.G.
MISE: Jelsa u 10h i 17h ; Pitve u 9h; Zavala u 10,30h:
U 16,30 : RODITELJSKI S. za 4.,5. i 6. razred

KROZ TJEDAN: Jelsa: misa u 8h i 17h; Pitve u pon. i petak: vjeron/misa u 16h
utorak 14.11: Sv. Nikola Tavelić; petak: Sv. Elizabeta Ugarska
U petak 17.11. u 18H: MOLITVENI POHOD DO GOSPE – ZA VUKOVAR

ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: u 17 sati: 1. i 4. r. u ponedjeljak; 2. i 5. r. u utorak;
3. r. –prvopričesnici u četvrtak; 6.r. u srijedu; 7. i 8.r.: u petak
SREDNJOŠKOLCI:
1.r. u četvrtak u 11 sati; 2.r. (krizmanici) u nedjelju 18h(poslije mise)

NEDJELJA 19. 11.: 33. KROZ GODINU - Presv. Sakramenta
* MISE: Jelsa: u 10h i u 17h; Pitve: u 9h ; Zavala u 10,30h

ŽENIDBENA NAPOVIJED:
GRGO MATKOVIĆ, Jure i Marije r. Sarjanović, iz Vrbanja, i
SILVANA CRIPOVIĆ, Bartula i Darke r. Kovačević
– vjenčat će se u subotu 18.11. 2017. u 17,30h u Jelsi
Nasmijani kampaneli
- osobito onaj na Račiću - :
Osmjehuje nam se naša Zavjetna svetkovina - GOSPA OD ZDRAVLJA,
ove godine dodatno jer nam dolazi mons. Mate Uzinić, biskup dubrovački,
koji će predslaviti središnju svečanu misu blagdana (u utorak 21.11. u 10 sati).
Otvaranje svetkovine je u ponedjeljak 20. 11. U 15h. Detaljni raspored u slijedećem broju.
Posudba - Dobar dan, susjeda, imate li slučajno novine od jučer da nešto pogledam? - Nemam, ali ako hoćete, sačuvat ću Vam današnje za sutra.
Prodaja glasovira - Na ulazu jedne kuće osvane cedulja s natpisom "Prodajem glasovir". Sljedećeg dana netko od susjeda je dopisao: "Hvala Bogu!"
Tiho u knjižnici! Dolazi čovjek u knjižnicu i pita: * Imate li burek?!
Knjižničar mu odgovori: - Gospodine, pa došli ste u biblioteku!
Na to čovjek ponovi šapatom: * Aha. Oprostite, imate li burek...
Recept -* Prije nego što ste došli k meni, jeste li bili kod nekog drugoga? - pita umišljeni liječnik novog pacijenta. - Pa, bio sam kod ljekarnika, u ljekarni...
* I kakvu Vam je glupost preporučio? - Rekao mi je da dođem k Vama.
Nije valjda… Da "nadolije", kupio pijanac novu bocu konjaka i vraća se kući. Kako nije pazio dok je prelazio preko ceste, odjednom ga udari automobil. Strčali se prolaznici oko njega, a on, jer osjeća da mu se nešto slijeva niz tijelo, glasno zajauka:
* O Bože, nadam se da je to samo krv!

SLUŽBA RIJEČI - NEDJELJA 12.XI.
PRIPJEV: Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
ALELUJA: Bdijte i budite pripravni
jer ne znate čas kad će Sin Čovječji doći.
PRVO ČITANJE: Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 6,12-16)
Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli.

DRUGO ČITANJE: Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

EVANĐELJE (Mt 25, 1-13):
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

Sve novosti

b