četvrtak, prosinac 12., 2019.

1650 župa u bazi

Župne novosti


NEDJELJA 4. KROZ GODINU28.01.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa / Pitve 28. 1. - 4.2. 2018.
-------------------------------------------------------------
Župski listić *Jelsa/Pitve Br. 4/2018. (595) – 28. 1. 2018.
NEDJELJA 4. KROZ GODINU* MISE: Jelsa u 10h i 17h ; Pitve u 9h; Zavala u 10,30h
---------------------------------------------
Kroz tjedan – MISE: Jelsa u 8h i u 17h ;
Pitve: u petak i subotu u 16h (vidi naprijed)
u srijedu: Sv. Ivan Bosco;
------------------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI U PONEDJELJAK:
1. r. u 9h; 2. r. u 9,45h; 4. i 5. r. u 10,30h; 6. 7. i 8. r. u 11,15h
U UTORAK: 3. razred (prvopričesnici) u 10h; ministranti u 11h
SREDNJOŠKOLCI: 2. razred u nedjelju u 18h; 1.razred u četvrtak u 18h.
----------------------------------------------------------
u petak 2.2:SVIJEĆNICA (Kandalora) – Prikazanje Gospodinovo,
PRVI PETAK; DAN BOGU POSVEĆENOG ŽIVOTA:
MISE I BLAGOSLOV SVIJEĆA: u Jelsi u 9h i u 17h, u Pitvama u 16h
U subotu 3.2: Sv. Blaž (Vlaho): MISE (i blagoslov grla) – sve u sate kao jučer!
Naša Bratovština u lijepom sastavu predstavlja nas na Festi sv. Vlaha u Dubrovniku
-------------------------------------------------------
4. 2. - NEDJELJA 5. KROZ GODINU – 1. u mjes. *DAN ŽIVOTA* MISE:
Jelsa: u 10h i 17h (u 16,30 krunica) ; Pitve: u 9h ; Zavala: 10,30h
(U Vrbanju: Sv. Generoz – zaštitnik – misa u 11 sati)
-------------------------------------------------------
TEKSTOVI - SLUŽBA RIJEČI U NEDJELJU 28.1. - 4. KROZ GODINU:
PRIPJEV:
O da danas glas Gospodnjii poslušate:
„Ne budite srca tvrda!“
ALELUJA:
Narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku,
onima što mrkli kraj smrti obitavahu
svjetlost jarka osvanu.
------------------------------------------
PRVO ČITANJE: Pz 42, 1-4.6-7
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«
------------------------------------
DRUGO ČITANJE: 1Kor 7, 32-35
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
-------------------------------------------------
EVANĐELJE (Mk 1, 21- 28)
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
------------------------------------------------
Nasmijani kampaneli:
KAKO NASTAJU RATOVI (Anthony de Mello: Priče za razmišljanje)
„Tata - upita mali Ivica - kako, zapravo, nastaju ratovi?“ - Pa, momče moj, stvar ti je ovakva! Uzmimo, primjerice, Engleska se svađa s Amerikom oko nečega... Majka prekine: - Ne govori gluposti, Engleska i Amerika se neće nikada svađati. - To uopće ne tvrdim! Hoću samo navesti primjer.
- S takvim besmislicama samo ćeš djetetu napraviti zbrku u glavi. - Štooo? Ja da mu napravim zbrku u glavi? Kad bi bilo do tebe, ne bi mu u glavu ništa ni ušlo! - Što govoriš? Znaš, zabranjujem ti da ti ...
Tada povika Ivica: „Tata, mama, hvala; sada znam kako nastaju ratovi.“

----------------------------------------------
ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA - MB 1247948; OIB 51486979268; IBAN: HR042340009-1100140304
Tel/fax: 021/761-839; Internet: MojaŽupa.eu* Jelsa* župne novosti;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr
Kapelan: don Jurica Carić: 761-099; 091/508-9521;
--------------------------------------------------------

Sve novosti

b