subota, siječanj 25., 2020.

1650 župa u bazi

Župne novosti


6. KROZ GODINU - Gospa Lurdska - DAN BOLESNIKA11.02.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa / Pitve * 11. 2. – 18. 2. 2018.
ŽUPSKI LISTIĆ *Jelsa/Pitve * Br. 6/2018. (597)
-------------------------------
11. 2. 2018. - NEDJELJA 6. K.G. Gospa Lurdska * DAN BOLESNIKA
MISE I BOLESNIČKO POMAZANJE: Jelsa u 10h i 17h ;
Pitve u 9h;
Zavala u 10,30h
------------------------------------
KROZ TJEDAN:
JELSA: mise u 8 i 17 sati; u petak (obavezan nemrs!) Put križa (u 17h)
---------------------------------------
STIŽE KORIZMA - u srijedu – 14. veljače:
ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA - zapovijedani post i nemrs;
mise s pepeljenjem: Jelsa u 9h i u 17h ; Pitve u 16h; Prije misa mogućnost ispovijedi.
---------------------------------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK - U IZNIMNOM IZDANJU:
OSNOVCI: - SVI u srijedu u 9 sati – na misu i pepeljenje;
s time da MINISTRANTI trebaju doći na kratki sastanak u 8,30 sati,
a TREĆAŠI-PRVOPRIČESNICI imat će kratki vjeronauk odmah poslije mise.
RODITELJI, pobrinite se da se ovo izvrši, ako možete, dođite s djecom!
SREDNJOŠKOLCI – SVI u srijedu u 17 sati – na misu i pepeljenje, a k tome
obavezno s roditeljima: u petak u 17 na Put križa/misu i kratki dogovor
---------------------------------------------------------------
18. 2. - NEDJELJA 1. KORIZME - Presv. Sakramenta
MISE: Jelsa: u 9h te uz Put križa u 17h ; Pitve: u 9h ; Zavala: 10,30h
U Jelsi poslije jutarnje mise, tj u 10,30h KONGREGA (god. skupština) Bratovštine.
----------------------------------------------
KORIZMA ili ČETTRDESETNICA (lat. quadragesima) dio je liturgijske godine u kojem se kršćani pokornički pripremaju za blagdan Uskrsa. Pokora traje 40 dana, ali korizma zbog raznih prilagodbi danas tehnički traje punih 46 dana. Nedjelje nikad nisu bile „opterećene“ postovima – po Isusovom odgovoru farizejima: „Ne mogu svatovi postiti dok je zaručnik s njima!“ A Isus – On je Zručnik Crkve koja „ne može“ postiti u nedjelju jer je to Gospodinov – Isusov – Zaručnikov dan.
Korizma počinje Pepelnicom, a završava pred Misu večere Gospodnje na Veliki četvrtak kojom počinje Vazmeno trodnevlje. Kršćani se pripremaju za slavljenje Uskrsa molitvom, postom, slušanjem i čitanjem Božje riječi te dobrim djelima. Odrasli pripadnici za krštenje, katekumeni imaju u korizmi završne pripreme za svoje krštenje u uskrsnoj noći. U korizmi, kršćani pristupaju sakramentu ispovijedi, da pomireni s Bogom i ljudima radosnije mogu slaviti Uskrs. Značajka misnih nedjeljnih slavlja kroz korizmu je ljubičasta boja liturgijske odjeće.
Unutar korizme ima 6 nedjelja i svaka ima svoje ime. Prva korizmena nedjelja zove se Čista, druga je Pačista, treća Bezimena, četvrta Sredoposna, peta Gluha (Glušna), a šesta je Nedjelja muke Gospodnje ili Cvjetnica.
Papa Franjo za korizmu 2018. - čuvajte se lažnih proroka koji guše ljubav: Da bismo se pripremili za Uskrs, Providnost nam Božja svake godine daje korizmu, „sakramentalni znak našeg obraćenja”, koja najavljuje i daje mogućnost povratka Gospodinu svim srcem i životom…
--------------------------------
SLUŽBA RIJEČI - u nedjelju 11.2.:

PRIPJEV: Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ
PSALAM: Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!
Grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.
Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!
------------------------
ALELUJA: Prorok velik usta među vama! Pohodi Bog narod svoj!
-------------------
PRVO ČITANJE: Čitanje Knjige Levitskog zkonika (Lev 13, 1-2.45-46)
Reče Gospodin Mojsiju i Aronu:
»Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.
Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«
-----------------------------
EVANĐELJE (Mk 1, 40- 45)
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
-----------------------------
UZ SVJETSKI DAN BOLESNIKA (Gospa Lurdska)
Crkva 11. veljače obilježava Marijino ukazanje u Lurdu i slavi Dan bolesnika.
Podsjetimo se da je Svjetski dan bolesnika utemeljio papa Ivan Pavao II. posebnim pismom datiranim 13.svibnja 1992., naslovljenim na kardinala Fiorenza Angelinija, predstojnika Papinskog vijeća za pastoral zdravstvenih djelatnika. Cilj toga Dana je naznačena potreba senzibiliziranja Božjeg naroda i građanskog društva za svijet patnje i samim bolesnicima pomoći vrednovati svoje trpljenje. Za datum obilježavanja Dana bolesnika izabran je 11. veljače – spomendan Gospe Lurdske.
Ivan Pavao II. je senzibilizirao stanovništvo kroz poruke za dan bolesnika zdravstvenim djelatnicima, volonterima i bolesnicima. Dan bolesnika je postao datum poštovan kod cjelokupnog stanovništva. Posebnu brigu za bolesne blagopokojni papa je iskazao kroz encikliku Salvifici doloris; Krist je čovjeka istodobno naučio činiti dobro trpljenjem i činiti dobro onome koji trpi, što je posvjedočio vlastitim životom.
Njegovi nasljednici Benedikt XVI. i aktualni papa Franjo s jednakom brigom i empatijom promiču ovaj Dan, a prihvat i promicanje Dana u cijelom svijetu doima se kao lijepa duga nad zamračenim obzorjima suvremenog svijeta.
------------------
FOTO-PRILOG:
1. Don Stanko pričešćuje bolesnike-invalide u bazilici s. Pija X. u Lurdu god. 2013.
2. Misa na Dan bolesnika u jednoj hrvatskoj bolnici.
---------------------------------------
Molitva sv. Ivana Pavla II. za bolesne i umiruće
Svemogući i vječno živi Bože, Oče siromaha, snago bolesnika, nado umirućih! Hvala ti za dar ljudskog života, a osobito za obećanje vječnog života. Mi znamo da si uvijek blizu svima koji su slomljena srca, svim siromasima, slabima i bolesnima. Bože koji si pun nježnosti i sućuti, primi molitve koje ti upravljamo za svoju bolesnu braću i sestre. Umnoži im vjeru i pouzdanje u tebe. Ojačaj ih svojom ljubaznom nazočnošću i ozdravi ih, ako ti je milo, te daj njihovim tjelesima i dušama obnovljenu snagu.
Ljubazni Oče, blagoslovi umiruće, blagoslovi sve koji će se uskoro s tobom susresti licem u lice. Mi vjerujemo da si od smrti učinio vrata vječnog života. Čuvaj našu umiruću braću i sestre u svojoj ljubavi i vodi ih sigurnom rukom u domovinu vječnog života s tobom. Bože, izvore svake jakosti, pogledaj i štiti sve one koji se posvećuju bolesnicima i umirućima. Daj im duh hrabrosti i nježnosti. Podrži ih u njihovim naporima da donesu okrepu i ozdravljenje. Daj da sve više i više budu znak tvoje preobrazujuće ljubavi. Daj da svi uvide da si ti ljubazni Otac, Bog milosrđa i sućuti. Amen.
------------------------------------------
DODIRNI OZDRAVITELJA U SEBI
Knjigu austrijskog svećenika Paula Hascheka „Mit Blumen, helfen – heilen – beten“, tj. „Cvijećem pomagati-ozdravljati-moliti“ Glas Koncila je prije desetak godina izdao, u dosluhu s autorom, pod gornjim naslovom.
DODIRNI OZDRAVITELJA U SEBI – može značiti poziv da u svome biću dodirneš – pronađeš onoga i sve one, osobe ali i stvari, a osobito Onoga (Najvećega) koji te ozdravlja. Međutim, još mi je draže u tom naslovu prepoznavati poziv da u sebi dodirnem sebe kao ozdravitelja, tj. da u sebi probudim i aktiviram ozdravitelja drugih ljudi, prirode i svemira, a prije svega i samoga sebe.
Pred svitanje osmoga dana veljače, još je noć, ni Avamarija još ni zvonila, probudila me moja ranjena noga. Vidio sam – doslovno i preneseno – koja je ura te posegnuo za krunicom na ormariću, ovog puta ne s namjerom da me uspava, nego baš da je izmolim cijelu do Zdravomarije u šest, pa i Anđeosko pozdravljenje, a onda ću, još u krevetu, poslušati vijesti, Duhovnu misao, Jezični savjet i Dogodilo se na današnji dan. Potom ću ustati i posvetiti se jutarnjoj toaleti, za koju mi sada treba znatno više vremena.
I uspio sam sve to tako „odraditi“. A sjetio sam se da je do prije samo mjesec dana za mene to bila – nemoguća misija. U pravilu ustajem u 7 sati, ali kad ponekad čujem Zdravomariju u 6, pokušam izmoliti „Anđeo Gospodnji“. Kažem – pokušam, jer obično već sa „Službenicom Gospodnjom“ – zaspim! Ali, očito da ne samo – kako rekoše stari Latini – „honores mutant mores – časti mijenjaju ponašanje“, nego to čine i boli. I to u ovom slučaju baš „in meliores – na bolje“!
Čim sam počeo s krunicom, desnom sam nogom protrljao potkoljenicu lijeve i oćutio da joj to veoma godi: bol se osjetno smanjila, a potom se desna ljubazno savila ispod lijeve da joj posluži kao jastuk. U tom času pade mi na pamet gornji naslov – Dodirni ozdravitelja u sebi te uklopih u njega razmišljanja otajstava krunice. Četvrtak je i na programau su Otajstva svjetla:
1. Krstitelj ga na Jordanu predstavlja: Evo Jaganjca Božjeg koji oduzima grijeh svijeta. A On o sebi: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza… da mogu liječiti srca slomljena…
2. U Kani mu Majka šapće: Sine, pospiješi „svoj čas“, dodirni i probudi Ozdravitelja u sebi, tvoji učenici trebaju znak, svijet te vapi i očekuje…!“
3. I krenuo je selima i gradovima Palestine, „naviješćujući Kraljevstvo i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu“.
4. Na Taboru se pojavljuje kao ozdravitelj s asistentima Mojsijem i Ilijom da bi učenicima dao „preventivno cijepljenje“ protiv blize sablazni križa.
5. Na otajstvenoj Večeri prepunoj svjetla najavljuje se i već nazire tama otajstva Velikog petka u kojemu „njegove nas rane iscijeliše“!
Ista tema razmišljanja ne ostavlja me ni kod brijanja, dok slušam Ujutro prvi – glas Jadrana iz Splita koji traži „ozdravitelja“ za Karepovac, te pod tušem kad se vlastitim tijelom uvjeravam da ne samo „ruka ruku mije“ nego i noga nogu, kad do nje ne može ruka. A bilo bi ljudski i kršćanski i dostojno i pravedno da i mi jedni druge „mijemo“, da svi ozdravitelja u sebi dodirnemo. (DSJ)
Sve novosti

b