subota, siječanj 25., 2020.

1650 župa u bazi

Župne novosti


21. kroz godinu26.08.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa/Pitve * 26. 8. – 2. 9. 2018.

Župski listić * Jelsa/Pitve * Br. 33/2018 (624) *26. 8. 2018.
---------------------------------------------
NEDJELJA 21. KROZ GODINU * MISE:
Jelsa: u 7h, 9h i 19h ;
Pitve u 9h ;
Zavala u 10,30h
------------------------------------------------
Kroz slijedeći tjedan u Jelsi mise u 8h i u 19h ; u Pitvama u utorak u 19h
U ponedjeljak Sv. Monika; u utorak Sv. Augustin; u srijedu: Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja; u subotu 1.9.: u 17h misa na Glavici sv. Nikole
----------------------------------------------
NEDJELJA 2. 9.: 22. KROZ GODINU – Prva u mjesecu * MISE:
Jelsa: u 7h, 9h i u 19h (u 18,30 krunica) ; Pitve u 9h ; Zavala u 10,30h
------------------------------------------------
Nasmijani kampaneli - SMIH I PLAČ
U pjesmi „Osobni kalendar“ Jurja Jurjevića nalazimo slijedeću strofu:
Na sprovodima se smije i o svatovima plače,
Uskrsna zvona su tolikima Veliki petak,
Jer u proljetnom cvijeću mnogi osjete drače,
A sred najvećeg slavlja sebi zažele metak.
U ljudska žalovanja život ponekad uplete tragikomiku ili se zgodi crni humor,
počev od onih reklamnih „bisera“:
PROFESIONALNE NARIKAČE: „Povoljno kukamo za vas na sprovodima!“
POGREBNO PODUZEĆE: „Vaše je samo da umrete; sve ostalo je naša briga!“

POMOZI JOJ ŽALIT : Pričala mi je tako jedna časna od Sinja kako je kao mala djevojčica držeći se materinih skuta hodala u jednom sprovodu. Čovjek je iznenada umro i njegova je udovica cijelim dugim putem od kuće do crkve naricala sričući razne žalopojke. U jednom trenutku je zamukla, maloj je to bilo čudno pa je potegla mater za suknju i pitala: „Majko, a što Anđa više ne žali?“ – Dite moje, bit će se umorila, odgovori joj mati. A djevojčica će puna suosjećanja: „Ajde joj ti pomozi!“

NOJGORE ZA PRVU NOĆ: Priča se na Braču da je jedan stari momak, a bi je bokun „na sprovu“, kad mu je umrla mater kukao u sprovodu: „Mojko moja, ovo mi se još nikad ni dogodilo!“ A kad je prije samog ukopa pogledao u otvoreni grob te vidio unutra vlagu i vodu, ojađen je zavapio: „A ma moja, di ćedu ti me ovo staaavit!“ A onda, da je utješi, brzo je dodao: „Ma, bit će ti nojgore za prvu noć!“

TKO ZNA JEL' BILO TAKO: Stari svećenik propovijeda o nekom mučeniku i to onako „po starinski“ kad se običavalo uvelike kititi živote svetaca a osobito plastično dočaravati mučenja i smrt sveca mučenika. Ovaj je toliko živopisno i potresno opisivao njegove muke, da su slušateljice, uglavnom stare žene, počele šmrcati i suosjećano plakati. Međutim je i na njega, starca, prešla „takajica“ pa ih je stao plačnim glasom umirivati: „Drage sestre, nemojte plakat, tko bi ga znao je li sve to bilo baš tako?!“
------------------------------------------------

SLUŽBA RIJEČI U NEDJELJU 26.8.

PRVO ČITANJE: Čitanje Knjige o Jošui
U one dane: Jošua sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove i oni stadoše pred Bogom. Tada reče Jošua svemu narodu: »Ako vam se ne sviđa služiti Gospodinu, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu.« Narod odgovori: »Daleko neka je od nas da ostavimo Gospodina, a služimo drugim bogovima. Gospodin, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim očima učinio velika čudesa i čuvao nas cijelim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili. I mi ćemo služiti Gospodinu jer on je Bog naš.«
--------------------------------------
PRIPJEV: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!
------------------------------------------

DRUGO ČITANJE: Ef 5, 21-32
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist glava Crkve – On, spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!
Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. Doista, mi smo udovi njegova tijela! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.
---------------------------------------------------
ALELUJA: Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život;
ti imaš riječi života vječnoga!
-----------------------------------------------------
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 6, 60-69)
U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.«
Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.«

Sve novosti

b