nedjelja, siječanj 26., 2020.

1650 župa u bazi

Župne novosti


22. KROZ GODINU02.09.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * Jelsa/Pitve * 2. 9. – 9. 9. 2018.

Župski listić * Jelsa/Pitve * Br. 34/2018 (625) *2. 9. 2018.
--------------------------------
NEDJELJA 22. KROZ GODINU – 1. u mjesecu
* MISE: Jelsa: u 7h, 9h i 19h (u 18,30 krunica) ;
Pitve u 9h (PREDSTAVLJANJE NOVOG ŽUPNIKA);
Zavala u 10,30h
--------------------------------
Kroz slijedeći tjedan u Jelsi mise u 8h i u 19h
U ponedjeljak Sv. Grgur Veliki; u srijedu: Sv. Majka Terezija;
u petak: Sv. Marko Križevčanin; PRVI PETAK

Za Vepric ove godine nema organiziranog hodočašća; tko hoće ići, mora se organizirati sam!
U Vepricu je glavna hodočasnička misa užežin blgdana – u petak u 17,30 sati.
-----------------------------
subota – 8. 9.: BLAGDAN ROĐENJA BDM – MALA GOSPA
MISE: Jelsa u 9h i u 19h; Pitve u 9h
----------------------------
NEDJELJA 9. 9.: 23. KROZ GODINU * MISE:
Jelsa: u 7h, 9h i u 19h ; Pitve u 9h ; Zavala u 10,30h
---------------------------
NASMIJANI KAMPANELI
Grozd
Jednog dana, ne tako davno, na vrata nekog samostana pokucao seljak iz obližnjeg mjesta. Kad brat vratar otvori teška hrastova vrata, seljak mu sa smješkom pruži prekrasan grozd. "Brate vrataru", kože došljak, "znaš li ti kome sam donio ovaj najlijepši grozd što sam ga ubrao u svom vinogradu?" "Ravnatelju samostana ili nekom drugom bratu iz naše zajednice." "Ne! Tebi sam ga donio!"
"Meni?" ozarena će lica iznenađeni brat vratar. "Zar si ga baš meni donio?" "Naravno, tebi sam ga donio jer si me uvijek ljubazno i prijateljski primao kad sam dolazio zatražiti kakvu pomoć. Htio sam te malo razveseliti ovim grozdom." Učinilo mu se da je i sam obasjan rumenilom s vratarevog lica.
Brat vratar je grozd stavio na vidljivo mjesto i cijelo ga jutro pogledavao s divljenjem. Grozd bijaše doista prekrasan. Odjednom mu padne na pamet: "Zašto ja ne bih ovim grozdom obradovao našeg ravnatelja?!"
Uzeo je grozd i odnio ga starješini samostana. Ovaj se grozdu iskreno obradovao. No, uskoro se sjeti starijega bolesnog brata i odluči: "Odnijet ću ga njemu, neka se malo osladi." Tako je grozd ponovno krenuo dalje. Nije, međutim, dugo ostao ni u sobi bolesnog brata. Ovaj je naime naumio njime obradovati brata kuhara koji se po cijeli dan znoji oko peći. Brat kuhar je grozd poslao bratu sakristanu (da ga malo razveseli), a ovaj ga je odnio najmlađem bratu u samostanu, od kojeg je grozd opet pošao dalje. Kružeći od brata do brata, grozd je ponovno dospio k bratu vrataru (da ga malo razveseli). Tako bi zatvoren krug, krug radosti.
--------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI - U NEDJELJU 2.9.

PRIPJEV Gospodine, tko smije
prebivati u šatoru tvome?
Onaj samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
i ne kleveće jezikom
Koji bližnjem zla ne nanosi
i ne sramoti susjeda svoga;
koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se Gospodina boje.
Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.
-----------------------------
DRUGO ČITANJE: Jak 1, 17-18.21b-22.27
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Braćo moja ljubljena: Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlilâ u kome nema promjene ni sjene od mijene. Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova.
Sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta
---------------------------
ALELUJA: Po svom naumu on nas porodi riječju Istine,
da budemo prvina neka njegovih plodova.
---------------------------
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Marku Mk 7, 1-8.14-15.21-23
U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?« A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.«
Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«

Sve novosti

b