subota, siječanj 25., 2020.

1650 župa u bazi

Župne novosti


26. KROZ GODINU30.09.2018.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * 30. 9. – 7. 10. 2018.
Župski listić* Jelsa* Br. 38/2018 (629) *30. 9. 2018.

NEDJELJA 26. K.G. (Sv. Jeronim, zašt. Dalmacije)
* MISE: u 9h i u 19h
--------------------------------
PRIPJEV : Naredba Gospodnja srce sladi!
Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.
Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.
Sluga tvoj pomno na njih pazi,
vrlo brižno on ih čuva.
Ali tko propuste svoje da zapazi?
Od potajnih grijeha očisti me!
Od oholosti čuvaj slugu svoga
da mnome ne zavlada.
Tad ću biti neokaljan,
čist od grijeha velikoga.
-----------------------------------
DRUGO ČITANJE:
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola (Jak 5, 1-6)
De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! Evo: plaća kosaca vaših njiva – koju im uskratiste – viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospodina nad vojskama. Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!
-------------------------------------
.ALELUJA: Bog nas je pozvao po evanđelju na posjedovanje slave
Gospodina našega Isusa Krista
----------------------------------------
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 9, 38 – 43.45.47-48)
U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.« »Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.« »Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«
»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.«
--------------------------------------------

POČINJE Listopad: MJESEC KRUNICE:
U Enchiridion Indulgentiarum, izd. 1999., Udjelba 17. Čitamo: “Neka se vjernicima prepo¬ruči Gospina krunica i neka im se osvijetle njezina narav i važnost. Potpuni se oprost udjeljuje moliteljima Marijanske krunice u crkvi ili oratoriju ili obitelji…
SVAKOGA DANA: misa u 8h i u 18,30h; u 18h krunica; u Sv. Mihovila u 15h
U ponedjeljak: Sv. Terezija od Djeteta Isusa,
u utorak: Sv. Stjepan I., papa i mučenik – zaštitnik biskupije i grada Hvara;
u četvrtak: Sv. Franjo Asiški, redovnik, utemeljitelj Franjevačkog reda;
u petak: PRVI PETAK; subota: Sv. Bruno; PRVA SUBOTA
-----------------------
NEDJELJA 7. 10.: 27. K. G. – RUZARICA (-prva u mjesecu)
* MISE: u 9h i u 18,30h (u 18h krunica)
-------------------------------------
Na večernjoj misi bit će poimenice predstavljeni vjeroučenici 3. razreda – „PRVOPRIČESNICI“, tj. oni koji započinju bližu pripravu na Prvu svetu pričest.
RODITELJI – molim da ih dopratite, da se po mogućnosti ispovjedite i pričestite,
a također da predvidite s njima ostati na kratkom sastanku poslije mise!
--------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
veže se uz večernju misu i krunicu u 18,30h, po slijedećem rasporedu:
1. i 4. razred: ponedjeljak; 2. i 5. razred: utorak; 3. razred: četvrtak;
6. razred: srijeda; 7. i 8. razred: petak ili subota
Roditelji, molim, apeliram, preporučam, preklinjem – pa ako baš hoćete – naređujem i „ucjenjujem“: potrudite se da vaše dijete uredno pohađa župski vjeronauk, a to u ovom tjednu znači krunicu i misu, obvezno barem u onaj svoj dan po gornjem rasporedu, a poželjno je i svake večeri, jamčim da mu neće naškoditi. Ako ne ide drugačije, uhvatite ga za ruku i dovedite, osobito ako je u nižim razredima i ako želite i hoćete da se u 3. razredu pričesti. Vodit će se evidencija:
„preskakanjem“ vjeronauka i(li) mise u 1. i 2. razredu može se i ovdje „pasti“ godina te na Pričest biti pripušten tek u 4. ili 5. razredu! PREPORUČAM DA ME SHVATITE DOSLOVNO I OZBILJNO !
-----------------------------------------------------------------
ŽENIDBENE NAPOVIJEDI:
KUZMA MATIJEVIĆ, Mate i Alenke r. Kuničić, iz Dola , i
ANAMARIJA IVANIŠEVIĆ, Vinka i Biljane r. Bošković – u subotu 6.10. u 18h.
--------------------
ANTE VILIČIĆ, Ivana i Lidije r. Gvardijančić, iz Ljubljane, i
ANABELA GLASINOVIĆ, Petra i Anice r. Rubinić – u subotu 6.10. u 19,30h.
-------------------------------------------------------------------
ZAHVALNOST
Jer je od Njega i po Njemu i u Njemu sve. Njemu slava u vijeke! Amen.
Rimljanima 11:36
Biste li željeli postići veći osjećaj zahvalnosti? George Herbert, britanski pjesnik iz 17. stoljeća, u svojoj pjesmi Zahval¬nost potiče čitatelje prema tome cilju: »Ti koji si mi toliko toga dao, daj mi još jednu stvar: zahvalno srce.«
Herbert je shvatio da jedino što treba da bi bio zahvalan je svijest o blagoslovima koje mu je Bog već dao.
Biblija proglašava Isusa Krista izvorom svih blagoslova u Poslanici Rimljanima 11:36: »Sve je od Njega, po Njemu i za Njega« (K. S.). »Sve« obuhvaća i iznimne i obične, sva¬kodnevne darove u našem životu. Sve što primamo u životu dolazi izravno od našega nebeskog Oca (Jakovljeva 1:17) i On nam to rado daje iz ljubavi prema nama.
Kako bih postala što svjesnija Božjih blagoslova u svojem životu, učim prepoznavati izvor radosti koje doživljavam sva¬koga dana, ali posebno onih koje često uzimam zdravo za gotovo. Danas to uključuje svježe jutro za trčanje, iščekiva¬nje večeri koju ću provesti s prijateljima, dobro opskrbljenu smočnicu pa ću moći raditi palačinke sa svojim kćerima, lje¬potu svijeta ispred mojeg prozora i miris svježe kuhane kave.
Što je vama »toliko mnogo« Bog već dao? Uspijete li vi¬djeti te blagoslove, vaša će se zahvalnost povećavati. - Lisa Samra
Kada razmišljate o svemu što je dobro u vašem životu, zahvalite
---------------------------------------------

Sve novosti

b