srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


28. KROZ GODINU11.10.2020.

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA 671 - MB 1247948;
IBAN: HR042340009-1100140304
MB 1247948; IBAN: HR042340009-1100140304 OIB 51486979268;
Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.mojazupa.com ; www.zupajelsa.com– Jelsa;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@gmail.com
===============================================================
* ŽUPSKE OBAVIJESTI * 11. 10. – 18. 10. 2020. *
Župski listić * Jelsa * Br. 40/2020. (733)
----------------------------------
NEDJELJA 11. 10. - 28 K.g.- Katehetska
MISE u 9h i u 18,30h (krunica u 18h)
(u večernjoj misi predstavljanje prvašića)
-----------------------------------
KROZ TJEDAN: u 18h krunica, potom misa
--------------------------------
VJERONAUK: u 18h (krunica, misa) - po razredima: 1.pon.,2. ut., 3. u sri,
5. i 6. u čet. 7. i 8.r. u petak;
prvopričenici svaki dan te u subotu vjeronauk u 9h
----------------------------------
Četvrtak: Sv. Terezija Avilska; subota: Sv. Ignacije Antiohijski
U subotu misa u 8h te, ako vrijeme bude pogodno, u Carkvici sv. Luke u 16h
-----------------------------------
18. 10. - NEDJELJA 29. KROZ GODINU - Presv. Sakramenta (Sv. Luka)
MISIJSKA NEDJELJA: milostinja/prilozi i molitva za misije i misionare
MISE u 10 sati i u 18,30 sati; krunica-misijjska u 18 sati
--------------------------------
ŽENIDBENA NAPOVIJED:
MARINO DRAGIČEVIĆ, Tomislava i Tamare r. Vukičević, i
KARMEN ZENČIĆ, Dinkota i Vinke r. Makjanić
- vjenčat će se u subotu 17. 10. 2020.
-------------------------------
Ako nekoga zanima DON STANKOV NASTUP NA TV-JADRANU (6.10.)
i razgovor o vjeri u praksi - u emisiji VIDLJIVI TRAGOVI – Youtube:
https://youtu.be/6XHi9av9X8M ;
ili Fejs: https://www.facebook.com/Splitskomakarska/videos/426695194980004/
=====================================
SLUŽBA RIJEČI:

PRIPJEV: U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.
---------------------
ALELUJA: Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam
oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!
------------------------------
PRVO ČITANJE: Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 25, 6-10)
Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti – sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan: »Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Gospodin u koga se uzdasmo! Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva!«
-----------------------------------
DRUGO ČITANJE: (Fil 4, 12-14.19-20)
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo! Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača! Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.
----------------------------------------------
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 22, 1- 14)
U ono vrijeme: Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama: »Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!’ Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu!’ Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše – i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.« Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.«
=========================================

FRATELLI TUTTI – ENCIKLIKA PAPE FRANJE
Prošle nedjelje je na vatikanskim stranicama objavljena nova, treća po redu, enciklika pape Franje – Fratelli tutti (Svi smo braća). Papa je encikliku potpisao prethodne subote u Asizu, ali je htio da se ona objavi na blagdan sv. Franje, iz čijih je zapisa i preuzet naslov dokumenta.
Fratelli tutti je podijeljena na kratki uvod i osam poglavlja te sadrži, kako piše sam Sveti Otac, mnoge izvatke iz njegovih govora, pisama i dokumenata o bratstvu i društvenom prijateljstvu među ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, vjersku ili ideološku pripadnost.
U pisanju o općeljudskom zajedništvu (s naglaskom na izazov pandemije koronavirusa), Papa je inspiraciju crpio iz Deklaracije o ljudskom bratstvu za mir u svijetu i zajednički suživot koju je u veljači prošle godine potpisao u Abu Dhabiju, zajedno s velikim imamom džamije Al-Azhar, Ahmadom Al-Tayyibom. Papa se u više navrata u enciklici pozvao na taj dokument koji navodi da je “Bog sva ljudska bića stvorio jednakima u pravima, dužnostima i dostojanstvu te ih pozvao da žive zajedno kao braća i sestre.”
Sveti je Otac također istaknuo ključne probleme koji priječe zajedništvo među ljudima te ponudio recepte kako ga ostvariti. Navodimo naslove tema:
Abortus i eutanazija ; Odnos prema migrantima ; Rasizam ; Tržište i politika ; Društvene mreže ; ‘Pravedni rat’ i oružje; Smrtna kazna…
===============================================

=========================================
POPIS ŽUPNIKA I KAPELANA ŽUPE JELSA
– IZVAĐENO IZ RAZNIH MATICA
koliko je uspio pronaći don Ivo Bonacci (don Đino),
a poslije njega, tj. od 1950. do danas - don Stanko.
--------------

1. PETAR BONIFACIUS, notar i župnik Jelse i Pitava -1554-1590.
2. VID POLITEO, 1615.
3. AURELIJE STANOJEVIĆ, župnik 1632.
4. DOMINIK STRATIOTTI, župnik 1661.
5. NIKOLA BRODARIĆ, župnik 1670.
6. LUKA DE BONIS, zamjenik župnika
7. STJEPAN ZEGEZ, 1677.
8. PETAR GARGALEO, župnik 1679.
9. VILNIĆ, zamjenik župnika
10. THOREUS (Tore), župnik 1683.
11. Fra IVAN (Zuane) ZINZOLOVIĆ, zamj. župn.
12. IVAN RADUNOVIĆ, kapelan 1684.
13. PAVAO DRAGAČIĆ, prvi neovisni župnik Jelse odijeljen od Pitava 1684.
14. Fra LUKA MANGERKOVIĆ, zamjenik župnika 1685, prior Gradine.
15. IVAN COSMI, 1686.
16. STJEPAN MILEVČIĆ, župnik 1686.
17. JURAJ GAMULINOVIĆ, 1690.
18. IVAN DOMINIK COSMI, kurat 1692.
19. JURAJ RADUNOVIĆ, kapelan 1692.
20. NIKOLA ZAHNEO, 1694 kapelan, 1703. upravitelj župe; 1705. kurat.
21. ANDRIJA VILALIĆ, župnik 1706.
22. SILVESTAR MARTINIS, kapelan 1706.
23. NIKOLA TURZIA, župnik 1709.
24. IVAN OBRADOVIĆ, ekonom 1715.
25. Don DUJAM BRASANIĆ
26. Don PROSPER MOSMOVIĆ
27. IVAN COSMI, župnik 1717.
28. Don IVAN BOJANIĆ, 1726.
29. Don BARTUL DOBRONIĆ, 1726.
30. Don ANTE GOIĆ, 1732.
31. Don DUJAM SERAFIN BRESSANINI, upravitelj župe 1733.
32. Don IVAN (Zuane) DUBOKOVIĆ 1733.
33. TADIJA MILEVČIĆ, župnik 1744.
34. ANTUN TROJANOVIĆ, župnik 1766.
35. NIKOLA DOBRONIĆ, upravitelj župe 1770.
36. JAKOV ZAGHEZ, župnik 1773.
37. Don JURE DOBRONIĆ, 1784. kurat, 1799. kanonik u Hvaru.
38. Don NIKOLA DOBRONIĆ, kapelan 1785.
39. Don STJEPAN MILOŠEVIĆ, 1789. zamj. župnika; 1799-1830. župnik.
40. Don MATEJ VRANJICAN, zamjenik župnika 1791.
41. Don JEROLIM GELO (Cadcich) 1795.
42. Don STJEPAN ANDRIJIĆ, župnik 1795.
43. Don SERAFIN ŠANTIĆ, kapelan 1798.
44. Don IVAN DOBRONIĆ, zamjenik župnika 1820.
45. Don DOMINIK KOLUDROVIĆ, kapelan 1820.
46. Don NIKO GAMULIN, 1827-1830. kapelan, od 1830. do 1883. župnik.
47. Don VICE ZANKOVIĆ
48. Don NIKO GAČINA, kapelan
49. Don MATE GAMULIN, 1885-1883. kap.; 1883-1912. upr. župe, župnik
50. Don IVO BOJANIĆ, kapelan
51. Don VICKO BOJANIĆ, kapelan
52. Don JURE LUŠIĆ, kapelan
53. Don PETAR PERIĆ, kapelan
54. Don TOMA GAČINA, kapelan
55. Don VICE GAMULIN, kapelan
56. Don STJEPAN BOJANIĆ, kapelan
57. Don JOZO GRGIČEVIĆ, kapelan
58. Don VICKO GABELIĆ, 1912-1915 upr. župe; 1915-1935. župnik; kan.
59. Don PETAR RUDAN, kapelan
60. Don IVO TADIĆ, kapelan
61. Don IVO CARIĆ, kapelan
62. Don VICE GAMULIN, vjeroučitelj, a 1935. zamjenik župnika
63. Don IVO BONACCI (Don Đino), upr. župe 1936-1950. (+ na Božić).
64. Don MARKO MILATIĆ, župnik 1951-1967.
65. Don BOŽIDAR MEDVID, kapelan 1954-1967.; župnik 1967-2000.
66. Don STANKO JERČIĆ, kapelan 1973-1977.
67. Don TONČI KUSANOVIĆ, kapelan 1977-1980.
68. Don TEODOR DOROTIĆ, kapelan 1986-1989.
69. Don IVO LOZIĆ, sužupnik 1989-1990.
70. Don EMIL PAVIŠIĆ, sužupnik 1990-1994.
71. Don TONI ORŠOLIĆ, kapelan 1994-1996.
72. Don JURIC CARIĆ, kapelan 1996-2019.
73. Don LJUBOMIR GALOV, župnik 2000-2004.
74. Don STANKO JERČIĆ, župnik od 2004.
========================================Sve novosti

b