srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


33. KROZ GODINU15.11.2020.

* ŽUPSKE OBAVIJESTI * 15. 11. – 22. 11. 2020. *
Župski listić * Jelsa * Br. 45/2020. (738)
--------------------------
NEDJELJA 15. 11. - 33. K.G. – Presv. Sakramenta
MISE u 10h i u 17h
--------------------------
KROZ TJEDAN - misa (u pravilu) u 17h;
U ponedjeljak: Sv. Margareta Škotska;
u utorak Sv. Elizabeta Ugarska
-------------------------------
ISPOVIJED – UZ GOSPU OD ZDRAVLJA:
U petak u župskoj crkvi: uz misu u 8h te od 11h do 12h; u svetištu od 14h
U subotu – NA BLAGDAN: od 5 do 9 sati; i od 14 do 15 sati.
KROZ OSMINU: prije i za vrijeme svake hodočasničke popodnevne mise
-------------------------------------
SUBOTA 21. XI.
GOSPA OD ZDRAVLJA
* u 5 sati: SLUŽBA ČITANJA I SVETA MISA
u 8 sati MISA - ZASTRAŽIŠĆE – POLJICA
u 10 sati: SVEČANA KONCELEBRIRANA MISA
predvodi don Tomislav Ćubelić
u 15 sati MISA - SVIRČE (u 17hmisa u župskoj crkvi)
-------------------------------------------
Kroz osminu MISE U SVETIŠTU u 8h , te MISE ŽUPA u 15h
Temeljito ČIŠĆENJE CRKVE i okoliša Svetišta - u srijedu od 9h. Priskočite!
Unaprijed zahvaljujemo svima koji će doprinijeti ZA CVIJEĆE!
Prigodni Listić Gospe od Zdravlja, s rasporedom cijele osmine stiže vam u petak
-------------------------------
NEDJELJA 22. 11.: KRIST KRALJ
MISE: u 9h (klanjanje; u 16h zajednička ura) i u 17h
u Svetištu MISA PITAVA u 10,30h
------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: ponedjeljak:
1. razred u 9h; 2. r. u 9,45h; 5 r. u 10,30h; 6.r. u 11,15h
utorak: 3.r . u 9h ; 4. r. u 10h ; 7. i 8. r u 11h;
SREDNJOŠKOLCI : svi na misu na Gospu od Z.; 2. i 3. raz. u nedjelju u 18h
----------------------------------
Nasmijani kampaneli:
Ono što se tvrdi bez dokaza, može se i odbaciti bez dokaza. - Christopher Hitchens
Riječ 'ateizam' uopće ne bi trebala postojati. Kad ljudi ne bi izmišljali smiješne bogove, racionalni ljudi ih ne bi trebali nijekati. - Ricky Gervais
Iskustvo je najgori učitelj - prvo vam daje test, a tek onda znanje. - Vernon S. Law
Iskustvo je ime koje svatko daje svojim pogreškama. - Oscar Wilde
Lakše je prevariti ljude nego ih uvjeriti da su bili prevareni. - Mark Twain
=========================================
SLUŽBA RIJEČI:

PRIPJEV: Blago svima koji se boje Gospodina!
ALELUJA: Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin,
tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.
----------------------------
PRVO ČITANJE: Čitanje Knjige Mudrih izreka (Izr 31, 10-13.19-20.30-31)
Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina!
--------------------------
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 25, 14-30)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vre- mena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset.
Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«
=========================================
SUVREMENI RASIPNI SINOVI:
JESMO LI U OVOJ PANDEMIJI
ZABORAVILI NA ONU DRUGU - DROGU?
JE LI DROGA JOŠ UVIJEK - „BIJELI VRAG“ NAŠEG VREMENA?

Potresni opis iz knjige Carlo Caretto: PUSTINJA U GRADU

Sinoć se u bratstvu dogodila užasna stvar. Je¬dan narkoman, snažan poput bika, upao je me¬đu nas za vrijeme mise. Sva sreća da smo bili na kraju liturgije. I on, koji više nije mogao, izašao je s nama, koji više nismo mogli zbog uznemirenosti što ju je njego¬va nervozna prisutnost prenijela na zajednicu u molitvi.
U kuhinji je od mene zatražio kavu, upirući u me dva oka koja je teško zaboraviti jer su izgle¬dala poput očiju više dana progonjene životinje koja se više ne može opirati. Pola šalice je izlio po sebi zbog ruke koja mu je drhtala, a potom se uz strašne grčeve i povra¬ćanje, srušio na zemlju. Bili smo četvorica ali nismo ga uspijevali drža¬ti mirnim, tako da je udario glavom o brid peći. Na mojoj je ruci bilo krvi, kave i sline. Stavili smo mu jastuk ispod glave, ostavivši ga da leži tako na podu jer ga u tom času nismo imali volje nositi na prvi kat gdje se nalaze polj¬ski kreveti za braću.
Zadrijemao je na trenutak, a onda je otvorio oči pune neke beskrajne tuge i zatražio od mene bilo kakvu zamjenu za drogu. Cijeli je dan izdržao bez droge i sada više nije mogao trpjeti. Ponovno se počeo uvijati poput opsjednutoga. Kasnije je došao liječnik i dao mu injekciju.
Zatim su došla četiri bolničara i odvela ga na neurologiju.
To što sam vam ispričao suvremeni je prijevod stare Lukine prispodobe: one o razmetnome sinu.
U Isusovo vrijeme stvari su bile jednostavnije i gotovo je uvijek razlog za bijeg od kuće bila želja da se "s bludnicama proždre vlastito imanje" (Luka 15,30). Bili su to zdraviji ljudi. Danas imovinu, zdravlje, nade proždire čov¬jek u bijegu, droga. No priča je ista, iako dramatičnija i okrutnija. A osobito razumljivija. Koliko mi je stvari objasnila droga u svojoj ne¬milosrdnoj logici zadovoljstva! Rekao bih da je smanjila veličinu otoka na ko¬jem se nalazi čovjek u bijegu.
Kaže Luka da je sin razmetni, nakon što je sve prodao, otišao u neku daleku zemlju. Za nas ne postoji čak niti daleka zemlja. Do¬voljno je zaokrenuti iza ugla i naći se s grupom sebi sličnih u nekoj bijednoj nastambi gdje se, uz zvuk uobičajenoga gramofona, dobije mogućnost ubrizgati si dozu LSD-a.
Ali rekao sam da je otok oko sina razmetnoga manji pa je i rezultat brži, posljedice radikalnije, lekcija jasnija: daleko od Oca ne može se dugo živjeti, tamo je smrt. A ona stiže ranije. Bludnice proždiru polaganije i manje radikal-no od droge. LSD ima moć da ti mnogo više našteti.
Za stolom, u bratstvu, puno smo raspravljali o drogi. Ono što nas se najviše dojmilo bila je divovska snaga narkomana koji se pred raljama zla sveo na ništa.
Sina razmetnoga iz prispodobe slomila je glad, sinoćnjega narkomana zaustavili su isti učin¬ci droge.
Ne uspijeva se daleko stići slijedeći put naših pogrešnih izbora. Netko ili nešto se brine o tome da nas zaus¬tavi.
Nikada nisam tako jasno vidio zadatak boli u čovjekovu životu. Što bi bilo od čovjeka bez učinka fizičke boli? Tko bi ga zaustavio? Tko bi ga upozorio na zlo koje si čini? Tko bi mu energično pokazao posljedice nje¬govoga pretjerivanja? Rane nanesene prirodi?
Čovjek je slobodan bančiti i živjeti izokrećući red stvari, ali u pravome trenutku će na putu sresti patnju koja će ga prizemljiti. Slobodan je udaljiti se od Boga koji je red, priroda, život. I On, baš On, okružuje ga takvom živicom, prekriva mu put takvim trnjem kako bi ga čvrsto uvjerio da je bolje da se zaustavi i da se možda vrati natrag.
Neće čovjek uspjeti izigrati prirodu koja je Njegov veliki znak. Neće uspjeti zbaciti sa sebe strah, odnosno užas koji smrt zna staviti na njega. U biti, važno je zaustaviti se na vrijeme.
Pada mi na pamet priča o Pinokiju koji ništa ne osjeća jer je od drveta. Ali onoga dana kada ostavlja svoju nogu u kaminu, blizu vatre, njegova neosjetljivost na bol postaje njegova najveća opasnost i prijeti mu da cijeli izgori.
Čini se ludošću to govoriti, ali što bi se dogo¬dilo kada ne bi bilo boli da nas na vrijeme učini osjetljivima, da nas upozori? Tko bi zaustavio narkomana od sinoć?
Tko bi alkoholičara upozorio na nered u ko¬jemu živi?
Čovjek je toliko bolestan od grijeha, toliko žudi za zadovoljstvom da, kada ne bi pronašao živicu boli, za kratko bi vrijeme postao sotonski. Ništa se ne bi ispriječilo pred njegovim že¬ljama. Bio bi spreman hodati preko trupala kako bi zadovoljio svoju žudnju.
Ne vidimo li to možda kod bogatih i kod moć¬nih: moć uništenja? Do koje granice ide moćnik u svojoj pohlepi za posjedovanjem? U svojoj moći da gazi slabe? I nije li možda bolje da ga netko ili nešto upo¬zori na vrijeme, prije nego li se ostvari ono što kaže Matej u poglavlju 25 svojega evanđelja?
"Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; gol i ne zaogrnuste me" (Matej, 25,41-43).
Stigli smo upravo do razloga za bol: upozore¬nje. Rekao bih da strašan učinak koji bol ostavlja na nas, jezivi strah koji nas obuzima, i jest ovdje kako bi nam rekao: "Pazi, čovječe. Ja, bol, samo sam glasnik, znak. Ti se, čovječe, ne moraš bojati mene, koja ti činim uslugu. Moraš se bojati onoga što predstav¬ljam.
Ja, bol, znak sam privremene razdvojenosti. Ja, smrt, znak sam vječne razdvojenosti. E nje se uistinu moraš bojati!"
==============================================
Sve novosti

b