srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


6. KROZ GODINU17.02.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 17. 2. – 24. 2. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 7/2019 (649) * 17. 2. 2019.
----------------------
NEDJELJA 6. K.G. * - Presv. Sakramenta
MISE : u 10h i u 17h
-----------------------
KROZ TJEDAN: Misa svakog dana u 8 i u 17 sati;
petak – 22.2.: Katedra Sv. Patra apostola; subota: Sv. Polikarp, biskup-mučenik
KATEHEZA „OPROŠTENJE – mana ili vrlina?“ - u Jelsi u petak u 20h
-------------------
ŽUPSKI VJERONAUK –
OSNOVCI: - uz večernju misu u 17h po rasporedu:
1. i 4. r: pon; 2. i 5. r.: ut; 6. r.: sri; 7. i 8. r. u pet/sub; 3. r. u četvrtak;
MINISTRANTI-PRIPRAVNICI u ponedjaljak i 16,30h: vježbe, a pouka se nastavlja i preko mise, tako da oni iz 2. i 3. razreda time ispunjaju svoju obvezu.
SREDNJOŠKOLCI 2. razred – pripravnici za Krizmu - u nedjelju u 18h
------------------------------
24. 2. : NEDJELJA 7. KROZ GODINU : * MISE: u 10h i u 17h
------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:

PODVALJENA DIPLOMA: Jedan policajac iz BiH kojem je „dijagnosticirana“ lažna diploma izjavio je: „Nisam znao da nije ptava. Ja sam mu pošteno platio, a on mi podvalio!“
DRUGI MOMAK: Mladić se obraća prodavačici u robnoj kući: Pomozite mi, molim Vas! Ne znam što bih kupio svojoj dragoj za rođendan. – Sigurno Vi to znate bolje od mene. – Dobro, ali što biste vi poželjeli da ste moja zaručnica? Prodavačica ga malo bolje pogleda i reče: Drugoga momka!
ŠKOLSKA PITANJA: BERBA: Kad se beru jabuke? – Kad susjed nije kod kuće!
SUBJEKT: Ivice,-Mama pjeva!, što je mama u toj rečenici? – Pjevačica!
JEDINI: Zašto je samo jedan Bog? – Jer je posvuda, pa za drugoga nema mjesta!
---------------------------
SLUŽBA RIJEČI - ČITANJA:

PRVO ČITANJE Čitanje Knjige proroka Izaije
Jr 17, 5-8 Ovo govori Gospodin: »Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i srce svoje od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku,tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.
Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.«
-----------------------
PRIPJEV: Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.
--------------------------
DRUGO ČITANJE: 1Kor 15,12.16-20
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
--------------------
ALELUJA: Radujte se i poskakujte, govori Gospodin,
evo, plaća vaša velika je na nebu.
-----------------------
EVANĐELJE (Lk 6, 17.20-26):
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu.
Podigne oči prema učenicima i govoraše: »Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati! Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!« »Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati! Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«
---------------------------
VRLO LIJEPA MEDITACIJA – OSOBITO ZA ONE KOJI SE JAGME ZA „ČUDIMA“

Sto je čudo?
Možemo ga ocrtati na različite načine: čudo je pojava koja se protivi prirodnim zakonima, zagovor u trenutcima duboke pogibelji; čuda su ozdravljenja i vizije, nevjerojatni susreti, posredovanje u posljed¬nji čas kada stigne Neželjena Namjernica (misli se na smrt – op.u.).
Svi su ti opisi točni, ali pravo čudo još je veće od toga: ono iznenada ispunja naša srca Ljubavlju. Kad se to dogodi, osjetimo duboko poštovanje prema milosti koju nam je Bog podario.
I stoga, čudo naše svagdanje daj nam danas, Go¬spode!
Čak i kada ga ne možemo primijetiti jer su naše misli zaokupljene junačkim djelima i osvajanjima. Čak i kada smo toliko usredotočeni na svagdanje zadaće da ne vidimo koliko je čudo Božje promijenilo naš put.
Kada smo sami i potišteni, podari nam oči da vi¬dimo život koji nas okružuje: cvijet koji se rada, zvijezde koje putuju nebom, udaljeni pjev ptičji ili bliski glas djetinji.
Daj nam moć da shvatimo kako ono najvažnije u životu moramo otkriti bez ičije pomoći. I neka se ne osjetimo napuštenima u tim trenutcima spoznaje: osjetimo uvijek prisutnost Tvoju i spremnost Tvoju da se umiješaš ako nam korak krene tik do ponora.
Daj nam moć da vjerno slijedimo svoj put usprkos strahu i da prihvatimo neobjašnjivo usprkos po¬trebi da sve razumijemo i prepoznamo.
Daj nam da spoznamo kako snaga Ljubavi leži u njezinim proturječjima. I da se Ljubav može sačuva¬ti samo u stalnoj mijeni, a ne u postojanosti bez iza¬zova.
Daj nam da vidimo čudo u svakom zanosu poni¬znoga i u svakoj skrušenosti ohologa.
Kad se naše noge umore, daj nam moć da hoda¬mo snagom srca.
Daj nam oči da vidimo čudo različitosti u svako¬me zrncu pustinjskoga pijeska i neka nas ono ohra¬bri da prihvatimo sebe onakvima kakvi jesmo. Jer, baš kao što na cijelome svijetu ne postoje dva ista zrna pijeska, tako ne postoje ni dva ljudska bića koja misle i djeluju na isti način.
Podaj nam poniznost u času primanja i radost u času davanja.
Daj nam da shvatimo kako mudrost nije u odgo¬vorima koje dobivamo, nego u misteriju pitanja koja nam obogaćuju život.
Ne daj da budemo zarobljeni onim što mislimo da poznajemo - jer uistinu vrlo malo znamo o Sudbini. Budi nam nadahnuće za uzorito djelovanje koje krase četiri dragocjene vrline: smjelost, profinje¬nost, ljubav i prijateljstvo.
***
Čudo naše svagdanje daj nam danas, Gospode!
Jer kao što mnogim putovima možemo stići do vrha planine, tako i mnogim putevima možemo do¬stići svoj cilj. Pokaži nam put, jedini dostojan da ga slijedimo: onaj na kojem ćemo pronaći Ljubav.
Prije negoli probudimo ljubav u drugima, pomozi nam da probudimo Ljubav koja spava u nama. Jedino tako možemo steći naklonost, izazvati ushiće¬nje i poštovanje drugih.
Pomozi nam da raspoznamo bitke naše od onih u koje bivamo uvučeni protiv svoje volje i pokaži nam bitke koje ne možemo izbjeći jer ih je Sudbina sama na naš put postavila.
Otvori nam oči da vidimo kako ne postoje dva jednaka dana. Svaki nam nosi drugo čudo, od kojih svako čini da nastavimo disati, sanjati i hodati pod suncem.
I uši nam otvori da čujemo primjerene riječi koje odjednom navru iz usta naših bližnjih, iako od njih nismo tražili savjeta i nisu mogli znati što nam leži na duši.
Obdari naša usta darom govora ljudskog, kao i darom govora anđeoskog. Reknimo: »Čuda nisu protivna prirodnim zakonima; tako mislimo samo zato što ne poznajemo uistinu zakone prirode.«
Tad ponizno i s poštovanjem pognimo glave i reknimo: »Slijep sam bio, al' progledah. Nijem sam bio, al? progovorih. Gluh sam bio, a sada opet čujem. Jer čuda se Božja u meni dogodiše i, sve što smatrah izgubljenim, ponovno se vratilo.«
Upravo tako djeluju čuda. Ona paraju velove i mijenjaju sve, ali nikada nam ne razotkrivaju što se krije onkraj vela.
Neozlijeđene nas izbavljaju iz doline sjenki i smrti, ali ne kazuju nam kojim će nas putem dovesti do planina radosti i svjetla.
Ona otvaraju vrata okovana neraskidivim lokoti¬ma, nikada se ne koristeći ključem.
Ona okružuju sunca planetima, kako se nikada ne bi osjećala usamljeno u Univerzumu i čuvaju pla¬nete na dovoljnoj udaljenosti kako ih sunca ne bi mogla proždrijeti.
Ona žito u kruh radom preobražavaju, preinačuju grožđe u vino strpljenjem, a uskrsnućem snova smrt pretvaraju u život.
I stoga, čudo naše svagdanje daj nam danas, Go¬spode!
I oprosti nam ako ga ne mognemo uvijek prepo¬znati.
P. Coelho: RUKOPIS IZ AKRE
------------------------------------------------------------------------Sve novosti

b