srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


2. korizme17.03.2019.

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA - MB 1247948; OIB 51486979268; IBAN: HR042340009-1100140304
Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.mojazupa.com – Jelsa;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr
Kapelan: don Jurica Carić: 761-099; 091/508-9521;
----------------------
ŽUPSKE OBAVIJESTI 17. 3. – 24. 3. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 11/2019 (653) * 17. 3. 2019.

NEDJELJA 2. KORIZMENA- Presv. Sakramenta
MISE : u 10h i u 17,30h (Put križa)
-----------------
KROZ TJEDAN: mise svakog dana u 8h i u 17,30h ; u petak i Put križa (u 17,30h) ;
Počinje Tjedan solidarnosti i zajedništva
s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (18.-24.3.2019.)
U akciju se može uključiti:
- pozivom na donacijski telefon 060 9010 (cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uključen)
- uplatom na žiro račun Hrvatskog Caritasa, IBAN: HR05 2340 0091 1000 80340, poziv na br. 101
- uplatom novčanog dara u župi (i kroz milostinju u nedjelju) - on-line donacijom
-------------------------------------
U utorak: SV. JOSIP – zaručnik BDM - svetkovina: MISE: u 9h i u 17,30h
----------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI: SVI u utorak (Sv. Josip) i u petak (Put križa) u 17,30h;
SREDNJOŠKOLCI – SVI u utorak u 9 sati – na misu (Sv. Josip)
KRIZMANICI (2.r.) – u nedjelju u 19 sati
----------------------------------
NEDJELJA 24. 3.: 3. KORIZME (Bezimena)
*MISE: u 10h i u 17,30h (Put križa)
---------------------------------
ZARUČNIČKI TEČAJ
U Hvaru i Jelsi u srijedu i četvrtak
20. i 21. 3. - sve u 20 sati.
------------------------------------
Nasmijani kampaneli:
GDJE VAM JE MUŽ: Razgovaraju dame u frizerskom salonu: „Moj je muž rekao da ide kod brata; nazvala sam ali njega tamo nema!“ Druga veli: „A moj je rekao da ide kod svoje majke; cijelo popodne sam nazivala svekrvu, ali njega nema“. Treća ponosno reče: „E vidite, ja uvijek znam gdje je moj muž!“ – Nemoguće – povikaše one dvije. „Moguće je, ja sam udovica!“

POZIRANJE: Hvali se žena mužu: Pozirala sam onom slavnom slikaru za sliku Eva i zmija. – Muž će zajedljivo: Lijepo! A tko je pozirao za Evu!
------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI
PRIPJEV:
Gospodin mi je svjetlost i spasenje.
-------
DROGO ČITANJE (Fil 3, 17-4,1)
Čitanje Poslanice
svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo: Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko.
Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: Snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako – čvrsto stojte u Gospodin
-------------------
PRIJE EVANĐELJA: Niz sjajnog oblaka začu se Očev glas:
Ovo je Sin moj, Izabranik! Njeda slušajte!
-------------------
EVANĐELJE (Lk 9, 28b-36)
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše ¬svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.
Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.
-----------------------------
KORIZMA - PRIGODA ZA ZAOKRET - Metanoja - obraćenje
Svaki naš vjernik koji prekoračuje prag ispovjedaonice, napose u korizmenom vremenu, negdje u dubini svoje duše žudi za zaokretom, novim početkom, preporodom, preplavljenošću Duhom Svetim, pranjem u kupelji milosti. Medu nama su ti koji žude za novim rađanjem, pa i medu onima koje smo možebit otpisali zbog kojekakvih životnih iskliznuća.
Upravo ti trebaju ponajvećma zahvate milosti u svome životu jer su na sebi iskusili svu dubinu, gorčinu i bijedu grijeha.
Riječ je, dakle, o obraćenju. Nema stvarnog obraćenja, nema odlučnoga priklanjanja dobru i boljemu, ako sebi ne priznamo otvoreno i pošteno, od čega se moramo odvratiti. Naizgled smo u nevolji kao družina na svadbi u Kani Galilejskoj, kad ponesta vina. Na Marijin zagovor Isus veli poslužiteljima: "Napunite posude vodom"…
Napunite vi osobno posude s vodom. Izbacite iz sebe sve bljutavo, sta¬ro, otrcano, neukusno, sve što vaš život onečišćuje. Donesite to njemu, donesite Isusu sve što vas do grla guši. I čine što im Isus nalaže: "I napuniše posude do ruba, do vrha." Tek kad čovjek ostavi sve staro i strano, kad se isprazni od svega, iskusit će čudo, imat će Isusa uza se te sve ono što Isus može čovjeku pružiti.
Nevolja koju čovjek iskaže pred njim, od srca i pošteno, može pretvoriti vodu nevolje u vino radosti. Preobraziti. To je vri¬jeme korizme. To je vrijeme kad svatko za sebe polaže račun svome odnosu prema Bogu, kad svatko produbljuje i udu- bljuje se u zbilju svoga života. Kad svatko prikuplja snagu za budućnost. Nije riječ o budućnosti planeta, svijeta ili ljudi, riječ je o budućnosti svakoga pojedinca, svake osobe. Jer u ovom trenutku počinje budućnost, tvoja i moja. Od nas za¬visi s kakvim predznakom. Nemoguće je govoriti o promjeni Crkve, struktura, institucija, ako nema promjene osoba koje tvore Crkvu. Osobe sačinjavaju institucije u Crkvi i njezine strukture.
Govor i priča ne mijenjaju ni kršćane ni kršćanstvo. Treba¬mo učiniti zaokrete u mišljenju, obrat u djelovanju, zaokret u praksi. Zaokret, prevrat s kojim je nekoć kršćanstvo uopće započelo svoj povijesni hod. U početku je ono jednostavno prozvano Put. Počelo je povijesni hod, put s malim koraci¬ma, vjerom u Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Isto se očekuje od svakoga korizmenog vremena, pa i ovoga što nam predstoji. Odvažimo se kročiti za Gospodinom, no¬seći terete i muke života i svijeta. Tako ćemo imati ispunjeni
oplođeni život. Hod za njim jest uvijek obraćenički hod, hod u Duhu, prema Marijinu uzoru. (fra Tomislav Pervan)
OSAM MJESECI JE DJECA NISU POSJETILA!
Iz kateheze pape Franje održane na općoj audijenciji u srijedu 4. ožujka 2015.
Ružno je vidjeti odbačene starije osobe, to je ružno, to je grijeh! Ne usuđuje se to reći otvoreno ali to se čini! Ima nešto podlo u tome navikavanju na kulturu odbacivanja. Ali mi smo navikli odbacivati ljude. Želimo otkloniti svoj sve veći strah od slabosti i ranjivosti; ali time povećavamo tjeskobu kod starijih osoba da će predstavljati teret i da će biti napušteni.
Stariji su ostavljeni, i to ne samo u materijalnoj neizvjesnosti. Ostavljeni su
u sebičnoj nemogućnosti da se prihvate njihove granice koje odražavaju naše ograničenosti, u mnogim teškoćama koje se mora danas prevladati da bi se opstalo u društvu koje im ne dopušta sudjelovati, imati pravo glasa, niti biti uporišna točka po uzoru na potrošački model samo mladi mogu biti korisni i mogu uživati'.
Starije osobe bi naprotiv trebale biti, za društvo u cjelini, zaliha mudrosti našeg naroda. Stariji su zaliha mudrosti našeg naroda! S kolikom se samo lakoćom uspava svijest kadanema ljubavi! I to se i događa. Sjećam se, dok sam posjećivao staračke domove, razgovarao sam sa svima i mnogo puta sam čuo ovo: Kako ste? A djeca? - Pa, dobro - Koliko imate djece? - Mnogo. - I dolaze li vas posjetiti? - Da, da, uvijek, da, dolaze. - Kada su došli zadnji put? Sjećam se jedne starice koja mi je rekla: "Ah, za Božić!". A bio je kolovoz! Osam mjeseci je djeca nisu posjetila, osam mjeseci napuštena! To se zove smrtni grijeh, jeste li razumjeli?
------------------------
BITI SAMO „DOBAR ČOVJEK" NIJE DOVOLJNO!
„Ne trebam ići u Crkvu. Glavno je da sam dobar čovjek."
Ovaj argument često se koristi i poprilično je podmukao. Kada netko kaže kako je „dobar čovjek", zapravo želi reći kako „nije loš čovjek" - pri čemu su loši ljudi oni koji ubijaju, siluju i kradu. Većina se ljudi ne treba posebno truditi kako bi izbjegavala ove grijehe te upravo u tome i jest stvar: potruditi se koliko je najmanje potrebno da bismo se „provukli". Ne zvuči baš kristoliko, zar ne? No, neovisno o takvom mentalitetu, postoji daleko važniji razlog zbog kojeg katolici idu u Crkvu. Sveta Misa je zaglavni kamen naše vjere, radi onoga što tvori njenu bit, a to je Euharistija. Ona je izvor svega života za katolike koji vjeruju kako kruh i vino postaju pravo Tijelo i Krv Kristova. Nije riječ tek o simbolu za Boga, već o Bogu koji nam se tjelesno uprisutnjuje na način što ga samo kroz molitvu ne možemo doživjeti. Isus je rekao: „Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan." (Iv 6, 53-54). Štoviše, Euharistija je - kao i svi drugi sakramenti - dostupna samo onima unutar Crkve. Kada smo pripadnici Crkve, Kristova vidljiva tijela ovdje na zemlji, naši su životi blisko povezani sa životima drugih koji Crkvi pripadaju. Naš je osobni odnos
s Bogom ključan, ali također imamo i odgovornost živjeti kao vjerni udovi Kristova tijela. Biti samo „dobar čovjek" nije dovoljno. (Matko Petrović)
------------------------------------------------------


Sve novosti

b