srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


5. KORIZME - GLUHA07.04.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 7. 4. – 14. 4. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 14/2019 (656) * 7. 3. 2019.
----------------------------
NEDJELJA 5. KORIZMENA - Gluha
MISE : u 10h i u 18h (Put križa)
KROZ TJEDAN: misa u 18h (u pon. u 8h) ; u petak PRIMOPREDAJA KRIŽA
---------------------
MASLINOVE GRANČICE NADE ZA CARITAS
Tko može, donijeti pred garažu Tea Sarjanovića Jurine – do 10h u srijedu
(ne trebate ih usitnjavati, dovoljno je vezati ih čvrsto u snopove!)
------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – slijedećeg tjedna:
OSNOVCI: u srijedu - po rasporedu:
1.razred u 9h ; 2.r. u 9,45h 4. i 5. r. u 10,30h ; 6. 7. i 8.r. u 11,15h
PRVOPRIČESNICI (3.r.) u četvrtak, petak i u subotu u 9h;
SREDNJOŠKOLCI 1. r. u četvrtak u 19 sati; 2.r. u četvrtak u 20h
----------------------------------
ISPOVIJED U SUBOTU UOČI CVJETNICE:
10h – 12h; 16h – 19h ; srednjoškolci i ostali mladi u 19 sati
---------------------------------
NEDJELJA – 14. 3.: CVJETNICA - (Muke, od Palme)
bogoslužje započinje u 9 sati – blagoslovom grančica ispred Sv. Ivana;
Poslije mise KLANJANJE PRESVETOME – završna ura u 18h
----------------------------------
Molimo za OVOGODIŠNJE KRIŽONOŠE:
Petar Bunčuga (Jelsa), Krišto Barbić (Pitve), Božen Grgičević (Vrisnik),
Frane Carić (Svirče), Josip Bojanić (Vrbanj) i Robert Čagalj (Vrboska).
Podrobnije i slikom će vam biti predstavljeni u slijedećem Listiću.
-------------------------------
Nasmijani kampaneli:
Predstavljamo svo bogatstvo lokalnih izraza za jedan često korišten predmet.
Zapravo i ne postoji standardni izraz za ‘veliku žlicu’ uz pomoć koje se vadi juha ili drugo varivo. Pogledajte kako se to kaže u različitim dijelovima Hrvatske,
a možda vi znate još neki naziv!
Neki kažu da je „hrvatski“ zaimača ili grabilica, ali tako se naziva mnogo toga čime se grabi ili „zaima – uzima“!
A gledajte di je potonula naša - KAČICA!
----------------------------------
SLUŽBA RIJEČI:
PRIPJEV: Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni.
----------------
DRUGO ČITANJE:
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima (Fil 3, 8-14)
Braćo: Sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.
----------------------------
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Sada dakle, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem
svojim, jer ja sam nježnost sama i milosrđe.
------------------------------
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 8, 1-11)
U ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati.
Uto mu pismo¬znanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?« To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti.
Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.«
-------------------------------
IZ KRONIKE KAPETANA NIKE DUBOKOVIĆA
*** T R A V A N J

2.4.1876. Bi danas dovršen turanj na sjevernom lukobranu od Jelse na vrh koga stoji svjetiljka ( lanterna) . Potrošeno biše 255 fio.
2.4.1877. Bi danas pjevana zadnja misa u staroj crkvi Sv. Jakova u Pitvama.
4.4.1877. Počeli su danas razoriti crkvu svetog Jakova u Pitvama.
4.4.1910. Kap. Niko Duboković imenovan Predsjednikom Hrvatske Stranke u Dalmaciji. 5.4.1909. Danas je hrvatsko srbski jezik bio proglašen uredovnim jezikom kod državnih ureda u Dalmaciji.
6.4.1906. Danas je svršeno 46 linearnih metara obale od Vidalinčića kuće u Jelsi put škvera od Lučice.
9.4.1910. Današnja SMOTRA nosi da je Dum Mati
Gamulinu župniku Jelse bio udjeljen zlatni križ za zasluge s krunom.
10.4.1876. Bi danas imenovan Hvarskim biskupom dr. Andrija Ilić Starogradjanin. Bio je profesor i rektor bogoslovije u zadru, od 1876. do svoje smrti 1887. bio je hvarski biskup.
*14.4.1868. Namjesnik Filip Filipović koji je u ona doba vladao Dalmacijom potvrdio je bez ikakve promjene pravila Čitaonice; i tako je ona započela svoju djelatnost prvom skupštinom koja bi održana na 14. travnja 1868., u kojoj bi zaključeno da će se svetkovati otvorenje na 1. lipnja , i na istoj skupštini bi proglašen Biskup Strossmayer počasnim članom društva.
24.4.1879. Budući se umnožio broj Jelšanskih stanovnika i uslid toga postala uska sadašnja župna crkva, i buduć uslid naprednog mjesnog blagostanja postao neprikladan njezin oblik, odrediše oni produžit 18 nogah mletačkih .Načelnik se za nacrt obrati glavnom mjerniku Dragutinu dr. Bartolottu , za bijeli kamen Nikoli Štambuku iz Selac osim nadstupnika pročelja kojih izradi Andrija Bertapelle iz Vrboske kamenom izvadjenim iz rudah Ivana Mariotta iz Splitske dočim nadgledanje i ovršivanje radnje povjeri Nadzidaru Marku Fontani iz Imotske. Nadzidar Marko Fontana predstavi na jedan srebrni podnos prvi kamen Župniku Nikoli Gamulinu koji ga blagoslovi. Načelnik iza kratkog govora započne radnju postavljajuć blagoslovljeni kamen ispod praga velikih vratah, u kojem bi uklopjen jedan primjerak ove dokaznice sa njekoliko novacah sadašnje dobi i bi zaključeno da će se u jednom nadpisu spomenuti potomcima ovaj dogadjaj.
Evo nadpis koji se čita na pročelju crkve:
DNE XXIV TRAVNJA MDCCCLXXIX ( 24.IV.1879.) / SLAVEĆ SVI NARODI AUSTRIJSKI SREBRNI PIR VITEŠKOG CESARA FRANJE JOSIPA I I PREMILOSTIVE CARICE JELISAVE SVEČANO POSTAVLJEN BI TEMELJ KAMEN POVEĆANJU OVE CRKVE KOJU POBOŠNOST JELSANSKOG PUKA GOD. MDXXXV SAGRADI
22.4.1879. Dana 22. tekućeg mjeseca oko 6 sati p.p. bi svetčano postavljeno poprsje N.V. našeg premilostivog Kralja Franje Josipa na kamenom slavoluku, koji je bio podignut kad se je N.V. putujuć po Dalmaciji udostojio pohoditi ovu varoš.
25.4.1878. Danas je bio dovršen novi put preko Solinah započet na 3/7. Svaki Jelsanin od 18 do 60 godinah rabotao je dva dana mukte.
26.4.1909. Danas je hrvatsko srbski jezik bio proglašen uredovnim jezikom kod državnih ureda u Dalmaciji. Narodni preporod vodio je upornu borbu za javnu službenu upotrebu hrvatskog jezika. Uspjeh je bio postupan. Hrvatskim jezikom prvi je u dalmatinskom saboru progovorio Mihovil Pavlinović, zatim je uveden u škole, urede i sudstvo, da bi uredbom od 1. siječnja 1912. bio priznat kao službeni jezik Dalmacije.
Priredio: Fabijan Peronja
--------------------------------------------
PAŽNJA, PAŽNJA – DAJE VAM SE NA ZNANJE!
CRKVENI KOR (balatura):
Nakon što je kor (pjevalište, balatura) godine 2013. proširen, što su vrlo dobro bili izveli braća Ivanišević – Vinko i Marijo, i nakon što je nedavno Božo Gamulin marljivo montirao pod, upravo je Ferdo Gamulin majstorski obojao cijeli kor, počevši od kućišta orgulja, a potom osvježio velika ulazna vrata te temeljito popravio oštećenja na zidovima i kolonama crkve. Još jednom: svima od srca hvala i od Boga plaća!
----------------------------------------
OLTAR GOSPE KARMELSKE (Lepantske Gospe, a konzervatori je imenuju Gospa od Ružarija) – napokon je uvršten u ovogodišnji program financiranja Ministarstva, te su ga u utorak 28. 3. restauratori demontirali i odnijeli u Split na restauriranje. Obećali smo im da će se i župa uključiti svojim sredstvima da se ta obnova oltara ne bi odugovlačila godinama. Zatražit ćemo i pomoć općine, osobito za financiranje restauriranja oltarne slike, koja bi možda godinama morala čekati u redu pred vratima Ministarstva. A možda nam pomoć, makar simbolična, dođe i iz Veleposlanstva Španjolske u Hrvatskoj - Zagrebu, s kojim sam ovih dana kontaktirao, ako vas zanima - pročitajte kojim povodom:
Prošle godine, potkraj svibnja, bili smo primili od njih slijedeći dopis:
Upit: Poštovani, U znanstvenom radu g. Ivana Prijatelja Pavičić (zapravo je riječ o gospođi Ivani Prijatelj Pavičić, kćerki slavnog profesora Kruna Prijatelja, akademika – m.o.) sa Filozofskog fakulteta u Zadru iz 1993. g. smo pronašli podatak da se u Župnoj crkvi u Jelsi nalazi slika “Gospa od Karmena s likovima slavljenika lepantske pobjede i dušama od čistilišta”.
Među likovima na njoj se nalazi i španjolski kralj Filip II. Htjeli smo se raspitati je li župna crkva u Jelsi crkva Uznesenja Marijinog i obraćamo li se na pravu adresu? Ako jest tako, javljamo Vam da će naš Veleposlanik uskoro putovati na Hvar pa bi tom prigodom želio posjetiti crkvu i razgledati spomenutu sliku. Je li to moguće? * Unaprijed hvala i srdačan pozdrav, Vedrana Misita Drzanic - Oficina Cultural / Ured za kulturu, Embajada de España en Croacia.
Rado se bila uključila u tu komunikaciju i naša Španjolka Raquel Fontich Jevremović, ali veleposlanik na kraju nije dospio do Jelse. Zarobili ga Forani!
Dakle, tražili smo i tražit ćemo pomoć s raznih strana, ali: „Uzdaj se u se i u svoje kljuse!“ Molimo vaše priloge. Hvala onima koji su već pružili ruku!
-------------------------


Sve novosti

b