srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


3. VAZMENA05.05.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 5. 5. – 12. 5. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 17/2019 (659) * 5. 5. 2019.
----------------------------------------
NEDJELJA 3. VAZMENA – Prva u mjsecu
MISE : u 10h i u 19h (u 18,30hkrunica)
----------------------------------------
KROZ TJEDAN: krunica - misa u 18,30h
u utorak 7.5. Sv. Duje - fijera u Splitu;
u srijedu 8.5. Sv.Mihovil u Dolu;
u petak 10. 5. Sv. Prošper – suzaštitnik grada i otoka Hvara
-------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – slijedećeg tjedna:
OSNOVCI: u ponedjeljak - po rasporedu:
1.razred u 9h ; 2.r. u 9,45h 4. i 5. r. u 10,30h ; 6. 7. i 8.r. u 11,15h
PRVOPRIČESNICI: svaki dan uz krunicu/misu; u subotu u 9h ISPOVIJED
SREDNJOŠKOLCI 1. r. u četvrtak u 20h; 2.r. u nedjelju u 20h
--------------------------------------------------------------------
NEDJELJA –12. 5. * 4. VAZMENA - Dobrog Pastira (molitva za duh. zvanja);
SLAVLJE PRVE PRIČESTI * MAJČIN DAN * (Sv. Leopold B. Mandić)
MISE u 10h i u 19h (u 18,30h krunica)
--------------------------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:
- Inspektor pita radnika: „Koliko ljudi radi u ovom pogonu? Sa šefom – deset! – A
bez šefa? - NITKO!
- Učitelj se nakašlja nekoliko puta ali Perica i dalje spava na satu. – Perice, ne možeš
spavati na satu! – Ma, mogao bih ja da vi toliko ne kašljete!
- „Zašto više nisi prijatelj s Markom“, pita majka sina. - Pa, bi li se ti družila s
nekim tko pije, puši i drogira se, odgovara joj sin. „Naravno da ne bih“, odgovara
ponosna majka. - E, pa vidiš, ne bi ni Marko!
- Vojni časnik pita župnika: “Koliko bi vojnika moglo prespavat u crkvi?”
– Za vojnike ne znam, ali dok ja propovijedam, spava njih oko 5 stotina!
- Policajac zaustavi svećenika, obavi alkotest i kaže mu: „Velečasni, vi ste
pili!“ – Dobro, jesam malo. Ali oprostite mi. – „Dobro, opraštam Vam, a za
pokoru ćete mi dati 500 kuna!“
-----------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI 3. VAZM. NEDJ.:

Drugo čitanje: (Dj 5, 27b-32.40b-41)
Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Veliki svećenik zapita apostole: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«
Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.« Tada zapovjede apostolima da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.
-------------------------
PRIPJEV: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.
ALELUJA: Uskrsnu Krist koji je sve stvorio i smilovao se ljudskome rodu
------------------------
EVANĐELJE
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 21,1- 19)
U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.
Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.
----------------------------------------------------------------------------

ŽUPSKA STATISTIČKA KRONIKA
Primijetili ste da iz mjeseca u mjesec donosimo izvatke iz Kronike Kapetana Nike Dubokovića, utemeljitelja i prvog predsjednika Hrvatske narodne čitaonice u Jelsi tj. njegove zapise događanja jelšanskih i zemaljskih u 19. stoljeću (od god. 1803. do 1912.), a posebno u vrijeme njegova načelništva Jelse u čak 11 mandata , znači 44 godine. Predložio je to i za objavljivanje priredio Fabijan Peronja. Hvala mu!
Unaprijed ćemo objavljivati, barem svakoga mjeseca, bilo u najavi bilo po izvršenju, i statističku kroniku naše župe, tj. krštenja, vjenčanja i sprovode, što inače već godinama činimo u našem Listiću za cijelu godinu na njenom završetku.
Počinjemo sa krštenjima koja nam – Bogu hvala – lijepo ukrašavaju proljeće.

KRŠTENI (od početka 2019.):
1. Elizabeta Marija Gamulin, Ivice i Frankice r. Bojanić – 26.1.
2. Neda Zninović, Matka i Lucije r. Gamulin – 23.2.
3. Fani Biličić, Dinka i Suzane r. Bucat – 9.3.
4. Marin Ivan Mustapić, Iva i Ivane r. Belić – 27.4.
5. Roza Huljić, Branka i Tonke r. Stošić – 4.5.
6. Karmen Mateljan, Ivana i Margite r. Milatić – 4.5.
7. Iva Kokić, Srećka i Edite r. Glavaš – 4.5.
NAJAVLJENA KRŠTENJA:
1. 18.5. Leon Luka Huljić, Jurice i Anite r. Borović;
2. 25.5. Adriana Jelavić, Marka i Ane r. Županović
--------------------------------------
Iz Kronike Kapetana Nike Dubokovića *** S V I B A N J (1.)
1.5. 1847. Ukinuta Općina , a Jelsa spala pod Stari Grad. razlog je bio u širenju malarije, koja je sve više ugrožavala mjesto, a 20.11.1848. Jelsi vraćena Općina . Sindik Ivan Duboković Nadalini, a zamjenik Ivan Radičić pok. Nika.
1.5.1899. Niko Duboković pok. Ivana načelnik Jelse darova Obćini Jelse 30 sjedalica od orahova drva izradjena u starinskom stilu od Petra Sartoria iz Goricije. Svaka sjedalica zapala je Dubokovića fiorina 15 a prevoz ukupni od Trsta do Jelse forina 20. Ukupni dakle trošak fiorina 470. Danas su sjedalice prispjele iz Gorice i namještene su bile u Obćinskoj vijećnici.
1.5.1871. Bi dovršena riva od lukobrana sastavljenog godine 1865., i produljena tj. do kućah Dubokovića, popločan lukobran, i usadjena u njemu tri nova stupa ( colone). Ova radnja bi učinjena sva o trošku Pomorske vlade, koja za nju odredi 1500 fio, ali izvršenje te radnje bi povjereno Načelniku Dubokoviću, koji uloži još štogod i svoga budući da mu nije bila zadostatna svota od Vlade odredjena.
1.5.1897. Danas su bila postavljena nova zvona u tornju župne crkve u Jelsi. Važe prvi kila 489,20, drugi 233,50, treći 196,50 , četvrti 147,20 ukupno 1439,54 , a dva zvona u zvoniku Gospe od Zdravlja koja važe oba kila 331. salio je ova zvona Cukrov iz Spljeta, i bili su mu plaćeni po fiorina 1,35 svako kilo.
3.5.1899. Upravitelj župe Don Mate Gamulin blagoslovi temelj kamen nove školske zgrade koji bi danas sazidan u pročelju iste zgrade iza šeste fasade drugog reda fasadnih na sjevernoj strani glavnih vrata, naime 70 cm ispod donjeg praga prvog prozora na sjeveru od glavnih vrata. Zapisnik koji to spominje nalazi se u Obćini.
5.5.1886. Danas za prvi put došao je u luku Jelšansku Lloydov parobrod VERBANO pod zapovjedništvom kap. Gapčevića. Za sada Lloydov parobrod pohodi ovom crtom: Odlazi iz Spljeta u srjedu u 6 satih u jutro i ophodi Postire, Pučišća, Sumartin, Jelsu , Bol, Milnu i vrati se u 7 satih uvečer u Spljet. U Jelsu dolazi na 1 i 1/4 sat posli podne, a odlazi na 1 i ¾.
6.5.1893. Pri otvoru Hrvatskog novog kazališta u Spljetu načelnik Duboković pozdravio je taj dogadjaj sljedećom brzojavkom Obćinskom načelniku Spljet :
„ Slava potomcima Zvonimira koji razljeganjem milozvučnog našeg jezika sredstvom novog kazališta pospiešit će razvitak narodne svjesti i oživotvorit će narodne ideale dokazaujući tim da shvaćaju plemenitu zadaću od providnosti Božje čarobnom Spljetu namjenjenu“.
Nakon pošto je 1881. izgorilo Bajamontijevo kazalište, Gajo Bulat založio se oko izgradnje novog, koje je završeno 1893. i svečano otvoreno gostovanjem državnog ansambla iz Zagreba.
8.5.1882. Danas je bila dovršena obala ( riva) ispod kafane u Veloj bandi od Jelse, dugačka klafterih 16 oliti 96 noga bečkih*. Zapala je ova obala fio 445,69 i trošak bi podnesen od Pomorske vlade.
* Bečka noga iznosi 31,60 cm.
9.5.1882. Danas bi postavljena na mjesto sisaljka ( pumpa ) na Slatinu i bi popravljen konal izvora Slatine do mora i uredjeni svodovi priko Slatine, troškom od fio 331,05 kojih je platila Obćina.
10.5.1887. Danas je bio namješten na tornju župne crkve novi dobnik ( sat) za koga je doprinila obćina Jelšanska 300 fiorina, 50 fiorina braća Niko i Ante Duboković, a ostalo se sakupilo izmedju pučanstva Jelse.
11.5.1875. Prigodom dolaska Franje Josipa bi pokraj Obćinskog ureda podignut ljep slavoluk u živo sazidan natpisom hrvatskim „ N.V. Premilostivom Cesaru i Kralju Frani Josipu I, ponizna Jelšanska Obćina dne 11. svibnja 1875. postavi .“
15.5.1874. Bi danas postavljeno u Jelsi jedno izložinstvo žandarmerije ( oružnikah) su četiri osobe to jest tri žandarma, i jedan furer kao zapovjednik njihov imenom Silvio Bombardelli. (Priredio: Fabijan Peronja)
--------------------------------------------------------------------------------

Sve novosti

b