srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


5. VAZMENA19.05.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 19. 5. – 26. 5. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 19/2019 (661) * 19. 5. 2019.

NEDJELJA 5. VAZMENA – Presv. Sakramenta
- MISE : u 10h i u 19h (u 18,30h krunica)
------------------------
KROZ TJEDAN: krunica - misa u 18,30h ; u subotu misa s krštenjem u 11h
Imamo niz neobaveznih spomendana:u ponedjeljak Sv. Bernardin Sijenski,
u srijedu Sv. Rita; u subotu 25. 5. Sv. Liberan – zaštitnik Bogomolja.
----------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – slijedećeg tjedna:
OSNOVCI: u utorak - po rasporedu:
1.razred u 9h ; 2.r. u 9,45h 4. i 5. r. u 10,30h ; 6. 7. i 8.r. u 11,15h
PRVOPRIČESNICI: u subotu u 9h ISPOVIJED – obavezno s molitvenikom!
SREDNJOŠKOLCI 1. r. u četvrtak u 20h; 2.r. u nedjelju u 20h
-------------------------------------------
NEDJELJA –26. 5. * 6. VAZMENA
MISE u 10h i u 19h (u 18,30h krunica)
-------------------------------------------
ŽENIDBENA NAPOVIJED:
JURE PAVIČIĆ DONKIĆ, Andra i Meri r. Tadić, iz Starog Grada, i
ANTONELA ZENČIĆ, Nikija i Jelke r. Balić
– vjenčat će se u subotu 25.5.2019. u Gospe od Zdravlja, u 18,30 sati.
--------------------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:
BEZ BRIGE: Razgovaraju dva zatvorenika: Vidim da imaš lijepu i zgodnu ženu. Vjeruješ li da će te čekati deset godina? – Ne brini se, uvjeren sam da hoće; ona je dobila dvanaest godina!
UKRADENA KARTICA: Znaš da su jučer mojoj supruzi ukrali kreditnu karticu!? Ma daj, to je baš gadno. Valjda si odmah blokirao karticu? – Pa, i nisam! Ustanovio sam da laopov troši puno manje od moje žene!
ZADNJI KRIK: Razgovaraju dvije prije: Jesu li ove čizme na tebi zadnji krik mode? – A ne! Zadnji će krik biti kada mužu predočim račun!
BUNDA: Muž i žena vraćaju se sa svečanog koncerta. Žena glasno negoduje: Ne mogu vjerovati da naša susjeda ima istu bundu kao ja! – I što ćemo sada? Valjda ne misliš da bih ti trebao kupiti novu skupu bundu?! – Ali dragi, to je ipak jeftinije od nove selidbe!
SAMA SA SOBOM: Razgovaraju dva prijatelja: Čudno, moja žena stalno govori sama sa sobom. – I moja, samo toga nije svjesna. – Kako to misliš? - Vjeruje da je slušam!
ZAGORJELO: Mladi suprug dolazi doma i već na vratima upita ženu: Opet imamo hladnu večeru? Kako si pogodio? Pa, ne čujem da je išta zagorjelo!
ROĐENDAN: Dragi, već treću godinu zaboravljaš moj rođendan!? – Ma nije to, draga, nego mi ti uopće ne izgledaš starija!
PRIJE MOBITELA: Zvoni telefon. Otac triju kćeri podiže slušalicu i čuje kako netko šapuće: *Jesi li to ti, žabice moja?“ A otac će ljutito: - Ne, ovdje vlasnik bare!
------------------------------------
NEDJELJA - SLUŽBA RIJEČI

PRVO ČITANJE: (Dj 14, 21b-27)
Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.
Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.
Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.

PRIPJEV: Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!

DRUGO ČITANJE: Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola (Otk 21, 1-5a)
Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«
ALELUJA: Zapovijed vam novu dajem:
ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas!
EVANĐELJE:
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu ( Iv 13, 31-33a.34-35)
Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«
-----------------------------------------------
IZ KRONIKE KAPETANA NIKE DUBOKOVIĆA *** S V I B A N J (2.)
17.5.1882. Danas je bio dovršen kanal koji vodi iz ulice Prospera Dobronića do mora i nasip oko njega i do nove obale dovršene na 8 ovog mjeseca i do kanala Slatine. Ove troške podnila je Obćina jelšanska.
20.5.1859. Ove godine se je sagradila župnička kuća u Jesi i župnik je počeo svojim pomoćnikom u nju stanovati mjeseca studenoga.
26.5.1904. Odalečili su se danas od čitaonice u Jelsi gospoda Jure Dobrović, njegov sin Luka, don Vice Gamulin, Ivan Plenković, njegov sin Luka, Vice Ivanišević, Stipe i Jure Gamulin pok. Tome, Mate i Ivan Duboković sinovi Nikole, i stvorili novo
društvo pod imenom KOLO.
* Članovi KOLA bili su pravaški orjentirani i izražavali su antiaustrijski stav.
26.5.1905. Došao je iz Vrboske u Jelsu za prvi put u Pastirske pohode Biskup Jordan Zaninović i ostao 3 dana u Jelsi.
28.5.1881. Danas bi dovršeno 209 nogah bečkih * obale rive, počamši od vele put male bande dokle je obruč gvozdeni. Ova radnja bi započela na 7/3 ove godine, na trošak Obćinski i zapala je fio 877,50.
28.1.1900. Danas oko podneva pala je okolo Jelse i susjednih mjestijah silna krupa koja je nanijela veliku štetu vinogradima blizu mora počavši od Carkvice pak sve do Kabla, a na 21. ovog mjeseca puhala je silna južina koja je takodjer škodila vinogradima.
29.5.1882. Danas oko jednog sata posli podne prispio je u Jelsu parobrod CASTOR sa Supetarskom glazbom i su 120 putnika koji za zabavu su došli u Jelsu. 30 od njih je objedovalo u privatnim kućama a 90 skupa u žitnici Antona Gamulina Mora. Objed im je napravio krčmar Caleppi i zapao njim je 160 fiorina. Oko 8 satu uvečer su se uputili iz Jelse za vratiti se svojim kućama.
30.5.1875. Izvadak iz Narodnog lista od 9. lipnja 1875.:
„ Jesa na 30. prošastog svibnja pokazala se je ono što je , kako u svakoj drugoj zgodi. Njezini su stanovnici čisti Hrvati, a Hrvat štuje, ljubi , slavi i u zvijezde kuje sve one koje se bore za vjeru i domovinu.Pukne zora, zvona zvone, nastaje pucanje mužara, spominjuć stanovnikom Jese, da su dočekali radostan dan na dokaze svome dobrom pastiru velečasnom Gospodinu Nikoli Gamulinu svoju harnost i veselje što im ga je Bog ljepo poživio, te mogu proslaviti pedesetgodišnjicu njegova redovništva.“ (Priredio: Fabijan Peronja)
---------------------------------------
SUNCE VEĆ ZALAZI… O STARIJIMA (5.)
„Svaka stvar ima i svoju sjenu, ali ima i sunčanu stranu. Zašto ne bismo posvuda tražili sunce: dobru volju u ljudima, u pri¬rodi ljepotu, u djeci sreću i razigranost, u unutrašnjem miru Božji osmijeh? ('Trudim se uvijek ići sunčanom stranom!' – pjeva jedna pjesma.) Ima tisuću razloga, da svakoga dana budemo zadovoljni."
Samo jednom smo stari. Učinimo zato svoju starost lijepom i bogatom!
STAROST JE POVLASTICA
Starenje nije toliko stanje, koliko je zadaća. Ako je riješimo, starost je upravo tako lijepa kao i mladost, a smrt nije svršetak, već plod. (Anamarija Meiner)
Temelj je životne mudrosti: pravilno ostari onaj tko puninom duše prihvati starost. (Romano Guardini)
Proturječje je u tome što svi ljudi žele postati stariji, ali nitko ne želi biti star. Starijega čovjeka morala bi ispuniti misao da mu je bilo dopušteno stupiti u posljednje životno doba. (Jakob Grimm)

Koliko je ljudi željelo dočekati godine koje smo mi dočekali. Ali, odlazili su jedan za drugim. Mnogih i mnogih se sjećamo koji su pokošeni u cvijetu mlado¬sti. Drugi su klonuli u naponu životne snage, usred rada, usred planova, a možda su i ostavili više nedo¬rasle djece.
Lijepo je u starijim godinama ići na groblje. »Gro¬bovi tule«... pjevao je Zupančić. A možda i ne. Svaka¬ko šapuću uspomene na prijatelje, na znance, kojih više nema. I tada nam postane jasno: otkuda meni taj privilegij? Zar nisam imao iste mogućnosti da sada budem medu njima?
I onda, zar da se tužim što sam star? Bog mi je produžio život, sačuvao me do posljednje dobi, kad moram do kraja izgraditi sebe i završiti svoje djelo. Kolike li zablude: kad odem u mirovinu, tada je svemu kraj! Kad kažeš »Zbogom!« službi, koja ti je omogućavala pristojan život i odeš u mirovinu, došao je trenutak da još bolje živiš taj život i radiš ono što te najviše veseli. Tad ćeš zaista živjeti svoj pravi život.
Postoje dvije prednosti: da si star i da ti je dana mogućnost da živiš na najbolji vlastit način. Ne držimo se tako grčevito prošlosti! Primimo to posebno pravo, prihvatimo starost kao posebnu mi¬lost! Ona ima svoj stil, svoju vrijednost, zato zaista nastojmo da je proživimo zaista kao starosnu dob i ne varajmo samoga sebe, tobože, hoću biti mlad...
Naučimo biti zahvalni za taj privilegij.
------------------------------------------------------


Sve novosti

b