srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


6. vazmena26.05.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI 26. 5. – 2. 6. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 20/2019 (662) * 26. 5. 2019.
-----------------------
NEDJELJA 6. VAZMENA - MISE : u 10h i u 19h (u 18,30hkrunica)
----------------------
KROZ TJEDAN: krunica - misa u 18,30h ;
PROSNI DANI – PONEDJELJAK - SRIJEDA
hodočastimo s molitvom za Božji blagoslov kapelama:
ponedjeljak u Sv. Roka, utorak u Sv. Mihovila, srijeda u Sv. Ivana – sve u 18,30h
----------------------------------------------------
Četvrtak – 30. 5: UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO – svetkovina:
MISE: u 9h i u 18h (u 17,30h krunica)
---------------------------------------------------
petak 31.5: Pohod Bl. Dj. Marije – završetak svibanjske pobožnosti
subota 1.6.: Sv. Justin; PRVA SUBOTA – molitva za duh. zvanja i obitelji
---------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – slijedećeg tjedna:
OSNOVCI: - na krunicu i misu u navedene kapelice po razredima:
1. i 4. r: ponedjeljak; 2. i 5. r.: utorak; 6. r.: srijeda; a svi u četvrtak
SREDNJOŠKOLCI : u četvrtak u 9h na misu, poslije 2. r. kratki vjeronauk
----------------------------------------
NEDJELJA –2. 6. * 7. VAZMENA – prva u mjesecu:
MISE u 10h i u 19h (u 18,30h krunica za obitelji i duh. zvanja)
----------------------------------------
ČETVRTAK 30.5: SPASOVO: PROSLAVA BRATIMLJENJA JELSA - ST. ANDRA
Srdačno Vas pozivamo na proslavu bratimljenja
Wir laden Sie herzlich zur Feier der Stadtepartnerschaft ein Četvrtak, 30. svibnja 2019. (Spasovo)
Donnerstag, 30. Mai 2019 (Himmelfahrtstag)
U 18h Misa s pjevačima Jaklingera iz bratskog grada St. Andra u ž. crkvi Heilige Messe mit den Jaklinger Sangern aus der Partnerstadt St. Andra in der Pfarrkirche
20.30 sati / Uhr: Svečana ceremonija *Festveranstaltung* u hotelu Hvar
-----------------------------------
Nasmijani kampaneli:
Idu dva magarca Jeruzalemom i jedan će: „Eto, jučer sam nosio Isusa, i ljudi su pjevali i klicali od radosti i bacali odjeću da po njoj gazim, a danas me i ne prepoznaju! Kaže mu drugi: „Tako ti je to, prijo moj! Bez Isusa si nitko i ništa!
----------------------------
SLUŽBA RIJEČI U NEDJELJU 26. 5.:
PRIPJEV: Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!
-------------------
DRUGO ČITANJE: Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola (Otk 21, 10-14,22-23)
Anđeo me prenese u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih. Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac.
---------------------
ALELUJA: Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin:
i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći!
-----------------
EVANĐELJE:
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu ( Iv 14, 23-29)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.«
--------------------------------
Sunce već zalazi… (6.)
„Svaka stvar ima i svoju sjenu, ali ima i sunčanu stranu. Zašto ne bismo posvuda tražili sunce: dobru volju u ljudima, u pri¬rodi ljepotu, u djeci sreću i razigranost, u unutrašnjem miru Božji osmijeh? ('Trudim se uvijek ići sunčanom stranom!' – pjeva jedna pjesma.) Ima tisuću razloga, da svakoga dana budemo zadovoljni."
Samo jednom smo stari. Učinimo zato svoju starost lijepom i bogatom!
SRETNA KUĆA
Starac u kući znak je sreće. - Hebrejska poslovica
Stari ljudi ne govore, ako ne govore očima. J. Brel
Nemoguće je ocijeniti obitelj po tome što zaradi, niti po tome što može, već po tome što jest. Fulton Sheen
Valja samoga sebe toliko odgojiti da primjećujemo i malo veselja, cijenimo ga i zahvalno uživamo. Johannes Keppler
Ništa nije teže od ponosa siromaha. George Desvallieres

O nama ovisi kako će okolina, u kojoj živimo, pri¬miti našu starost. Ako sami rogoborimo protiv nje, tad će rogoboriti i ljudi oko nas. Ali, ako joj se radu¬jemo, i drugi će s nama dijeliti radost.
Poznato je da u Japanu medu starcima nema sa¬moubojica, dok ih medu mladima i kod ljudi zrele dobi ima dosta. Starci su sretni, jer su oni blagoslov kuće.
Starost je dio našeg života, kao i dio društva. Druš¬tvu bi nešto nedostajalo, kad ne bi bilo staraca. Starci, međutim, moraju biti svjesni da i kao starci imaju svoje poslanje. Stručnjaci gerontolozi sve više i više otkrivaju po-trebu da stariji ljudi budu sastavni dio obitelji i druš¬tva. Zaista bi svaka kuća morala biti sretna pod čijim krovom živi starac, pa tkogod to bio i kakav bio.
Na tu sreću mi ih sami moramo pripremiti. Ne propovijedanjem ili nabrajanjem dužnosti koje mora¬ju imati prema nama, već na taj način da iz dana u dan gradimo lijepu starost. Ne smijemo ih se kloniti - to je često puta iskušenje za starijega čovjeka - već moramo živjeti u njihovoj sredini, s njihovim teško¬ćama.
Proživjeli smo mladost i zrelu dob, zato ih znamo razumjeti. Ako nas mladi i ne mogu sasvim shvatiti, nije nikakvo čudo. Nitko od njih još nije bio star. Zbog toga moramo imati otvorene ruke i otvoreno srce.
Nikada nemojte izgovoriti ni potvrditi a nekmoli usvojiti one tobože mudre izreke:
„Oj starosti, i Bogu si teška!“ Ili: „Ima jedna bolest koju ni Bog ne može izliječiti, a to je – starost!“ Nije istina, uopće nije tako. Nekada je, po starom obredu, svećenik započinjao misu: „Introibo ad altare Dei – ad Deum qui laetivicat juventutem meam – Pristupit ću Božjem žrtveniku – k Bogu koji razveseljuje moju mladost!“ Tako je izgovarao početak mise i svećenik stogodišnjak!
-------------------------------------------
Iz Poslanice Diognetu (Epistole pros Diogneton), tog „bisera kršćanske starine“ – kako ju s pravom nazva jedan njemački teolog:
KRŠĆANI U SVIJETU:
Kršćani se ne razlikuju od ostalih ljudi ni područjem gdje stanuju, ni jezikom, ni načinom života.
Ne žive u svojim vlastitim gradovima, ne služe se nekim neobičnim jezikom, ne provode neki osobiti život.
Nisu pronašli taj način života nekim domišljanjem i nastojanjem radoznalih ljudi. Nisu zaštićeni ni ljudskim zakonom kao neki drugi.
Nastavajući grčke i barbarske gradove, gdje je koga sudbina postavila, prihvaćajući svagdje domaće običaje u odijevanju, hrani i uopće načinu života, oni žive i time predlažu izvanredan i po jednodušnom mišljenju svih nevjerojatan način života. Žive u vlastitoj domovini, ali kao došljaci. Kao građani s ostalima imaju sve zajedničko, a sve trpe kao tuđinci. Svaka im je tuda pokrajina domovina, a svaka domovina tuđina. Žene se kao i ostali i rađaju djecu, ali ne odbacuju još nerođene djece. Imaju zajednički stol. ali ne i postelju.
U tijelu su, ali ne žive po tijelu. Provode život na zemlji, ali na nebu imaju domovinu. pokoravaju se izglasanim zakonima, a načinom svoga života nadvisuju zakone. Ljube sve, a svi ih progone. Preziru ih i osuđuju. Ubijaju ih, a oni oživljavaju. Siromasi su, a obogaćuju mnoge. U svemu oskudijevaju, a svime obiluju. Sramote ih, a oni i u sramoti doživljavaju slavu. Izruguju im dobar glas, a svjedoče o njihovoj pravednosti. Vrijeđaju ih, a oni blagoslivljaju. Ponižavaju ih, a oni iskazuju čast. Kad dobro čine, kažnjavaju ih kao zločince. Dok podnose kaznu, raduju se kao da oživljavaju. Židovi ratuju protiv njih kao protiv tuđinaca, a pogani ih progone. Mrzitelji ne mogu iznijeti razloga zbog kojeg su im neprijatelji.
Da kažem jednostavno: što je duša u tijelu to su kršćani u svijetu. Duša se nalazi u svim dijelovima tijela, a kršćani u svim gradovima svijeta. Istina, duša prebiva u tijelu, ali nije od tijela. I kršćani se šire u svijetu, ali nisu od svijeta. Nevidljiva duša stanuje zatvorena u vidljivom tijelu. I kršćane vidiš u svijetu, ali je njihova pobožnost nevidljiva. Tijelo mrzi i progoni dušu, jer mu duša zabranjuje uživanje naslada, ali mu ona nije nanijela nikakve nepravde. Svijet mrzi kršćane, jer se kršćani bore protiv zlih požuda, a ipak mu ne nanose nikakve nepravde.
Duša ljubi tijelo i njegove udove, a tijelo mrzi dušu. Kršćani ljube svoje mrzitelje. Duša je zatvorena u tijelu, ali ona drži na okupu cijelo tijelo. I kršćani se nalaze u svijetu kao u.tamnici. ali oni drže na okupu svijet.
Besmrtna duša stanuje u smrtnom šatoru. Kršćani žive na ovom svijetu kao tuđinci u raspadljivim tjelesima i iščekuju nebesku neraspadljivost. Duša koja se djelomično odriče jela i pića postaje bolja. I kršćana je svakim danom sve više, iako su izvrgnuti mukama. Bog ih je postavio na takav položaj s kojega im nije dopušteno pobjeći.
--------------------------------------------------------------------------------


Sve novosti

b