srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


19. KROZ G. - VELIKA GOSPA11.08.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * 11. 8. – 18. 8. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 31/2019 (673) * 11. 8. 2019.
----------------------------
NEDJELJA * 19. Kroz godinu
MISE u 7h, u 9h i u 20h
---------------------------------------------------------
Kroz slijedeći tjedan – do Velike Gospe: misa i devetnica u 20h
U srijedu, 14.8: uočnica (žežin) Velike Gospe: preporučen post i nemrs;
Sv. Maksimiljan Kolbe; ISPOVIJED: u srijedu 9 - 12; 17 – 21 sat
--------------------------------------
ČETVRTAK - 15. 8. 2019.:
UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE - Velika Gospa
MISE: UJUTRO u 7h i u 10h;
POPODNE u 18,30h misa (u crkvi), procesija
predvodi don Ante Rako iz Splita
--------------------------------
Draga naša Majčice,
na braniku stoj,
čuvaj našu svetu vjeru
i hrvatski dom!
----------------------
U NASTAVKU TJEDNA (poslije V. Gospe): misa u 19 sati;
U petak: Sv. Roko: misa u 19h u crkvi sv. Roka;
-------------------
NEDJELJA 18. 8.: 20. KROZ GODINU – Presv. Sakramenta
MISE: u 7h, 9h i u 19h
----------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:
Nemoj nikada čekati sutra da nekome kažeš da ga vo¬liš. Reci to odmah. Nemoj reći: »Moja majka, moj sin, moja žena... to već ionako zna«. Možda i zna. No, bi li se ti ikad umorio slušajući voljenu osobu koja ti to po-navlja? Ne gledaj na sat. Uzmi telefon i reci: »Ja sam, želim ti reći da te volim«. Stisni ruku osobi koju voliš i reci: »Trebam te! Volim te, volim, volim te...«. Ljubav je život. Zemljom hodaju živi i mrtvi, razlikuju se po ljubavi.
----------------------------------
SLUŽBA RIJEČI U NEDJELJU 11.8:

PRVO ČITANJE (Mudr 18, 6-9)
Čitanje Knjige Mudrosti
Noć oslobođenja bijaše unaprijed najavljena ocima našim da bi jasno znali kakvim su prisegama povjerovali, i da budu dobre volje. Tako je tvoj narod očekivao spas pravednika i propast neprijatelja. Jer čime si kaznio naše protivnike, time si proslavio nas, pozvavši nas k sebi. Tada su pobožna djeca pravednikâ žrtve tajno prinijela i složno postavila zakon božanstven da sveti tvoji jednako snose i dobra i pogibelji. I tad su zapjevali svete pjesme otaca.
----------------------
PRIPJEV: Blago narodu koji Gospodin
odabra sebi za baštinu!
------------------------
ALELUJA: Bdijte i budite pripravni
jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
----------------------
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Luki ( Lk 12, 32-48)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti. »Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!
A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.« Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.
No rekne li taj sluga u srcu: 'Okasnit će gospodar moj' pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«
------------------------------------------------------------
IZ KRONIKE KAPETANA NIKE DUBOKOVIĆA *** KOLOVOZ
1.8.1873. Od danas Vlada počela plačati najam za brzojavnicu koju je do sada Obćina plačala.
3.8.1868. U ovi dan počela se navalivati obzida oliti lukobran od Lučice za koju Pomorska Vlada odredi fiorina 4671,71 , a ostalo je imao dati puk oko 1800 fio. Ali kako se vidi u upisniku od 19/7 1865. Kapetan Niko Duboković se obavezao da će on isplatiti za puk, ako mu ne bi zadostna svota određena od Pomorske Vlade.Kap. Duboković platio je svojim novcima najam za brzojavnicu od prvog lipnja 1867 do prvog lipnja 1868, i najam za ljekarnicu koju za godinu danah je držao Petar Gaugurin.
3.8.1885. Na prošnju Jelšanske Obćine koja je tražila da biskup dozvoli stanovništvu Jelse jesti mesa u subotu 15/8 na Dan Velike Gospe, biskup Hvarski
odgovori sljedećim pismom:„Pomažući najbolje molbi , prepustio sam osobno don Mati Gamulinu, župniku Jelse, da pitanje po vlastitom izboru presudi i dozvoli svakom onom koji će je zatražiti za sebe, za vlastitu obitelj, bili župljani ili stranci, a također gostionama koje će izraziti zahtjev da se hrane mesom u taj dan.“
6.8.1902. Danas je bila otvorena čitaonica u Vrboskoj kojoj je Niko Duboković pok. Ivana darovao 50 kruna, a Franjo njegov sin poslao je istoj čitaonici iz Rjeke kruna 20.
10.8.1902. Danas su došli Splitski Sokolaši u broju od 121 u Jelsu, a preko osamdest ostalih Splićana je došlo s njima.
12.8.1866. Bi danas pomazan kao biskup u Zadru Juraj dr. Duboković.
15.8.1875. N.V. naš premilostivi Cesar i Kralj svojeručnim pismom od 29. svibnja odlikova Jelšanskog Načelnika Nikolu pok. Ivana Dubokovića viteškim križem reda Franje Josipa. Oko prvog kolovoza prispio je križ na Hvar , a svečano bi uručen 15.8. ove godine.
16.8.1903. Umro je u Pitvama na 4 sata popodne umirovljeni župnik Pitovski pop Vicko Duboković i bi ukopan na 18/8. oko podneva.Bio je rodjen je u Pitvama 3/10.1819.
17.8.1887. Za pločnik namješćen izmedju Vidali vrtla i Radičićeve kuće u Veloj bandi Jelse dovršen danas dugačak 129 bečkih nogah a širok pet.Potrošila Obćina 198,04 fio. (* Bečka noga iznosi 31,60 cm.).
21 8.1885. Danas je došao u Jelsu i počeo svoju službu Obćinski lječnik dr. Ivan Štambuk.
30.8.1908. Danas bi proslavljena četrdesetogodišnjica Hrvatske čitaonice u Jelsi velikim slavljem. Na 29/8. uvečer u Obćinskom perivoju sjajno osvjetljenom koncertirala je Spljetska orkestra, a na 30/8. u 8 satih u jutro čitana misa za preminule utemeljitelje, u 9 i ½ sati proslava u dvorani započeta sa prigodnim govorom predsjednika Nike Dubokovića, u 6 satih u večer koncert pred čitaonicom, u 8 ½ koncert u čitaonici a nakon toga ples.Sve je ispalo sjajno po programu, uz prisustvo monogobrojnih pozvanika. (Priredio: Fabijan Peronja)Sve novosti

b