srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


22. kroz godinu01.09.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * 1. 9. – 8. 9. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 34/2019 (676) * 1. 9. 2019.
--------------------------------------------------
NEDJELJA * 22. K.g. – 1. u mjesecu
MISE u 7h, u 9h i u 19h (u 18,30h krunica)
------------------
Kroz slijedeći tjedan misa u 19h ; u petak: PRVI PETAK u mj. u 8h i u 19h
utorak 3.9. Sv. Grgur Veliki; u četvrtak 5.9. Sv. Majka Terezija
subota 7.9: Sv. Marko Križevčanin, PRVA SUBOTA: molitva za duh. zvanja
-----------------------------------------------
NEDJELJA 8. 9.: 23. KROZ GODINU (Mala Gospa)
MISE: u 7h, 9h i u 19h
-------------------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI
NAĐI VREMENA ZA…
Nađi vremena za milosrđe, to je ključ za nebo
Nađi vremena za rad, to je cijena uspjeha
Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće
Nađi vremena za čitanje, to je vrelo mudrost
Nađi vremena za darivanje, dan je prekratak da bi bio sebičan
Nađi vremena za igru, to je tajna vječne mladosti
Nađi vremena za smijeh, to je melodija duše
Nađi vremena za razmišljanje, to je izvor snage
Tvoja pomoć je zaista potrebna, ali ljudi će te možda napasti kad im pomogneš, pomozi im unatoč tome
Ono što gradiš godinama, može biti uništeno preko noći, gradi unatoč tome
Iskrenost i otvorenost čine te ranjivim, budi iskren i otvoren unatoč tome
Dobro koje ti činiš, sutra će već biti zaboravljeno, čini dobro unatoč tome
Ako si uspješan, imat ćeš lažne prijetelje i prave neprijatelje, budi uspješan unatoč tome
Ljudi su nerazumni, nelogični i orijentirani sami na sebe, voli ih unatoč tome.
(Majka Tereza – spomendan 5.9. u četvrtak)
-----------------------------------------------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI - U NEDJELJU 1.9.:

PRVO ČITANJE (Sir 3, 17-18.20.28-29)
Čitanje Knjige Sirahove
Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli. Što si veći, to se većma ponizi i naći ćeš milost u Gospodina.
Iako je velika moć u Gospodina, on prima počast poniznih. Nema lijeka bolesti oholnikâ, jer se opačina u njima ukorijenila.
Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama,
i pažljivo uho želja je mudračeva.
----------------------------------
PRIPJEV: U dobroti, Bože,
ti si pripravio dom siromahu.
---------------------------------
DRUGO ČITANJE Čitanje Poslanice Hebrejima (Hebr 12, 18-19.22-24a)
Braćo: Niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječî. – Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. – Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku novog Saveza – Isusu.
------------------------------------
ALELUJA: Uzmite jaram moj na sebe, govori Gospodin,
i učite se od mene , jer sam krotka i ponizna srca.
------------------------------------
EVANĐELJE:
Čitanje svetog Evanđelja po Luki ( Lk 14, 1.7-14)
Jedne subote Isus dođe u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: »Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ’Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«
A i onome koji ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.«
--------------------------------------
=================================================
ZA RAZMIŠLJANJE U HLADOVINI:
Don Marko Stanić: Zaustavi se načas
RUKA NA RAMENU
Sjeo je za svoj pisaći stol i počeo pisati. Za mlade — o ljubavi. Sam je bio sretan, pa je želio usrećivati i druge.
Osjetio je ruku na ramenu: Damire, danas je tako lijepo vrijeme. Jesen i jesenska prelijevanja u bojama lišća... Djeca su u školi. Da iziđemo ... Pod rukom je osjetila da mu je rame zadrhtalo, ali oči mu zasjaše: Imaš pravo. Idemo.
Pošla je u sobu, otvorila ormar i uzela haljinu višnjeve boje, koju je Damir toliko volio. Najednom je zastala, sjetila se da je počeo pisati. Vratila je haljinu u ormar.
Ne bi li bilo bolje da ostanemo? Ti ćeš pisati, a ja ću čitati, sjedit ću pored tebe.
Možda bi ipak bilo bolje da izađemo?
Ostat ćemo, tako je bolje.
Pristao je i nastavio pisati.
Sjedila je i čitala. Od trenutka do trenutka podigla bi oči s knjige i gledala drago lice nagnuto nad stolom i dragu ruku u kojoj je klizilo pero. A on bi od časa do časa podigao pogled k njoj i uživao u njezinu liku ... A kad bi se njihovi pogledi susreli, sa smiješkom u očima i na usnama, sretan, znao je: htjela je udovo¬ljiti meni; sretna, znala je: htio je udovoljiti meni.
Kad je prestao pisati, zatvorila je knjigu. Njihov je poljubac bio radostan kao onaj prvi...
--------------
»SVAĐAJTE SE!«
Na jednom vjenčanju, u crkvi, svećenik je mladen- cima čestitao:
Svađajte se! Svađajte se što češće! Svađajte se — to vam je moja iskrena i vruća želja i moja najljepša čestitka!
Ljudi se uskomešali, mladenci zastali: »Što mu bi? Je li svjestan što govori? Možda se samo šali...«
A svećenik je nastavio: Kada ti ON reče: »Treba da kupiš novi zimski kaput«, ti kaži »NE; poslužit će još i ovaj, a tebi su nužne stručne knjige.« Kada ti ONA reče: »Idi na utak¬micu, znam da to voliš« — ti kaži »NE; volim utakmi-cu, ali još više tebe i naš dom, ostat ćemo zajedno.«
Svađajte se: »Ne kaput nego knjige«; »Ne utakmica nego ti«.
Tako se svađajte u svim doživljajima zajedničkog života. I u doživljajima nježnosti:
»... da tebi bude ljepše ...«
»... ne, nego tebi...«
Svađajte se uporno. Svom snagom vaše ljubavi... i znat ćete što je sreća!
--------------------------------------------------------------------------------
LAKO JE GOVORITI O SLOBODI, A TEŠKO JU JE ŽIVJETI!
Dr.fra Tomislav Pervan
Kad se čovjek osjeti ostavljen i odbačen, ne samo od ljudi nego i od Boga, i kad je suočen s Božjom šutnjom upravo u trenutku kad čovjek nekoga treba s kime se može računati, dakle, kad izostane svako uporište i hvatište, onda se zapada u apsolutni strah. Srce puca i tijelo se kida u svim udovima. Razapinjanje i sve muke vezane s time samo su vanjsko uprizorenje nutarnje raspetosti, probodenog srca, apsolutnog straha, raslojavanja vlastitog bitka. Čovjek je kao biće poništen. "I vi ste sami postali moja negacija: Vidjeste strahote i preplašiste se", veli u svojoj odbačenosti Job prijateljima (Job 6,21).
Što nam je naučiti iz ove Gospodinove lekcije u getsemanskoj i golgotskoj noći? Postoji neuništivost nade i povjerenja. Lako je govoriti o slobodi, a teško ju je živjeti. Isto tako i o istini. Jednako je lako govoriti o Bogu, ali je životno opasno približiti mu se. Prepustiti se njegovoj talionici, gdje u žaru svog ognja i kušnje odvaja čisto od nečistoga, vrijedno od bezvrijedna. Svjedoče o tome svi proroci, svi koji su se približili tome gorućem grmu. Kao Isus: "Oče, budi volja tvoja", ili na križu: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj".
Mogu nam ljudi činiti što hoće, postoji u svakome od nas neuništiva jezgra, koja za svu vječnost živi. Isus je zorni primjer. Prošao je Božji i ljudski tijesak, poput grožđa ili maslina. Zgažen i zgnječen, iskorišten, zlorabljen, šikaniran, popljuvan, ismijan i bičevan, raspet. Ljudi su na sve i za sve spremni i sposobni. Međutim, svemu unatoč, Gospodin nam daje mogućnost istinskog života.
----------------------------------------------

OSAMLJENOST
Priredio: Matko Petrović
Osamljenost je ubitačna. Svatko je u nečem osjeća. Jer u dubine čovjeka nitko ne može. Nijedna riječ nije dovoljno bogata, da bismo njome mogli dokazati što proživljavamo. Svatko za sebe mora nositi mnoge tajne. S tim se moramo pomiriti do dolaska u vječnost. A to je izraz i naših težnji za konačnim, vječnim »razumijevanjem«.
Ali mnogi ljudi su sami, osamljeni, u sebi ogorčeni i nesret¬ni, jer »nemaju nikoga«, iako se kreću medu mnoštvom lju¬di. Nije problem samo u okolini, već možda i u njima. Kroz nemirnu dušu Sv. Augustina najbolje su prolazili prvobitni doživljaji. Zapisao,je: »Nije nam rečeno: pođite na istok tra-žili ljubav, vozite se na zapad da tamo nađete ljubav, već je rečeno: uđite u nutrinu svoga srca.«
Velika ljubav nije nužno usredotočena samo na jednu osobu, kao što je između mladenca i mladenke. Velika je ljubav često snažnija i čistija, ako obuhvaća mnoštvo ljudi, ako je spremna da im se sva razdijeli. „Žao mi je naroda«, uzdahnuo je Isus iz svega srca. Bio je to izraz njegove velike ljubavi.
Taj problem mora riješiti svatko sam za sebe. Ako osjećam osamlje-nost, moram na posao. Najprije treba otkriti u sebi: da li sam sposoban ljubiti.
Proći će strah, proći će osamljenost ako budem živio u velikoj ljubavi. Kada iz zaljubljenosti u samoga sebe nađem put k žrtvi za velike ideje, za ljude ili za čovjeka, kome ću se predati, tada ću učiniti prvi korak iz svoje osamljenosti
-------------------------------------------------------------------------------
========================================================


Sve novosti

b