srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


23. KROZ GODINU (Mala Gospa)08.09.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * 8. 9. – 15. 9. 2019.
Župski listić* Jelsa* Br. 35/2019 (677) * 8. 9. 2019.
---------------------------------
NEDJELJA * 23. K.g. (Mala Gospa)
MISE u 7h, u 9h i u 19h
---------------------------------
Kroz slijedeći tjedan misa ponedjeljak-četvrtak u 19h ;
u petak 13.9: misa u 8h te s vjenčanjem u 14,30h
u subotu 14.9: misa s krštenjem u 10h , te u 19h („dijamantni pir“)
u srijedu 11.9: GODIŠNJA SKUPŠTINA svećenika Hvarske biskupije u Bolu
u subotu 14.9: Uzvišenje Svetog Križa: MISA NA GLAVICI sv. Nikole u 17h
------------------------------------------------------------------
NEDJELJA 15. 9.: 24. KROZ GODINU – Presv. Sakramenta
MISE: u 9h i u 19h
---------------------------------
ŽENIDBENA NAPOVIJED
HRVOJE GRABIĆ, Milana i Tereze r. Sarjanović, i
MIRNA CVRLJE, Zlatka i Katije r. Runje
– vjenčat će se u petak 13.9. u 14,30h
----------------------------------------
UMRO DON BENJAMIN:
Prošlog utorka u Velikoj Gorici nenadano je preminuo
u 72. godini života i 48. godini svećeništva
naš svećenik don Benjamin (Belja) Capković
te je pokopan u rodnim Pučišćima u petak.
---------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI
PRVO ČITANJE (Mudr 9, 13-18b)
Čitenje knjige Mudrosti
Tko može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospod? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima.
Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti?
Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao duha svoga svetoga. Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću.
----------------------
PRIPJEV: Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.
------------------------
ALELUJA: Licem svojim obasjaj slugu svoga
i nauči me pravilima svojim.
-------------------------------------------------
EVANĐELJE:
Čitanje svetog Evanđelja po Luki ( Lk 14, 25-33)
U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!
Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati svi koji to vide: ’Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti može li s deset tisuća presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir.
Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.«
---------------------------------------------
Iz Kronike Kapetana Nike Dubokovića R U J A N

3.9.1868. Prispi u ovi dan iz Zlarina vadiblatnica ( cavafango ) za dubiti luku i vaditi blato iz nje. Bavila se u Jelsi blizu deset mjeseci budući iz Jelse otišla put Korčule na 24/4 1869. U ovu 10 mjeseci izvadi iz luke oko šest tisuća klafterih četvornih*, za koju radnju će biti Vlada potrošila šesnaest hiljada fiorina.
*1 bečki hvat (klafter) = 6 bečkih stopa = 1,896 m 2
4.9.1911. Danas je došao u Jelsu gosp. inžinjer Anton Steinberger za nadgledati radnju puteva koju je započeo poduzetnik Mate Leko.
7.9.1900. Umro je danas oko 3 sata posli podne župnik Pitav Don Ivan Duboković rodjen u Pitvama na 24/2 1855, i bi pokopan sutradan oko podneva.
8.9.1885. Danas Preuzvišeni Josip Juraj Sstrossmayer biskup Djakova svršiva 70 g. života a 35 biskupovanja. U ovoj prigodi Obćina Jelšanska posla mu brzojavku.
9.9.1866. Danas bi svečano namješten u Hvaru kao Biskup Juraj dr. Duboković.
13.9.1877. Danas bi blagoslovljena popravljena crkvica Svetog Luke blizu Jelse, u kojoj budući razrušena bilo je zabranjeno u Crkvici možda od unazad 30 godinah držati službu božju.
14.9.1887. Danas je bio namješten prvi svjetnjak u varoši Jelse na trgu blizu izvira žive vode.
17.9.1876. Danas bi svetčano namješten kao Hvarski Biskup dr. Andrija Ilijić, Starogradjanin. Zastupaše Jelšansku Obćinu na tu svetčanost Niko Duboković, načelnik, koji priko objeda nazdravi biskupu.
18.9.1902. Danas za prvi put počeli su se rabit cjevi od gvoždja za krcanje vina u Plaži Zavali iz konobe N.A. Duboković, ravno na brod paron Antona Gamulina prozvan Sklad.Bile su nabavljene kod S. Suhasz u Grazu, a imadu i 25 vijaka za spajanje cjevi (hollandern). Zapale su kruna1568,88 , od kojih je tvorničar zakasnio s prodajom pa je odbio 70 kruna.
20.9.1875. Budući danas Biskup Strossmayer dovršio 25 godina biskupovanja Jelšanska čitaonica poslala mu je prigodni brzojav.
23.9.1823. U ovo doba stupi na vladanje Obćine Gospodin Jakov Angelini, a dosadašnji Sindik oliti glavar Franjo Garčina postao je njegovim namjesnikom.
*Jakov Angelini bio je načelnik Jelse od 1823-1835.
** Iako je načelnika , prisjednika, gradskog suca, podsuca te članove općinskog vijeća od 1882. do 1864. imenovala austrijska vlada ipak je to zametak općinske autonomije.
26.9.1886. Danas je u Jelsi otpjevao mladu misu pop Toma Garčina.
26.9.1901. Danas oko podneva na našoj baštini na Vrhu kod Sv. jurja u trinu u komu su se bili kalonili ubio je grom Anku udovicu pok. Gašpara Hlapčić Kozlenčić, Mariju ženu Jakova Bojanića iz Gromindolca, Antona sina Jakova Bojanića.
27.9.1877. Danas poklen su privatno svršili u Jelsi tri razreda gimnazije pod sveštenikom Šimunom Vučetićem krenuli su put Zadra za učiti četvrti Ivo i Frane sinovi Nikole Dubokovića.
29.9.1866. Danas Anton Duboković kupi u Engleskoj 2 broda bark Genitor Nicolo i brik Genitor Mose. (Priredio Fabijn Peronja. Hvala mu.)
---------------------------------------------------------------
MOŽDA NEKOME OTVORI I DRUGAČIJI POGLED NA ŽIDOVE

Rabin Tzvi Hirsch Meisels pripovijeda: „Dana 17. rujna 1944. u predvečerje Roš Hašane (židovska Nova godina -5705.), nacisti su odveli 1400 dječaka u izolirani, zatvoreni blok u Auschwitzu. Idućeg dana, na prvi dan Roš Hašane, cijelim se logorom proširila glasina da će uvečer djeca biti odvedena u peći. Među tom djecom nalazili su se i sinovi jedinci, jedina preostala djeca mnogih zatočenika u logoru te su ljudi cijeli dan proveli jureći u gunguli oko zatvorenog bloka, nadajući se da će se pojaviti tračak nade u spas njihove djece…
Prišao mi je neki obični Židov i rekao: 'Rabi! Moj jedini sin nalazi se tamo s ostalim dječacima osuđenima na peć i imam ga mogućnost otkupiti [ako potkupim jednog od čuva¬ra]. Budući da bez ikakve sumnje znamo da će umjesto nje¬ga uzeti nekog drugog, tražim od vas halahičku odluku. Recite mi, kakav je zakon Tore? Smijem li otkupiti svojega sina? Postupit ću prema vašoj odluci.' Čuvši njegovo pitanje, od same pomisli da moram donijeti odluku u pitanju života i smrti počeo sam drhtati. Odgovorio sam: 'Dragi moj prijatelju, kako ti mogu dati jednoznačan odgovor na ovakvo pitanje? Dok je postojao Hram, ovakvo bi pitanje bilo izneseno pred Sanhedrin. A ja sam ovdje, u Auschwitzu, bez ijedne knjige Halahe (židovskog Zako¬na), bez drugih rabina, moj um nije ni miran ni smiren zbog svih strahota i problema. Kada bi ovi zlotvori imali običaj prvo osloboditi otkupljenog, a poslije na njegovo mjesto uzeti drugoga, bilo bi mogućnosti prikloniti se odluci koja bi takvo što dopuštala...'
Ali čovjek je silno plakao i neprekidno me preklinjao. Rekao je: 'Rabine, morate mi odmah reći što kaže Halaha.' Ja sam, pak, preklinjao njega: 'Ne postavljaj mi to pitanje jer ništa ti ne mogu reći.' No on je i dalje nastavio preklinjati, govore¬ći: 'Rabine, znači li to da mi ne dopuštate da otkupim svo-jega jedinog sina? Ako je tako, prihvaćam vašu odluku s ljubavlju.'
Molio sam ga i pobijao njegov zaključak, ali on me svejedno nastavljao moliti i nastojao me natjerati da mu dam jasan odgovor. Kada je vidio da neću popustiti i da mu ne želim dati halahičku odluku, odgovorio mi je emotivno i s nevjero¬jatnom nadahnutošću:
'Rabine, ja sam izvršio svoju dužnost kako mi nalaže Tora. Svoje sam pitanje postavio rabinu. Ovdje drugog rabina nema. Ako časni rabin ne može odgovoriti da mi je dopu¬šteno otkupiti moje dijete, to je znak da nije potpuno sigu¬ran da takav čin Halaha dopušta. Daje to dopušteno bez ikakve sumnje, vi biste mi to svakako rekli. Meni to znači da mi je takav čin zabranjen prema Halahi. Prihvaćam to s ljubavlju i radošću i neću učiniti ništa da ga otkupim jer tako zapovijeda Tora...'
Sve moje molbe njemu da odgovornost ne svaljuje na mene nisu imale nikakva učinka. Samo je ponovio što je već rani¬je rekao, ovoga puta popraćeno plačem koji bi mogao slomiti srce. Održao je svoje obećanje, nije otkupio sina. Cijeloga tog dana, cijelu Roš Hašanu, hodao je i sam sa sobom sretno razgovarao, govoreći da je zaslužio žrtvovati svojeg jedinog sina Bogu jer, iako ga je mogao otkupiti, nije to napravio jer mu Tora nije dopuštala da takvo što učini. ¨Njegov bi postupak Presveti, blagoslovljeni promatrao kao vezivanje našeg Oca Izaka, događaj koji se također zbio na Roš Hašanu…
---------------------------------------------------


Sve novosti

b