srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


26. kroz godinu29.09.2019.

ŽUPSKE OBAVIJESTI * 29. 9. – 6. 10. 2019.

Župski listić* Jelsa* Br. 38/2019 (680) * 29. 9. 2019.

NEDJELJA * 26. Kroz godinu
MISE u 9h i u 19h; Na več. misi predstavljanje prvopričesnika

Kroz dane slijedećeg tjedna misa u 19h ; od utorka nadalje u 18,30h KRUNICA.
-----------------------------------------
ISPOVIJED – subotom i nedjeljom prije svake mise barem pola sata,
a u ostale dane na poziv.
Moguće je i u župskom uredu u bilo koje doba - po dogovoru.
--------------------------------------
KROZ SLIJEDEĆI TJEDAN:
u ponedjeljak Sv. Jeronim, zaštitnik Dalmacije i naše splitske metropolije
u utorak Sv. Terezija od Djeteta Isusa, početak listopada – mjeseca krunice:
misa ujutro u 8 sati, a navečer u 18,30 sati krunica;
u srijedu Sv. Stjepan I., papa i mučenik, zaštitnik Biskupije i grada Hvara:
u utorak u 18,30 SVEČANU VEČERNJU predvode okupljeni BISKUPI i svećenici,
a pjevanje predvode zajedno ZBOROVI hvarski katedralni i jelšanski
uz sudjelovanje svih BRATOVŠTINA i ostalog puka.
u petak 4.10: Sv. Franjo Asisški
PRVI PETAK - pobožnost Srcu Isusovu
s misom ujutro u 8 i navečer u 19 sati.
o DEVET PRVIH PETAKA vidi na unutarnjim stranicama Listića.
--------------------------------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK - RASPORED VJERONAUKA ZA OVAJ TJEDAN
OSNOVCI:
S MISOM NAVEČER U 19 SATI
od utorka nadalje: krunica u 18,30h
1. razred u ponedjeljak;
2. razred u srijedu;
3. razred u četvrtak;
ostali razredi - od 4. do 8. - u petak:
PRVI PETAK - ispovijed i pričest
SREDNJOŠKOLCI - S RODITELJIMA:
1. i 2. razred – u subotu 5.10. u 18h; uz mogućnost ispovijedi
TREĆAŠI – USPOMENU KRIZME mogu, ako već nisu, doći preuzeti!
-------------------------------------------------
NEDJELJA 6. 10.: 27. KROZ GODINU - RUZARICA
MISE: u 9h i u 19h (u 18,30h krunica)
Bilo bi uistinu lijepo i dobro da vam listopad bude MJESEC MOLITVE
osobne, obiteljske i osobito zajedničkog moljenja KRUNICE u crkvi!
---------------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI:
PRVO ČITANJE (Am 6, 1a. 4-7) Čitanje Knjige proroka Amosa
Ovo govori Gospodin svemogući: »Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.
-------------------
PRIPJEV: Hvali dušo moja Gospodina
---------------------
ALELUJA: Isus Krist, premda bogat, posta siromašan,
da se vi njegovim siromaštvom obogatite.
------------------------------
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Luki ( Lk 16, 19-31)
U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.
Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’
Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’
Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«
----------------------------------------------------------
SLIJEDEĆI PETAK – DOBAR POČETAK
pravi trenutak – osobito za djecu učenike – da započnete
POBOŽNOST DEVET PRVIH PETAKA
U 17 stoljleću Isus se ukazivao svetoj Margareti Mariji Alacoque (Alakok) sa željom da ona proširi pobožnost štovanja njegovog Presvetog Srca. U jednom od ukazanja Isus kaže: »Moje Božansko Srce je tako puno ljubavi prema ljudima da nije više u stanju zadržati taj plamen. Pomozi mi da plamen moga Srca obasja sve ljude i dadne im potrebne milosti.« 1675. godine Gospodin joj nalaže da se zauzme da se blagdan Njegova Presvetoga Srca slavi na prvi petak nakon tjelovske osmine što je Crkva kasnije i odobrila. Isus je svetoj Margareti izrazio želju da ga primamo u svetoj pričesti svaki prvi petak u mjesecu s nakanom da mu pružimo zadovoljštinu za sve uvrede, nemarnosti i prijezir što mu ljudi nanose u Presvetom sakramentu. Inače, u to je vrijeme pričešćivanje vjernika laika bila rijetkost.
Dakle, da bismo izvršili ovu pobožnost potrebno je svaki prvi petak u mjesecu, kroz devet mjeseci ići na Svetu Misu i pričestiti se s nakanom čašćenja Presvetog Srca Isusova i da učinimo zadovoljštinu za sva nepoštovanja ljudi prema Presvetom sakramentu. Početak devetnice može biti bilo koji mjesec u godini. U mnogim župama, pa tako i u našoj, svećenici ispovijedaju na prvi petak tako da očišćeni možemo na Svetu pričest. No, nije nužno ispovijediti se baš taj dan ako smo to učinili ranije, osim ako više nismo u stanju milosti.
Isus nam preko sveta Margarete daje i 12 obećanja uz ovu pobožnost:
1. Dat ću im sve milosti koje su im potrebne u njihovu staležu.
2. Unijet ću mir u njihove obitelji.
3. Tješit ću ih u svim njihovim patnjama.
4. Bit ću im sigurno utočište za života, a osobito na času smrti.
5. Izlit ću obilje blagoslova na sve njihove pothvate.
6. Grješnici će naći u mome Srcu izvor i beskrajno more milosrđa.
7. Mlake će duše postati revne.
8. Revne će se duše uzdići do velike savršenosti.
9. Blagoslovit ću i kuće gdje bude izložena i čašćena slika moga
Presvetog Srca.
10. Svećenicima ću dati dar da taknu i najtvrdokornija srca.
11. Imena onih koji budu širili ovu pobožnost bit će upisana u mome
Srcu i neće se nikada izbrisati.
12. Svima koji se budu pričestili na prvi petak tijekom devet mjeseci
uzastopce obećavam milost pokore na samrti: oni neće umrijeti u
mojoj nemilosti ni bez sakramenata. Moje će im Srce biti sigurno
utočište u posljednjemu času.
Ovo 12. obećanje još se zove i VELIKO OBEĆANJE. Nemojmo ga shvatiti kao jeftinu ulaznicu za raj. Ne smijemo razmišljati ovako: “Obavit ću devetnicu i spašen sam.” Bog bolje od nas zna što nam je u srcu i kakve su nam nakane. Sjetimo se da su farizeji bili vrlo pobožni i dijelili milostinju, a Isus ih je prekovarao jer su to radili iz krivih pobuda. Ova nas pobožnost mora približiti Gospodinu, njegovu Presvetom Srcu, pobuditi ljubav prema sakramentima, pogotovu Euharistiji i pomoći nam da živimo u skladu s Njegovom voljom. Također nas uči da se češće i ustrajnije ispovijedamo što će nam pomoći da bolje upoznamo sebe i svoje slabosti. Vjerujam da će nam se, ako tako shvatimo ovu devetnicu, to veliko obećanje i ostvariti.
Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu
Presveto Srce Isusovo, Gospodine moj , kojem se klanjam, dajem ti svoju volju. Učini me sredstvom svoga Mira i svoje Ljubavi. Učini me žrtvom gorućih želja, svoga Presvetog Srca. Amen !
Gospodine Isuse Kriste zahvaljujem Ti za sve darove koje si mi dao: za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj Crkvi. Danas se posvećujem Tvome Božanskom Srcu. Ovim činom najprije ispovijedam i potvrđujem svoju kršćansku vjeru i svoje opredjeljenje za Tebe; potvrđujem svoje prihvaćanje svih katoličkih istina vjere kako nas uči sveta Crkva u kojoj si mi dao milost da sam rođen i odrastao. Potvrđujem svoj krsni savez s Tobom i svoju odluku da po njemu živim. Priznajem Te svojim Gospodarom i Kraljem.
Izjavljujem da ćeš mi od sada Ti sa ljubavlju Tvoga Božanskog Srca biti najviša vrijednost moga života koju primam u svoje biće. Pomozi mi da mogu živjeti dostojno Tvoje ljubavi i da njome usrećujem svoje bližnje.
-------------------------------------------------------------------------------


Sve novosti

b