srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


1. DOŠAŠĆA01.12.2019.

* ŽUPSKE OBAVIJESTI 1. 12. – 8. 12. 2019. *
Župski listić * Jelsa* Br. 48/2019 (690) * 1. 12. 2019.
----------------------
NEDJELJA 1. DOŠAŠĆA
MISE u 9h i u 17h (u 16,30h krunica)
----------------------
Puče kršćanski, dobro jutro - dobro došli! Na dobro vam advenat!
ZORNICA s jutarnjom (i devetnica Bezgrešnoj) slijedećeg tjedna:
od ponedjeljka do petka u 6h- u crkvi sv. Ivana
-------
U župskoj crkvi misa u utorak, petak i subotu u 17h
u utorak 3.12.: Sv. Franjo Ksaver; u srijedu 4.12. Sv. Barbara
u petak 6.12. Sv. Nikola – PRVI PETAK: u subotu Sv. Ambrozije
---------------------------
Nastavljamo ciklus KATEHEZA koje smo prošle godine održavali u župama našeg otoka svakog drugog petka. Budući da je u petak blagdan svetog Nikole, kateheza će iznimno biti u četvrtak 5. prosinca u župnoj dvorani u Vrbanju u 20 sati. Tema je: „Bog koji uporno (ne) dolazi“.
------------------------------------------------
8. XII. : NEDJELJA 2. DOŠAŠĆA * MISE: u 9h i u 17h ;
Svetkovina Bezgrješnog Začeća BDM prenosi se u sutrašnji dan 9.12.
-------------------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK
OSNOVCI – u ponedjeljak i utorak:
U PONEDJELJAK: 1. razred u 9h; 2. r. u 9,45h; 4.r. u 10,30h; 5.r. u 11,15h
U UTORAK: 3. razred u 9h ; 6. razred u 10h ; 7. i 8. razred u 11h
SREDNJOŠKOLCI – u nedjelju navečer poslije mise (tj. u 18 sati)
--------------------------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:
SVETI NIKOLA U ŠTRAJKU
Potužio se Sveti Nikola nebskome premijeru Petru da mu sve teže padaju ta „dječja posla“ po Zemlji. Ipak je on već starac i nije mu lako tolike terete nositi i još tolikoj djeci želje namiriti. Učinilo mu se da ga Petar baš i nije ozbiljno shvatio pa mu je najavio štrajk dok mu ne podigne koeficijent za 6,12 (to mu se poklapa s rođendanom)! Iz Nikolinog stožera su nas obavijestili da, iako su darovi za jelšansku djecu već pripremljeni, slavni će Biskup tamo stići s 15-ak dana zakašnjenja, dakle pred sam Božić. Djeco draga – pacijenca! Lako
vam je kad ste istrenirani u iščekivanjeu da vam napokon krene nastava! A čuju se
i neke glasine da je Krampus najavio štrajk Nikoli, možda vam dođe bez njega?!
--------------------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI - 1. NEDJELJE DOŠAŠĆA:

PRVO ČITANJE Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 2, 1-5)
Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.« On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!
PRIPJEV: Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!
DRUGO ČITANJE (Rim 13, 11-14a)
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.
ALELUJA: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje
i daj nam svoje spasenje.
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 24, 37 -44)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.
Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
=======================================================

TKO SU TI JUDE U CRKVI DANAS?!
Robert Sarah - kardinal rodom iz Gvineje (1945.) Za ardinala Rimske crkve imenovao ga je papa Benedikt XVI. 2010. godine, a 2014. Ga je papa Franjo imenovao prefektom Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata.
Dakle, jedan je od najbližih suradnika pape Franje
i jedna od najvažnijih osoba današnjeg katoličkog svijeta.
Napisao je nekoliko izvanrednih knjiga. U posljednjoj „ZAMALO ĆE VEČER I DAN JE NA IZMAKU“, koju posvećuje papama Bendiktu i Franji te svećenicima cijeloga svijeta, ovako piše u uvodu s naslovom „Jao, Juda Iškariotski“:

Zašto se ponovno javljam za riječ? U svojoj posljednjoj knjizi pozvao sam vas na šutnju, Ja, međutim, više ne mogu šutjeti. Ne smijem šutjeti. Kršćani su zbunjeni. Svakog da¬na, sa svih strana stižu pozivi u pomoć od onih koji više ne znaju što da vjeruju. U Rimu svakog dana primam sveće¬nike koji su obeshrabreni i povrijeđeni. Crkva prolazi kroz mračnu noć. Oko nje se ovija tajna zla i zamagljuje njezin pogled. Iz dana u dan stižu nam najstrašnije novosti. Ne prođe ni tjedan a da se ne otkrije neka spolna zloporaba. Svako od tih otkrića djeci Crkve rani srce. Kao što je govorio Pavao VI., k nama prodire Sotonin dim. Crkva koja bi morala biti mjesto svjetla, postade mračna jazbina…
Misterij Jude se širi. (prethodno opisuje kako je Juda htio stvari rješavati na svoj način,pa čak i Isusa „poučavati“ – m.op.).Stoga svim svećenicima želim poručiti: ostanite jaki i uspravni. Dakako, zbog nekolicine službenika svima će vam prišiti etiketu homoseksualaca. Povlačit će Katoličku Crkvu po blatu. Prikazivat će je kao da je cijela od svećenika licemjera i od željnih moći. Neka se ne uznemiruje vaše srce. Na Veliki petak Isus je optužen za sve zlo svijeta i Jeruzalem je urlao: »Raspni ga! Raspni!« Uprkos zlonamjernim anketama koje vam prikazuju kako je užasno stanje u neodgovornih crkvenih ljudi glede ane¬mična nutarnjeg života, glede zahtjeva samog vodstva Cr¬kve, vi ostanite vedri i puni pouzdanja kao Djevica i sveti Ivan pod križem. Ti svećenici, biskupi i kardinali bez mo¬rala neće nimalo potamniti sjajno svjedočanstvo više od četiristo tisuća svećenika koji diljem svijeta, svakog dana i u vjernosti, sveto i radosno služe Gospodinu. Unatoč sili¬ni napada koje mora pretrpjeti, Crkva neće umrijeti. To je Gospodinovo obećanje, a njegova je riječ nepogrešiva.
Kršćani strepe, posrću, sumnjaju. Ovu sam knjigu htio zbog njih. Da im velim: ne sumnjajte! Čvrsto stojte uz nauk Crkve! Držite se molitve! Ovom sam knjigom htio okrijepiti kršćane i vjerne svećenike. Judin misterij, misterij izdaje, fini je otrov. Đavao na¬stoji da posumnjamo u Crkvu. On hoće da u njoj vidimo ljudsku organizaciju koja je u krizi. No ona je kudikamo više od toga: ona je nastavljanje Krista. Đavao nas potiče na podjelu i raskol. Želi da povjerujemo da je Crkva izdala. Ali Crkva ne izdaje. Crkva, puna grešnika, sama je bez grijeha!
Za one koji traže Boga vazda će u njoj biti dovoljno svjetla. Ne podajte se napastima mržnje, podjele, manipulacije. Ne stvarajmo stranke, ne krećimo jedni protiv drugih: »Gos¬podin nas je postavio kao stražu protiv tih opasnosti da bi¬smo obranili narod, čak i od loših pastira: daleko od toga da se samo zbog takvih napusti Crkva, to tijelo istine [...] Ne upropaštavajmo se dakle u zlu podjela poradi onih koji su zli«, govorio je već sveti Augustin (Pismo 105).
Crkva trpi, izvrgnuta ruglu, a neprijatelji su njezini unutar nje. Ne napuštajmo je. Svi pastiri grešni su ljudi, ali oni u sebi nose otajstvo Krista…
Dragi prijatelji, vaši pastiri puni su pogrešaka i nesavršenstava. Ali ne prezrite ih zbog toga kao da biste jedinstvo Crkve vi uspjeli izgraditi. Ne bojte se od njih tražiti kato¬ličku vjeru, sakramente božanskog života. Sjetite se riječi svetog Augustina: »Kad krsti Petar, Isus je onaj koji krsti. Ali i kad Juda krsti, opet je Isus koji krsti!« (Homilija na Evanđelje po Ivanu, VIII). Najnedostojniji svećenik, kada slavi sakramente, i nadalje je sredstvo milosti Božje. Vidite dokle nas Bog ljubi! On prihvaća da njegovo euharistijsko tijelo dolazi u svetogrdne ruke bijednih svećenika. Ako mislite da vaši svećenici i vaši biskupi nisu sveci, budite onda to za njih vi. Činite pokoru, postite kako biste popravili njihove grijehe i njihove mlitavosti. (potcrtao dsj.) Jedino tako može se ponijeti breme drugoga.
-------------------------------------
Preporuka za došašće: RAZGOVARAJMO O BOGU!
Utisnite, dakle, ove moje zapovijedi u svoje srce i dušu!
Privežite ih kao znak na svoje ruke i nosite ih kao spomen na čelu! (Pnz 11,18)
Rezultati istraživanja provedenog 2018. godine pokazali su da u jednom dijelu svijeta ljudi nerado govore o Bogu. Sa¬mo 7% ljudi kaže da redovito razgovara o duhovnim stvari¬ma - uključujući i kršćane. Samo 13% onih koji redovito idu u crkvu kaže da jednom tjedno razgovara o Bogu.
Možda nije neobično da su duhovni razgovori u nekim dije¬lovima svijeta u opadanju. Govoriti o Bogu može biti opasno. Bilo zbog polarizirane političke klime, jer neslaganje može narušiti odnose, bilo zato što razgovor u duhovnim stvarima može dovesti do toga da shvatite što trebate promijeniti u svo¬jem životu - to se može činiti opasnim razgovorom.
Ali u uputama koje je Bog dao svojem narodu, Izraelci¬ma, u knjizi Ponovljenog zakona govoriti o Bogu može biti normalan, prirodan dio svakodnevnog života. Božji narod je trebao zapamtiti Njegove riječi i primjenjivati ih. Zakon nala¬že da o Božjim uputama za život razgovarate sa svojom dje¬com »kod kuće, ili na putu, ili kad liježete ili ustajete!« (r. 19) Bog nas poziva na razgovor. Iskoristite priliku, oslonite se na Duha Svetoga i pokušajte pretvoriti svoje čavrljanje u nešto dublje. Bog će blagosloviti naše zajednice budemo li razgovarali o Njegovim riječima i primjenjivali ih. - Amy Pererson
Nemojmo se bojati razgovarati o Bogu.

Sve novosti

b