srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


2. nedjelja po Božiću05.01.2020.

* ŽUPSKE OBAVIJESTI 5. 1. – 12. 1. 2020. *
Župski listić * Jelsa* Br. 1/2020 (695) * 5. 1. 2020.
-------------------------
NEDJELJA 2. PO BOŽIĆU – 1. u mjesecu
MISE u 9h i u 17h (u 16,30 krunica)
-----------------------------------------
Ponedjeljak 6.1.: BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA
MISE: u 9 i u 17 sati
-------------------------------------------------
Kroz tjedan misa svakoga dana u 17 sati, osim u četvrtak – u 8 sati
----------------------------------------
NEDJELJA 12. 1. – KRŠTENJE GOSPODINOVO
MISE u 9 i u 17 sati
---------------------------------------
BLAGOSLOV OBITELJI – ponovit ćemo, po potrebi - zbog odsutnosti mnogih,
jedne od slijedećih nedjelja, a koverte možete preuzeti bilo kada u sakristiji ili ž. uredu.
---------------------------------------
ŽUPSKI VJERONAUK – nastavljamo od ponedjeljka 13. siječnja. Također ćemo
najaviti i RODITELJSKE SASTANKE (krizmanika, prvopričesnika…)
--------------------------------------------
* nadopune ŽUPSKE KRONIKE 2019.:
KRŠTENI:
NINO VILENICA, sin Tina i Dobrile r. Makjanić – 16.11.2019.
JAKOV IVAN DRAGIČEVIĆ, Marina i Karmen r. Zenčić – 22.9. u Zastražišću
UMRO-POKOPAN:
Grgo Sarjanović, pok. Nikole – 25.12.2019. u 88.godini
-------------------------------------------------------
Vjerski tisak - pretplata za 2020.:
Po mogućnosti UPLATITI do 26. 1. , a ako OTKAZUJETE, učinite to ODMAH!
Glas koncila *500 kn; Radosna vijest *90 kn; Veritas *110 kn; Marija *70 kn;
Glasnik Srca Is. i Mar.*94 kn; Glasnik sv. Josipa *40 kn, Živo vrelo *169 kn.
----------------------------------------------------------------------
U Zagrebu: susret/misa Hvarana u srijedu 29. 1. u 18,30h
u Petrovoj crkvi (Vlaška ulica)
===========================================================
1911. Pučanstvo obćine Jelsa uslid popisa župničkim maticam:
Na str.2 donosimo statističke podatke za Jelsu 1825 – 1910. Zanimljivo je usporediti sa današnjim stanjem, kao i broj stanovnika u ova 4 naselja god. 1911.)

Mjesto Ukupno Muških Ženskih
Jelsa 2076 1065 1011
Pitve 891 471 420
Vrisnik 896 450 446
Zastražišće 1072 576 496
S V E G A 4935 2562 2373
-----------------------------------------------------
Nasmijani kampaneli:
DJEČJI BISERI: Kad se moj mlađi brat rodio morali su ga staviti u akumulator. / Leptir je insekt iz porodice helikoptera. / Najkorisnija životinja je svinja. Od nje možemo upotrjebiti sve, meso od napred i pozadi, kožu za cipele, čekinje za četke i ime za psovanje! / Zoološki vrt je super stvar. Tamo možemo viditi i životinje koje ne postoje. / Nisam kršten, ali sam zato cijepljen. / Životno osiguranje je novac koji dobije onaj koji preživi smrtni slučaj.
------------------------------------------------------------------------------------
ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, 21465 JELSA - MB 1247948; IBAN: HR042340009-1100140304
OIB 51486979268; Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.mojazupa.com – Jelsa;
Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751; E-mail: stanko.jercic@st.t-com.hr
----------------------------------------------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI U NEDJELJU 5.1.

PRVO ČITANJE Čitanje Knjige Sirahove
Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje ¬divljenje i u mnoštvu izabranika ima hvalu i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: ‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’ Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj, i u punom zboru svetih moj je boravak.«
-----------------------------------------

PRIPJEV: Riječ tijelom postade i nastani se među nama.
---------------------------------------------------
ALELUJA: Slava tebi, Kriste, propovijedani narodima!
Slava tebi, Kriste, vjerovani u svijetu!
------------------------------------------------------------------
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 1, 1-18)
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.
I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je onaj o kojem rekoh:koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog -koji je u krilu Očevu, on ga obznani.
=============================================================================
ROĐENI , UMRLI i VJENČANI U JELSI 1825. – 1910.
Godina Rođeni Umrli Brakovi Godina Rođeni Umrli Brakovi
1825. 43 20 4 1869. 44 14 8
1826. 27 7 6 1870. 53 20 11
1827. 37 17 12 1871. 32 37 3
1828. 38 21 9 1872. 46 16 5
1829. 20 14 4 1873. 46 26 5
1830. 35 17 6 1874. 31 19 3
1831. 31 19 5 1875. 35 14 8
1832. 28 12 3 1876. 49 31 7
1833. 26 17 8 1877. 40 18 13
1834. 47 17 5 1878. 43 24 7
1835. 30 25 6 1879. 37 25 8
1836. 22 38 1 1880. 40 34 5
1837. 27 26 5 1881. 40 19 14
1838. 29 20 5 1882. 40 20 8
1839. 31 16 9 1883. 46 35 10
1840. 28 12 5 1884. 40 28 10
1841. 35 11 5 1885. 41 17 11
1842. 20 26 4 1886. 49 24 9
1843. 19 17 4 1887. 55 27 15
1844. 13 58 4 1888. 52 25 9
1845. 13 38 6 1889. 46 21 11
1846. 19 41 3 1890. 42 21 6
1847. 10 41 2 1891. 49 20 13
1848. 13 33 8 1892. 52 28 11
1849. 15 27 4 1893. 50 36 12
1850. 24 26 18 1894. 45 33 5
1851. 26 15 10 1895. 44 19 18
1852. 24 25 1 1896. 58 21 19
1853. 33 18 1897. 52 24 12
1854. 14 25 1898. 42 37 8
1855. 31 19 1899. 57 19 9
1856. 29 10 1900. 50 28 10
1857. 21 9 1901. 35 32 8
1858. 31 10 6 1902. 47 43 19
1859. 37 17 4 1903. 37 26 16
1860. 31 7 6 1904. 41 23 12
1861. 24 16 9 1905. 30 28 13
1862. 38 18 7 1906.
1863. 39 12 12 1907.
1864. 38 22 4 1908. 39 19 9
1865. 38 17 7 1909. 39 19 17
1866. 42 15 12 1910. 49 24 12
=========================================================
poželjesmo vam prenijeti
Slobodan Prosperov Novak
u Vijencu (broj 672 – 5.12.2019.),
u velikom i vrlo zanimljivom razgovoru,
bez dlake na jeziku - među ostalim kaže:
Teško je katkad prepoznati znakove vremena. Ali, kada se posvetimo sadaš¬njosti, jesu li nove virtualne platforme po¬jele i polemiku i pismenost? Kao da isti¬na više nije među recima, važnost se mjeri lajkovima, a ne snagom argumenata.
Otvarate meni dragu, ali bolnu temu. Tiče se reforme obrazovnog sustava i sadržaja či¬tanja. Pisao sam, ali i govorio o tome mno¬go posljednjih godina pokušavajući prije svega afirmirati načelo da nitko ne treba u školi nekoga učiti čitanju zanimljivih knji¬ga, nego da u školi đaci, a škola je državno vlasništvo, uče sadržaje koje naša država i niezina kultura i duhovnost odrede kao sebi važne i prisile učenike da ih izuče, prostudiraju i usvoje. Mi smo nažalost u posljednjih nekoliko godina doživjeli teror jedne neu¬ke sveučilišne profesorice, Blaženke Divjak, nešto prije jednog neukog pedagoga s en¬gleskim doktoratom, dakle jedne ministri¬ce koja je na mantri leptopa i tableta unizi¬la hrvatski duh i duhovnost. Dogodilo nam se da smo - umjesto zemlje koja bi učionice i škole s mnogo razloga posve oslobo¬dila od digitalnog sadržaja - postali robo¬vi kineskog elektroničkog smeća. Ti uređaji svakako pripadaju područjima prirodnih znanosti, ali ne i humanističke, identitetske poduke, oni pripadaju drugim aspekti¬ma života
------------------------------------------------------
„Svaka disidencija ovdje uvijek ima po¬ziciju Krista iz Bulgakovljeva romana Majstor i Margarita", istaknuli ste prije jednog desetljeća. Je li se što promije¬nilo? Mora li uvijek neki profesor Woland kočiti i obezglavljivati i vjerne i ne¬vjerne?
Ne mislim da ima potrebe za disidencijom u suvremenoj Hrvatskoj, u našoj slo¬bodnoj i demokratskoj državi, niti je za tim bilo ikad potrebe. Oni koji vjeruju da treba u suvremenoj Hrvatskoj biti disident nisu nikad bili moje društvo. Jedan njihov dio stanuje u Novostima Milorada Pupovca. Tamo sam ja zlikovac jer ponekad ka¬žem neku točnu rečenicu o svijetu u kojem živimo. Oni posve uludo vjeruju da su disi¬denti, a zapravo su nostalgičari za jednim propalim svijetom plaćeni novcem onog svijeta za koji bi oni voljeli da je propao i koji ne prihvaćaju jer bi najradije da nikad nije ni nastao. Jadna je to pozicija i teško se buditi s njihovim maskama. A što se disidencije tiče, one prave komunističke, o njoj pišem u ovih dana završenoj knjizi o Vla¬di Gotovcu, koju će uskoro tiskati Školska knjiga. Bit će to moj pokušaj da odredim što je to bila disidencija u posttotalitarnoj Eu¬ropi, a onda kod nas tijekom režima Josipa Broza Tita.
=========================================================================


Sve novosti

b