srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


4. korizme (1. korone - tj. bez bogoslužja)22.03.2020.

* ŽUPSKE OBAVIJESTI * KORIZMENI HOD 22. – 29. 3. 2020.
---------------------------------------
Župski listić* Jelsa * Br. 12/2020. (706)
22. 3. 2020. * NEDJELJA 4. KORIZME
MISE: pratite preko radija ili tv, uz duhovnu pričest.
Put križa možete moliti tijekom dana „privatno“: crkva je otvorena, tekstovi ponuđeni na zadnjim klupama.
Na stoliću za tisak možete pruzeti Župski listić,
te prigodne poruke našeg i svih biskupa HBK-a.
------------------------------------------------
"SVAKO ZLO ZA NEKO DOBRO"
Ako morate držati „socijalnu distancu“ – fizički razmak, dušom i srcem se možete i trebate maksimalno približiti, priljubiti jedni drugima. U tome vam može naročito pomoći obiteljske molitva, ne samo uz jelo, nego zajedničko moljenje možda krunice svake večeri (ili barem desetica), Križni put…
------------------------------------------------------
Ako netko ima potrebu za psihološkom pomoći i potporom može kontaktirati Maju Jakšić, psihoterapeutkinju i specijalisticu iz pastorala kriznih situacija na mail: maja.hippocampus@yahoo.com i dogovoriti termin za telefonski razgovor.
------------------------------------------------------
Mladi volonteri nude pomoć
Mladi članovi našeg župnog zbora odlučili su se staviti na raspolaganje onima kojima je to potrebno. Bilo da je riječ o kupnji lijekova, hrane ili pomoć u domaćinstvu. Svi kojima je pomoć potrebna ili poznaju one kojima je pomoć potrebna nek se jave u privatnoj poruci putem messengera na ime SLAVKO RELJIĆ ili u našu grupu ŽUPNI ZBOR SV. CECILIJE - JELSA.
---------------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI

PRVO ČITANJE:
Čitanje Prve knjige o Samuelu (1Sam 16, 1b.6-7.10-13a)
U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.« Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: »Jamačno, evo pred Gospodinom stoji njegov pomazanik!« Ali Gospodin reče Samuelu: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.« Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.« Potom zapita Jišaja: »Jesu li to svi tvoji sinovi?« A on odgovori: »Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.« Tada Samuel reče Jišaju: »Pošalji po njega jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.« Jišaj posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: »Ustani, pomaži ga: taj je!« Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana.
---------------------------------------------------------
DRUGO ČITANJE:(Ef 5 , 8-14)
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«
--------------------------------------
EVANĐELJE:
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu ((Iv 9 , 1-41 - odlomak)
Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« - što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući.
---------------------------------------
MOLITVA U OVOJ NEVOLJI

Dobri i milostivi Bože,
okrepo u nevoljama,
potporo u slabostima,
od tebe sva stvorenja primaju život
i dobivaju životnu snagu.

Dolazimo k Tebi,
zazivajući Tvoje milosrđe,
jer spoznajemo, živeći iskustvo širenja bolesti,
kako je ovozemaljski život krhka stvarnost.

Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji:
udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši.
Svim članovima društva pomozi
vršiti povjerene im pozive i zadaće
te jačati duh međusobne solidarnosti.

Ojačaj i nadahnjuj liječnike
i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi,
a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne
i sve koji se izlažu riziku pomažući drugima.

Ti, koji si vrelo svakoga dobra,
blagoslovi ljudsku obitelj;
odagnaj od nje svako zlo,
a Crkvi i svim kršćanima
daruj nepokolebljivu vjeru.

Daj mudrosti mudrosti vođama naroda
da ulažu u dugoročna rješenja koja će pomoći ljudima
pripremiti se ili spriječiti buduće epidemije.

Podari nam svoj mir Gospodine!
Ne ostavi nas u kušnjama zaraze
koja unosi nesigurnost i nemir.
Svojom nas milošću oslobodi straha,
da bismo živjeli u vedrini i radosti,
zahvaljujući ti obnovljena srca.
U Tebe se, Gospodine, uzdamo,
i Tebi uzdižemo svoju prošnju,
jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života,
u zajedništvu s Duhom Svetim
i sa svojim Sinom Isusom Kristom,
Liječnikom duše i tijela,
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
-------
(dodati litanijske zazive Gospe i svetih)
---------------------------------------------------------------
PRAVO PRIJATELJSTVO - ili Koji su nam ljudi u životu najvažniji?

Kad se iskreno zapitamo koji su nam ljudi u životu najvažniji, shvatimo da su to oni koji su umjesto savjeta, rješenja i lijekova s nama dijelili bol te nježno i blago doticali naše rane. Prijatelj koji u trenucima očaja i pometnje tiho sjedi uz nas, koji ostaje s nama u vrijeme žalosti i gubitka voljene osobe, koji može pod¬nijeti da ne zna, ne liječi, ne iscjeljuje i suočava se sa stvarnošću naše nemoći, to je prijatelj koji se brine.
Jeste li ikad bili s nekim tko je izgubio ženu, muža, dijete ili roditelja? Što u tom trenutku možete reći, učiniti ili predložiti? Jak je nagon da kažete: »Ne plači, tvoj voljeni/a je u Bož¬jim rukama.« »Ne budi tužan jer toliko je do-brih stvari radi kojih vrijedi živjeti.« No jesmo li spremni, suočeni sa smrću, iskusiti vlastitu nemoć i reći: »Ne razumijem. Ne znam što da činim, ali uz tebe sam.« Hoćemo li se oduprijeti bijegu od boli, bijegu u kojekakve sitne poslove koji će nas zaokupiti i suočiti se sa smrću zajed¬no s onima koji tuguju?
Brižan prijatelj daje na znanje da, bez obzira na to što se događalo oko nas, biti jedni s drugima jest ono bitno. To je važnije i od boli, bolesti pa čak i od smrti. … Stoga brinuti se ponajprije znači biti uz nekoga. Iz iskustva znate da su oni koji se za vas brinu uz vas. Kad slušaju, slušaju vas. Kad govore, znate da govore vama. A kad pitaju, znate daje to radi vas, a ne njih. Njihova nazočnost je iscjeliteljska jer vas prihvaćaju u vašim granica¬ma i potiču vas da život shvatite ozbiljno te da vjerujete svojem pozivu.
Skloni smo pobjeći od bolne stvarnosti ili je pro¬mijeniti što prije je moguće. No lijek bez briž¬nosti pretvara nas u vladare, kontrolore i manipulatore te sprečava stvaranje prave zajednice. Pružajući lijek bez brižnosti postajemo prezau¬zeti brzim promjenama, nestrpljivi i nespremni nositi terete jedni drugih. Liječenje tako poči¬nje ranjavati umjesto da oslobađa. Stoga nije čudno da ljudi, koji su u potrebi, često odbijaju pomoć. Nisu samo pojedinci odbili pomoć kad nisu osjetili istinsku brigu, nego su se i potlače¬ne manjine oprijele podršci, a cijeli narodi od¬bili lijekove i hranu shvativši daje bolje patiti nego izgubiti samopoštovanje prihvaćajući dar iz ruke koja nije brižna.
(Henri J.M. Nouwen: U SAMOĆI str 36-7.)
-------------------------------------------------
PLAČITE SA ZAPLAKANIMA - reče nam Učitelj
Devetogodišnja djevojčica vratila se od susjede
kojoj je kći poginula u prometnoj nesreći.
- Zašto si tamo išla? - upita je tata.
- Da utješim majku svoje prijateljice - odgovori
djevojčica.
– I što si ti, tako malena, mogla učiniti da je utješiš?
- Sjela sam joj u krilo i plakala s njome!
-------------------------------------------------------Sve novosti

b