srijeda, rujan 22., 2021.

1650 župa u bazi

Župne novosti


12. KROZ GODINU21.06.2020.

* ŽUPSKE OBAVIJESTI * 21. 6. - 28. 6. 2020.
Župski listić * Jelsa * Br. 25/2020. (718)
-----------------------------------
NEDJELJA 21. 6. * - 12. KROZ GODINU
MISE: u 10h i u 19h
u 11 sati kratka kongrega Bratovštine
------------------------------------------
KROZ TJEDAN: svakog dana u 19h Misa i Zlatna krunica
---------------------------------------------
SRIJEDA – 24. 6. * SV. IVAN KRSTITELJ (svetkovina)
MISE u 8 sati u crkvi sv. Ivana; u 19h u župskoj crkvi
---------------------------------------------
Petak 26.6. - Sv. Ivan i Pavao
štuju se na Hvaru u Selcima
i na Humcu Vrisnišken,
te na Braču u Ložišćima.
--------------------------------------
28. 6. – NEDJELJA 13. KROZ GODINU
* MISE u 10 i u 19 sati
--------------------------------
NASMIJANI KAMPANELI:
MISLI: Iuppiter iratus ergo nefas - Jupiter je ljut, dakle nije u pravu. (Lukijan)
Ako mrziš osobu, mrziš nešto u njoj što je dio tebe.
Što nije dio nas, ne uznemiruje nas. (Hesse)
VEČERA S EKRANA: Muž sjedi zvaljen ispred televizora i pita: Ženo, je li gotova večera? – Nije! - A, kako nije? - Bila sam na misi i tvoj prijatelj župnik ti poručuje: kad možeš misu „odraditi“ preko ekrana, da možeš tako i večerati!
----------------
OSEBUJNI SUDAC
Među ljudima koji su im ostali u nezaboravnom sjećanju, grrađani New Yorka ističu svoga legendarnog gradonačelnika Fiorella Henrya La Guardiu. Bio im je gradonačelnikom od 1933. Do 1945. Dao je gradu novu upravu i nov izgled. Borio se protiv korupcije i zalagao se za socijalnu skrb u siromašnim gradskim četvrtima. Napokon, poznat je po osebujnom obnašanju službe prekršajnog suca.
Evo primjera: jednog zimskog dana doveli su mu u sudnicu promrzlog čovjeka. Uhvatili su ga dok je u jednom dućanu krao kruh.
- Glad me natjerala, gospodine suče.
- Znam ja što je glad - odvratio je La Guardia - ali znam i što veli zakon.
- Imajte milosti, gospodine suče! - molio je optuženik, ne vjerujući svojim
ušima da je čuo kako mora platiti kaznu od deset dolara.
- Da, deset dolara! - bio je odrješit sudac La Guardia.
Potom je s vješalice skinuo svoj sivi šešir, mašio se u džep i izvadio novčanicu od deset dolara. Po¬gledao osuđenika i obratio se ljudima u sudnici:
- A Vas, draga gospodo, koji živite u gradu u kojem ovaj čovjek, da bi preživio, mora krasti kruh, kažnjavam s po pedeset cenata.
I lupivši sudskim čekićem, svoj sivi šešir, u koji je već stavio novčanicu od deset dolara, gurnuo u ruke službeniku suda i naložio neka od svakog u sudnici ubere po pedeset cenata i preda optuže¬niku.
Ovaj nije vjerovao svojim očima: U sivom še¬širu ugledao je sučevu novčanicu od deset dolara kojom je odmah platio kaznu - i našao još četrdesetsedam dolara i pedeset cenata. I, ne vjeruju¬ći da ne sanja, veselo napusti sudnicu.
----------------------------------------
SLUŽBA RIJEČI

PRVO ČITANJE: Čitanje Knjige proroka Jeremije (Jr 20, 10-13)
Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.
---------------------------
PRIPJEV: Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!
----------------------------
DRUGO ČITANJE: (Rim 5,12-15)
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.
-----------------------
ALELUJA: Duh istine svjedočit će za mene,
govori Gospodin, i vi ćete svjedočiti
-------------------------------------- .
EVANĐELJE: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 10,26 – 33)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«Besplatno primiste, besplatno dajte!«
==============================================================

Sve novosti

b