srijeda, listopad 21., 2020.

1650 župa u bazi

Sv. Ćiril i Metod - Rijeka - Sušak

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Bulevar oslobođenja 26a
51000 Rijeka
Telefon:   051 424 838
Fax:   424 838
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b