četvrtak, listopad 22., 2020.

1650 župa u bazi

Župno ekonomsko vijeće


EKONOMSKO VIJEĆE (crkovinarstvo)

                 Broji 7 članova, plus župnik koji mu predsjeda:   Luka Bunčuga, Božidar Gamulin, Mario Ivanišević, Tomislav Lazaneo, Nenad Makjanić, Estera Peronja i Mario Radonić. Sastanci se održavaju prema prilikama i potrebama, a vrlo aktivni i predano angažirani članovi sastaju se puno više za za različite akcije i radove u crkvi i u župi.


b