četvrtak, listopad 22., 2020.

1650 župa u bazi

Župnik


župnik don Stanko

Župnik mons. Stanko Jerčić - ujedno je župnik i Pitava, te generalni vikar Hvarske biskupije i kanonik njenog stolnog kaptola. Don Stanko je rođen u Pražnicama na Braču 11. 10. 1949. kao deveto (i najmlađe) dijete u obitelji Ivana i Franke r. Jakasović. Osnovnu je školu završio u Pražnicama i Pučišćima, gimnaziju i teologiju u Splitu.

U rodnome mjestu i župi Pražnica je zaređen za svećenika 29.6.1973. i slavio svoju mladu misu 15. srpnja 1973. Poslije toga vršio je službu kapelana u Jelsi 3 godine, a potom više od 27 godina bio  župnik u Selcima na Braču te u tom razdoblju po nekoliko godina vodio župe Novo Selo, Povlja i Gornji Humac. Župnik Jelse i Ptava (a to znači i Zavale i "cijeloga otoka Šćedra") je od 2004. godine.

Kapelan vlč. don Jurica Carić rođen je 12. 9. 1945. u Svirčima, zaređen za svećenika 1971. u Starom Gradu. Službu kapelana i župnika vršio je u mnogim župama naše biskupije. U Jelsi je kapelan od 1996. Tel. 761-099.

Časne sestre Violeta i Božena - u kući časnih sestara u Banskome docu - tel. 761-555.

Don Božidar Medvid - župnik u miru, ali koji ne miruje, nego pošiljkama svojih izdanja "DUH I VODA" zapošljava poštu skoro koliko i ostatak Jelse - može se uvijek naći na katu kapelanske kuće ili na tel. 761-251.


b