četvrtak, listopad 22., 2020.

1650 župa u bazi

Kateheza - vjeronauk


 

ŽUPSKI  VJERONAUK - za šk. godinu 2016/17.

novi raspored će biti objavljen slijedećeg tjedna - kad se uvodi ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Stanko Jerčić, župnik

 
b