petak, srpanj 19., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Ladislav kralj - Punitovci

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Đakovačko-osječka nadbiskupija
Regija:   Osječko-baranjska županija
Adresa:   Matije Gupca 31
31424 Punitovci
Telefon:   031 861 308
Fax:   861 308
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b