petak, srpanj 10., 2020.

1650 župa u bazi

Bezgrešno začeće B.D.M. - Valpovo

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Đakovačko-osječka nadbiskupija
Regija:   Osječko-baranjska županija
Adresa:   Trg kralja Tomislava 12
31550 Valpovo
Telefon:   031 651 513
Fax:   651 513
Mob:  
Email:   rzu-valpovo@os.t-com.hr
Web:   www.zupa-valpovo.com
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b