utorak, svibanj 21., 2019.

1650 župa u bazi

Presveto Trojstvo - Tordinci

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Đakovačko-osječka nadbiskupija
Regija:   Vukovarsko-srijemska županija
Adresa:   Trg hrvatskih žrtava 16
32214 Tordinci
Telefon:   032 580 991,580 992
Fax:   580 991
Mob:  
Email:   zupni.ured.tordinci@vk.t-com.hr
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b