subota, srpanj 20., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Ivan Kapistran - Ilok

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Đakovačko-osječka nadbiskupija
Regija:   Vukovarsko-srijemska županija
Adresa:   Trg sv. Ivana Kapistrana 2
32236 Ilok
Telefon:   032 590 073,590 028
Fax:   590 028
Mob:  
Email:   fra.ilok@ofm.hr
Web:   www.ofm.hr/ilok
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b