utorak, kolovoz 11., 2020.

1650 župa u bazi

Sv. Siksto - Pribić

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Zagrebačka nadbiskupija
Regija:   Zagrebačka županija
Adresa:   Pribić Crkveni 27
10454 Krašić
Telefon:   +385 1 6270 080
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b