petak, srpanj 10., 2020.

1650 župa u bazi

Sv. Toma apostol - Rajić

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Požeška biskupija
Regija:   Sisačko-moslavačka županija
Adresa:   1. svibnja 1995. 64
44323 Rajić
Telefon:   044 674 012
Fax:  
Mob:   098 973 9256
Email:   rajicki.zupnik@gmail.com
Web:   sites.google.com/site/zupasvetitomarajic/home
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b