utorak, svibanj 21., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Kuzma i Damjan - Kuzminec

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Varaždinska biskupija
Regija:   Koprivnicko-križevačka županija
Adresa:   Kuzminec 126
48312 Rasinja
Telefon:   048 863 085
Fax:  
Mob:  
Email:   zupa.sv.kuzme.i.damjana@kc.t-com.hr
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b