četvrtak, studeni 14., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Marko evanđelist - Sigetec

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Varaždinska biskupija
Regija:   Koprivnicko-križevačka županija
Adresa:   Braće Radića 22
48321 Peteranec
Telefon:   048 865 120
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b