srijeda, srpanj 8., 2020.

1650 župa u bazi

Sv. Nikola biskup - Rijeka - Krnjevo

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Smolikara 22
51000 Rijeka
Telefon:   051 643 499
Fax:   643 499
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b