srijeda, srpanj 17., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Nikola Tavelić - Rijeka - Krnjevo

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Ivekovićeva 8
51000 Rijeka
Telefon:   051 641 449
Fax:   648 697
Mob:  
Email:   frs-sv.nikola@ri.t-com.hr
Web:   www.svetinikola.hr
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b