utorak, svibanj 21., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Josip - Rijeka - Podmurvice

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Franje Čandeka 6a
51000 Rijeka
Telefon:   051 672 450
Fax:   672 450
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b