petak, srpanj 10., 2020.

1650 župa u bazi

Gospa Lurdska - Rijeka - Žabica

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Kapucinske stube 5
51000 Rijeka
Telefon:   051 335 233
Fax:   334 911
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b