utorak, svibanj 21., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Matej apostol - Viškovo

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Viškovo 30
51216 Viškovo
Telefon:   051 256 862
Fax:   256 862
Mob:  
Email:   zupa.sv.matej.viskovo@ri.t-com.hr
Web:   www.zupa-viskovo.com
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b