petak, srpanj 19., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Antun Padovanski - Čabar

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Tomislavov trg 1
51306 Čabar
Telefon:   051 821 054
Fax:   821 054
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b