četvrtak, lipanj 20., 2019.

1650 župa u bazi

Sv. Izidor ratar - Skrad-Divjake

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Grič 11
51311 Skrad
Telefon:   051 810 656
Fax:   810 656
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b