petak, srpanj 19., 2019.

1650 župa u bazi

B.D.M. Žalosna - Mrkopalj

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Stari kraj 51
51315 Mrkopalj
Telefon:   051 833 234
Fax:   833 234
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b