ponedjeljak, rujan 28., 2020.

1650 župa u bazi

Sv. Ivan Krstitelj - Zlobin

 

Dodaj kao moja župa Osnovni podaci o župi:

Biskupija:   Riječka nadbiskupija
Regija:   Primorsko-goranska županija
Adresa:   Zlobin 44
51324 Zlobin
Telefon:  
Fax:  
Mob:  
Email:  
Web:  
 
Web stranice ove župe nisu aktivne i zato možete vidjeti samo osnovne podatke.

b